French President Emmanuel Macron

French President Emmanuel Macron, Photo Credit OECD/Salomé Suarez

MF CASR Tirsdaglunsj m/ Ragnar Misje Bergem

«Teologiske perspektiver på nærværets politikk» med MF Postdoktor Ragnar Misje Bergem

Info

Date/time: 
19.02.2019 - 11:30 to 12:00

Et grunnprinsipp for liberale demokratier har vært at ingen politiske ledere skal kunne fremstille seg selv som selve kroppsliggjøringen av den politiske makten, og dermed at ingen skal kunne si «staten det er meg». Dette prinsippet bygde på en kritikk av både eneveldets politikk og den politiske teologien. I de siste årene har det likevel oppstått nye former for politisk legitimering som ser ut til å forutsette en ny type inkarnasjon av den politiske makten. Hvordan skal vi forstå disse endringene? Og hvordan kan de vurderes teologisk?

 

Ta med matpakka, vi fikser kaffe og te!
Du finner oss i rom 478 på MF.