I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

SAM5148: Ethics and Global Issues

Show in English | Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Gunnar Harald Heiene (Gunnar.Heiene@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Religion, Society and Global Issues
2-årige masterprogrammer - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste f 2

Generell informasjon

Se informasjon om emnet på engelsk.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Amstutz, M. R. (2013). International ethics: Concepts, theories, and cases in global politics (4. utg.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. Bibliotek
  • Coicaud, J.-M. & Warner, D. (Red.) (2013). Ethics and international affairs: Extent and limits (2. utg.). Tokyo: United Nations University Press. Bibliotek
  • Graham, G. (2008). Ethics and international relations (2. utg.). Malden, Mass.: Blackwell. Bibliotek
  • Pogge, T. W. (2008). World poverty and human rights: Cosmopolitan responsibilities and reforms (2 utg.). Cambridge: Polity. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift