Iselin Frydenlund receives Norwegian Research Council funding for project on Islamaphobia
06.12.2018

Iselin Frydenlund at MF has been awarded funding for the project «Intersecting flows of Islamophobia («INTERSECT»)».

Victor Ghica får ERC-midler
04.12.2018

MF Professor Victor Ghica will lead a project that will shed new light on how Christianity rose to prominence in the Roman Empire during the fourth century.

24.10.2018

Global kristendom: Hva er viktige karaktertrekk ved kristendommen globalt anno 2018? 

15.10.2018

The MF CASR Tuesday Lunch on 16 October will feature Torkel Brekke and his work with FINEX- Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries. Money and finance have been regarded as major moral problems in all the world religions. The research project FINEX is designed to find out to what extent Islamic norms about money and finance result in the exclusion of Muslims from the financial system in the four Nordic countries of Norway, Sweden, Denmark and Finland.

09.10.2018

Etter flere år som notatblokk (!), ble boken Bible as Notepad: Tracing Annotations and Annotation Practices in Late Antique and Medieval Biblical Manuscripts endelig publisert i forrige måned (De Gruyter 2018). På tirsdagslunsjen 9. oktober presenteres boken for første gang! 

For mer informasjon, les her: https://www.mf.no/en/om-mf/arrangementer/mf-casr-tirsdagslunsj-mliv-inge...

Sjømannskirken
25.09.2018

Denne tirsdagslunsjen er viet Sjømannskirkene i USA og forholdet mellom nasjon og religion. NB! Flyttet til tirsdag 2. oktober! 

For mer informasjon om arrangementet, les her: https://www.mf.no/en/om-mf/arrangementer/mf-casr-tirsdagslunsj-m-lars-la...

18.09.2018

Bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser, skal under lupen til MF-professor Liv Ingeborg Lied og TF-professor Marianne B. Kartzow. 

17.09.2018

Hvilken rolle spiller religion i den norske offentlige sfæren? Og er det forskjellig fra Danmark eller Sverrige?

Inger Furseth (Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og professor II ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) vil presentere funn fra boken "Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries". Boken er en empirisk komparativ studie av religiøs kompleksitet i de offentlige sfærer i Norden.

10.09.2018

Hva er «islamofobi» og kan vi studere det som et globalt kulturelt fenomen? Er anti-muslimske holdninger like over hele verden, eller er de lokalt spesifikke? Hvilken betydning har migrasjon, mobilitet og sosiale media for spredningen av anti-muslimske holdninger?

I denne MF CASR tirsdagslunsjen vil Iselin Frydenlund utforske "islamofobi" som analytisk begrep og diskutere muligheten for å studere "islamofobi" som et globalt kulturelt fenomen.

10.09.2018

Tim Jensen, President for The International Association for the History of Religions, diskuterer religionsvitenskapens fremtid. NB! Ny tid 1315-1445.

Hva kan religionsvitenskapen tilby når "alle" andre disipliner har kastet seg over religionsfeltet? Tim Jensen holder gjesteforelesning onsdag 12. september.

NB! Ny tid 1315-1445. Auditorium 4, MF.

Pages