I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RPSY5020: Religionspsykologi for helsefaglig praksis
...gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan tas i [...] helsefremmende og forebyggende arbeid. Religionspsykologi er et fagområde som [...] vektlegger betydningen av klinisk religionspsykologisk kompetanse for å styrke [...] L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 143-154). Oslo: Gyldendal [...] Stålsett, G. (2007). Klinisk religionspsykologi og psykoterapi. Psyke &
RPSY503: Religionspsykologi 3: Kultur, sosial identitet, meningsdanning og emosjoner
...studieprogrammet Master kristendomskunnskap, studieretning religionspsykologi.   RPSY503 legger vekt [...] L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 203-215). Oslo: Gyldendal [...] L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 273-293). Oslo: Gyldendal [...] Cetrez (Red.), Inspiration till religionspsykologin / kultur, hälsa och [...] L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 257-271). Oslo: Gyldendal...
RPSY5030: Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død
Religionspsykologi er et fagområde som [...] gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan belyse ritualisering [...] sosiale medier. RPSY5030 setter religionspsykologisk fokus på kulturelle strømninger [...] J. (2014). Hva er religionspsykologi?: Begrepsavklaringer i en nordisk [...] L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN/ISSN:
RPSY6911: Åpent fordypningsemne i Religionspsykologi:
Religionspsykologi er et fagområde som [...] gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan belyse ritualisering [...] sosiale medier. RPSY5030 setter religionspsykologisk fokus på kulturelle strømninger [...] J. (2014). Hva er religionspsykologi?: Begrepsavklaringer i en nordisk [...] L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN/ISSN:
TEOL5550: Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal...
RL5065: Samtidsreligion
L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 257-271). Oslo: Gyldendal...
TEOL5510: Sjelesorg med institusjonspraksis
J. (2014). Hva er religionspsykologi. I L. J. Danbolt [...] (Red.), Religionspsykologi (s. 17-32). Oslo: Gyldendal [...] andre fagområder så som religionspsykologi, psykoterapi og religionssosiologi. Sjelesørgerens...
TEOL5575: Tros- og livsfortelling
L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal [...] Det hentes perspektiver fra religionspsykologi, sjelesorg og pastorallære.
TEOL2516: Innføring i praktisk teologi
J. (2014). Hva er religionspsykologi. I L. J. Danbolt [...] (Red.), Religionspsykologi (s. 17-32). Oslo: Gyldendal...
PT510: Sjelesorg
...andre fagområder så som religionspsykologi, psykoterapi, religionssosiologi. Studentene skal...
PKU503: Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
...om relevant teori innenfor religionspsykologi og hermeneutikk som ressurs...
TEOL2542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
...tematiserer hvordan fagområder som religionspsykologi og utviklingspsykologi kan anvendes.
TEOL5571: Trosfortellingsgruppe
Det hentes perspektiver fra religionspsykologi, sjelesorg og pastorallære. Emnet...