I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

AVH5035: Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:

Show in English | Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering 

Emneansvarlig:Gunnar Harald Heiene (Gunnar.Heiene@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Høst og vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Religion, Society and Global Issues
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og samfunn

Generell informasjon

Dette er et oppgaveemne for masterprogrammet Religion, Society and Global Issues. Se informasjon om emnet på engelsk.

> PDF-versjon for utskrift