I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises på engelsk våren 2017

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5015Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterMET5920Metode: praktiske og systematiske disipliner
MasterSAM5144Religion and Human Rights
MasterSAM5145Religions Facing the Global Ecological Challenges
MasterSAM5146Religion and Development
MasterSAM5148Ethics and Global Issues
MasterSAM5150Religion, Identity and Populism
BachelorTEOL1410Introduction to Church History
BachelorTEOL1592Youth Ministry
BachelorTEOL1610Introduction to Contemporary Mission Studies
BachelorTEOL1612Worldviews in Media and Popular Culture: A Missiological Approach
BachelorTEOL1810Introduction to Digital Media in Ministry and Mission
BachelorTEOL1812Digital Media in Ministry and Mission: Blogging
BachelorTEOL2715Bibelen 2: GT, NT og bibelteologi