I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises våren 2017

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5015Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5020Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5025Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterAVH5040Masteroppgave i kirkelig undervisning:
MasterAVH505Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk:
MasterAVH5050Masteroppgave lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5055Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5060Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5070Masteroppgave i diakoni
MasterAVH8010Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
MasterAVH8020Masteroppgave i praktisk teologi:
BachelorBAO2700Bacheloroppgave
MasterBIB511Bibelteologi
MasterDIA5130Etikk og verdier
BachelorEX1010Examen philosophicum
MasterHIS5050Encounters: Common Categories and Concepts in Abrahamic religions
MasterHIS5060Conflict and Negotiation: Selected topics
MasterHIS5070Methodology: Texts and History
BachelorK-RLE1120K/RLE grunnstudier - vår
BachelorK-RLE1125K/RLE grunnstudier - vår, Lektorprogrammet
BachelorK1020Bibelfag og kristendommens historie
BachelorK1030Kristen livstolkning i dag
BachelorKRLE1020Bibelen og kristen livstolkning
BachelorKRLE1040Etikk, filosofi, og kristen livstolkning
MasterMET5010Empiriske forskningsmetoder
MasterMET508Metodelære: Deltid
MasterMET5920Metode: praktiske og systematiske disipliner
BachelorPED1640Innføring i ledelse i kristent ungdomsarbeid
BachelorPED2015Barn og unge i trosopplæringen
MasterPED5015Barn og unge i trosopplæringen
MasterPED5511Kirkens undervisning - oppdrag, historikk og planer
MasterPED5520Kirken som lærende fellesskap
MasterPED5530Kirkebyggets teologi og læring
MasterPED5610Utdanning og etikk: Filosofiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver
MasterPKU501Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs
MasterPKU502Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
MasterPKU503Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
BachelorPPU1020Pedagogikk 2, samfunnsfagdidaktikk og praksis
BachelorPPU1030Pedagogikk 2, kirkedidaktikk og praksis
BachelorPRA1002Praksis - Lektorprogrammet
MasterPT508Menighetspraksis
BachelorRL1030Religion og kristendommens historie
BachelorRL2040Østlig religiøsitet
BachelorRL2613Hellige rom og estetikk i religionene
MasterRL5040Østlig religiøsitet
MasterRL5065Samtidsreligion
MasterRPSY502Religionspsykologi 2: Klinisk religionspsykologi
MasterRPSY503Religionspsykologi 3: Kultur, sosial identitet, meningsdanning og emosjoner
MasterRV502Islam: Tro, tradisjon og fornyelse
BachelorSAM1040Demokrati, ulikhet og velferdsstat
BachelorSAM1050Internasjonal politikk
BachelorSAM1060Det flerkulturelle Norge
BachelorSAM2075Religion og samfunn III: Globale perspektiver
BachelorSAM2510Interkulturell kommunikasjon II
BachelorSAM2550Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre" i media, bistand og humanitært arbeid
MasterSAM5144Religion and Human Rights
MasterSAM5145Religions Facing the Global Ecological Challenges
MasterSAM5146Religion and Development
MasterSAM5148Ethics and Global Issues
MasterSAM5150Religion, Identity and Populism
MasterST525Filosofi og hermeneutikk
BachelorTEOL1110Hebraisk 1: Grunnelementer
BachelorTEOL1220Gresk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1410Introduction to Church History
BachelorTEOL1570Praktisk teologi for lokalpredikanter i Metodistkirken
BachelorTEOL1580Praktisk teologi for offiserskandidater i Frelsesarmeen
BachelorTEOL1592Youth Ministry
BachelorTEOL1610Introduction to Contemporary Mission Studies
BachelorTEOL1612Worldviews in Media and Popular Culture: A Missiological Approach
BachelorTEOL1810Introduction to Digital Media in Ministry and Mission
BachelorTEOL1812Digital Media in Ministry and Mission: Blogging
BachelorTEOL2210Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi
BachelorTEOL2310Teologihistorie
BachelorTEOL2410Luthersk teologi i dag
BachelorTEOL2442Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver
BachelorTEOL2480Frelsesarmeens teologi
BachelorTEOL2510Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling
BachelorTEOL2540Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis
BachelorTEOL2544Bacheloroppgave
BachelorTEOL2630Økumenikk: grunnlagsspørsmål og arbeidsformer
BachelorTEOL2715Bibelen 2: GT, NT og bibelteologi
BachelorTEOL2740Kulturanalyse: Teologi og populærkultur
BachelorTEOL2770Metodismens historie og teologi
BachelorTEOL2771Metodismens historie og teologi 2
MasterTEOL5115Salmene og troens liv
MasterTEOL5215Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring
MasterTEOL5410Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon
MasterTEOL5469Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver
MasterTEOL5511Trosopplæring og gudstjenesteliv med praksis
MasterTEOL5520Stiftspraksis med øvingsdager
MasterTEOL5530Avsluttende praktikum
MasterTEOL5571Trosfortellingsgruppe
MasterTEOL5630Økumenikk: grunnlagsspørsmål og arbeidsformer
MasterTEOL5710Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk
MasterTEOL6135Studieopphold i Jerusalem
MasterTEOL6236Studieopphold i Jerusalem
MasterTEOL6340Nordisk reformasjonshistorie og norsk liturgi- og salmehistorie