I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1812: Digital Media in Ministry and Mission: Blogging

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Egil Sæbø (egil.sabo@nla.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Høgskolekandidat - Menighetsledelse, misjon og media
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018

Generell informasjon

Blogging is considered an effective tool for those engaged or wishing to engage in Christian ministry and mission. Students will be given an in depth introduction to the development of blogging, as well as how to set up and maintain a blog for a given purpose and audience. Through blog production, students will be introduced to the possibilities, opportunities as well as limitations and challenges of ministry blogging, with the possibilities in the choice of modalities, hyper textuality and other available technical solutions. Students will be exposed to varied and innovative ways of producing, developing and maintaining blogs, as well as how additional tools for communication purposes can be assimilated within their blogs. Students will address issues relating to legal frameworks and ethical standards applicable to blogging. Students will be taught through lectures, seminars and through being given practical training and tasks. Students are expected to work individually on their blog production. Students will also meet flipped classroom techniques, whereby theory is presented through instruction videos and followed up with related classroom activity.

Studiekrav

The requirements for receiving a final assessment are:
 • Take part in a minimum of 50% of the lectures
 • Participate in the evaluation of the curriculum and/or of the learning environment, if such evaluation is stipulated in the relevant term
 
When course requirements are not fulfilled this will count as one examination attempt, unless you withdraw within the set deadline (1 May/ 1 November).

Avsluttende vurdering

Students will produce two blog entries on a given topic and deliver a reflection paper concerning their blog, with the following weighting:
a) Blog (51 percent)
b) Reflection paper (49 percent)
 
In order to receive a final assessment, the student must fulfil the course requirements within the fixed deadline.

Læringsutbytte etter fullført emne

On completion of the course the student will have achieved the following learning outcomes::
 
Knowledge:
The student
 • has knowledge of the development of blogging within digital media
 • has knowledge of varied uses and forms of blogs
 • has knowledge of the elements and content of a blog
 • has knowledge of how blogs are used and can be used within the context of Ministry and Mission
 • has knowledge of ethical standards and legal frameworks that apply to blogging in Ministry and Mission contexts
 
Skills:
The student
 • can create, develop and maintain a blog for a given purpose
 • can theoretically support their choices in designing and developing a blog
 • can critically reflect over the quality of their own and others¿ blogs
 
General competence:
The student
 • Can produce a blog adhering to ethical standards and legal frameworks
 • Can discuss central issues and challenges related to blogging
 • Understands innovation, development and current good practice in blogging

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bailey, B. & Storch, T. (2007). The blogging church: Sharing the story of your church through blogs. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Bibliotek
 • Rettberg, J. W. (2014). Blogging (2. utg.). Cambridge: Polity Press. Bibliotek
 • White, C. & Biggs, J. (2014). Bloggers boot camp: Learning how to build, write, and run a successful blog (2. utg.). Burlington, MA: Focal Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift