I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1410: Introduction to Church History

Show in English | Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Høgskolekandidat - Menighetsledelse, misjon og media
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste f 2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018

Generell informasjon

The Christian church was born in the Middle East but quickly spread in all directions, both to Europe, Africa and Asia. The course Introduction to Church History will introduce students to the growth and diversification of Christianity through the centuries, giving an overview over the history of Christianity from antiquity until the 17th century.

Studiekrav

 • Submit on Canvas and receive approval for two essays (900-1200 words each). Each essay must include correctly formatted references and a bibliography. See the syllabus for details on the topic of the essays and the due date.
 • Take part in a minimum of 50% of the lectures
 • Participate in the evaluation of the curriculum and/or of the learning environment, if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
When course requirements are not fulfilled this will count as one examination attempt, unless you withdraw within the set deadline (1 May/ 1 November). 

Avsluttende vurdering

The final assessment for TEOL1410 is based on one written exam (4 hours). The course and final exam will be graded A-F.

Læringsutbytte etter fullført emne

KNOWLEDGE
The student has:
 • knowledge of the development of Christianity in Europe in antiquity, the middle ages and the early modern period
 • knowledge of the spread of Christianity to Asia and Africa from antiquity until the 17th century
 • knowledge of the main lines of development in the organization of the church and the church's relationship with secular authorities in these periods
 • knowledge of the main lines of development in Christian theology, sacraments, piety and monastic life in these periods
 • knowledge of the main lines of development in Christian art and architecture in these periods
 
SKILLS
The student can:
 • present and discuss historical developments
 • write an academic paper using relevant sources which are referred to in a correct manner

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Hirst, J. (2009). The shortest history of Europe ([New updated & expanded] utg.). London: Old Street Publishing. Bibliotek
 • Jenkins, P. (2008). The lost history of Christianity: The thousand-year golden age of the church in the Middle East, Africa, and Asia - and how it died. New York: HarperOne. Bibliotek
 • Shelley, B. L. (2013). Church history in plain language. Nashville, Tenn.: Thomas Nelson. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift