I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5469: Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Religion, Society and Global Issues
2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Med encyklikaen Laudato Si' har pave Frans plassert omsorg for Jorden, vårt felles hjem, i kjernen av kristen tenkning og praksis. Han har også gjort klimaspørsmålet til et moralsk anliggende som alle må ta stilling til og alle har et ansvar for. Han følger i sporet til mange av sine forgjengere, men i særlig grad Frans av Assisi. Han er like konkret og kompromissløs som helgenen fra 1200-tallet. Det tverreligiøse Assisi-toppmøtet i 1986 ble startskuddet for økende økologisk bevisstgjøring hos tilhengere av verdens store religioner. Slik er byen Assisi sentral ikke bare for spørsmål om rettferdighet og fred, men også økologi
 
Kurset vil gi deltakerne en avansert innsikt i katolsk sosiallære med særlig vekt på økologi. Deltakerne vil også bli presentert for Frans av Assisi som skrev Laudato Si' (Solsangen) og for pave Frans og hans miljø encyklika. Deres økologiske teologi og tenkning er viktige bidrag til vår globaliserte tidsalder.
 
Emnet dekker tre tematiske områder innenfor katolsk teologi: (a) Økologiske utfordringer i vår globaliserte verden, (b) ulike svar innenfor dagens katolske sosiallære, (c) de historiske røtter for økologisk teologi.
Obligatorisk del av emnet er en studieuke i Roma / Assisi 26. mars - 2.
april 2017. En forberedende samling før og en oppfølgende samling etter
studieturen vil også inngå i studietilbudet.
 
Turen vil koste ca. 7.150 kr som inkluderer deltakeravgift, overnatting m.
frokost, tre felles måltider og transport T/R Roma-Assisi. Reisen T/R
Norge-Roma er ikke inkludert, og må besørges av den enkelte deltaker.

Studiekrav

Studenten må
 
 • Delta på en studietur til Roma og Assisi (en uke)
 • Skrive en bokrapport på 600-1000 ord fra en begrenset del av pensum. Emnet for rapporten velges i samråd med faglærer, presenteres i felles seminar, og vurderes som bestått/ikke bestått
 • Delta i evalueringen av studietilbudet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
 
Og i tillegg enten alternativ A eller B under:
 
A. Levere og få godkjent utkast til faglig oppgave. Tema godkjennes av emneansvarlig. Utkastet drøftes i et felles seminar.
B. For lærere som følger kurset, utkast til faglig oppgave erstattes med å lage et studieopplegg for undervisning om økologi og etikk. Utkast må godkjennes av emneansvarlig innen angitt frist.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

For å bestå TEOL5469 må studenten oppfylle alle studiekravene. For studenter som har valgt alternativ A under studiekrav, er eksamensform faglig oppgave (4000-4500 ord). Faglig oppgave bedømmes med karakter (A-F). For studenter som har valgt alternativ B under studiekrav, er innlevering av mappe eksamensform. Innholdet i mappen skal være studieopplegg for undervisning om økologi og etikk. Mappen bedømmes med karakter (A-F).
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Målet for kurset er å forstå den historiske bakgrunnen for og dagens utfordringer for katolsk sosiallære når det gjelder økologi som global utfordring i dag.
Studenten skal ha:
 
 • kjennskap til synet på økologiske utfordringer innenfor innenfor Den romersk-katolske kirke, slik den kommer fram isentrale dokumenter, særlig pave Frans¿ sosiale encyklika Laudato Si¿ (2015)
 • god kunnskap om Frans av Assisis økologiske teologi som en inspirasjonskilde for vår tids kamp for økologisk bærekraft, fred og rettferdighet
 • kjennskap til Den katolske kirkes arbeid for økologisk ansvar, klimarettferdighet og dialog

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • (2014). Fellesuttalelse fra pave Frans og patriark Bartolomeus. Hentet 2016-12-16 fra www.katolsk.no
 • Benestad, J. B. (2011). Church, state, and society: An introduction to Catholic social doctrine (s. 342-374). Washington, D.C.: Catholic University of America Press. Bibliotek
 • Boff, L. (2014). Francis of Rome & Francis of Assisi: A new springtime for the Church? (VI, 160 s.). Maryknoll, N.Y: Orbis Books. Bibliotek
 • Chryssavgis, J. (2007). Ecumenical Patriarch Bartholomew: Insights into an Orthodox Christian worldview. International Journal of Environmental Studies, 64(1), s. 9-18. Bibliotek.
 • Fleming, J. I. (2016). Laudato si': A critique: Pope Francis' encyclical letter on the care of our common home. Ballarat, VIC: Modotti Press . Bibliotek
 • Frans 1, p. (2015). Encyklikaen Laudato si': Om omsorgen for vårt felles hjem. Oslo: St. Olav forl. Bibliotek
 • Heiene, G. (2012). Katolsk sosiallære - et kritisk blikk. I P. Kværne & A. H. Utgaard (Red.), Hellig uro: 50 år etter Det annet vatikankonsil (s. 197-224). Oslo: Emilia. Bibliotek
 • Kyrou, C. N. (2007). Peace Ecology: An Emerging Paradigm in Peace Studies. International Journal of Peace Studies, 12(1), s. 73-92. Bibliotek.
 • Montgomery, W. D. (2015). The Flawed Economics of Laudato Si?. New Atlantis: A Journal of Technology & Society, 47, s. 31-44. Bibliotek. Hentet fra www.thenewatlantis.com
 • Per Kværne (2012). Frans av Assisi og den katolske kirkes religionsdialog. I P. Kværne & A. H. Utgaard (Red.), Hellig uro: 50 år etter Det annet vatikankonsil (s. 251-259). Oslo: Emilia. Bibliotek
 • Pontifical Council For Justice Peace, . (2014). Energy, justice and peace: A reflection on energy in the current context of development and environmental protection. New York: Paulist Press. Bibliotek
 • Santucci, F. (2000). The strategy that saved Assisi. Assisi: Ed. Minerva. Bibliotek
 • Sorrell, R. D. (1988). St. Francis of Assisi and nature: Tradition and innovation in Western Christian attitudes toward the environment. New York: Oxford University Press. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Tucker, M. E. & Grim, J. A. (2001). Introduction: The Emerging Alliance of World Religions and Ecology. Daedalus, 130(4), s. 1-22. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org
 • Warner, K. (2011). Franciscan environmental ethics: Imagining creation as a community of care. Journal of the Society of Christian ethics, 31(1), s. 143-160. Bibliotek.

> PDF-versjon for utskrift