Emnekontakt

Studenttillitsvalgte på emnenivå

Fakta: 

Ansvarlig for emnetillitsvalgtordningen er nestleder/fagpolitisk ansvarlig:

Rebekka Opsal

Hvert semester tilbyr MF emner innenfor teologi, religion samfunnsfag og pedagogikk. Disse emnene har hver sin emneansvarlig som har som oppgave å gjennomføre emnet, sette opp pensum, oppgaver og eksamen. I tillegg har de ansvar for evaluering av emnet. For å sikre kvaliteten i emnene er studentperspektivet viktig, derfor velges det en emnekontakt i hvert emne. En emnekontakt er et mellomledd mellom studentene og emneansvarlig på den ene siden, og Studentrådet på den andre siden:

  • kontaktperson for studentene på emnet; en som kan videreformidle for eksempel spørsmål, klager eller andre henvendelser til emneansvarlig. 
  • ressurs for emneansvarlig; en person emneansvarlig kan forhøre seg med, for eksempel dersom hun eller han ønsker innspill fra studentene. 
  • Studentrådets kontaktperson; en som kan formidle saker og problemstillinger til Studentrådet, og en som Studentrådet kan henvende seg til.