I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises høsten 2017

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5020Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterAVH5040Masteroppgave i kirkelig undervisning:
MasterAVH505Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk:
MasterAVH5050Masteroppgave lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5055Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5060Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5070Masteroppgave i diakoni
MasterAVH5080Thesis for Master in History of Religions:
MasterAVH8010Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
MasterAVH8020Masteroppgave i praktisk teologi:
BachelorBAO2700Bacheloroppgave
MasterBIB511Bibelteologi
MasterDIA5110Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag
MasterDIA5120Sjelesorg
BachelorEX1011Examen philosophicum
BachelorEX1020Examen facultatum
BachelorEX1021Examen facultatum
BachelorEX1025Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
BachelorFIL2010De store spørsmålene
MasterFIL5010De store spørsmålene
MasterHIS5010The historical study of religion: Multidisciplinary theoretical perspectives
MasterHIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
MasterHIS5030Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places
BachelorK-RLE1110K/RLE grunnstudier høst
BachelorK-RLE1115K/RLE grunnstudier høst - Lektorprogrammet
BachelorK1010Bibelfag
BachelorK1035Kirkens tro og tradisjon
MasterK5035Kirkens tro og tradisjon
MasterK5410Systematisk teologi
BachelorKRLE1010Religion, etikk og filosofi
BachelorKRLE1030Bibelen, religion og religionspedagogikk
BachelorLED2541Ledelse og medarbeiderskap
MasterMET5010Empiriske forskningsmetoder
MasterNT513Det nye testamentet - bibelteologi
MasterNT601Fordypningsemne i gresk språk og kultur: Skrifttolkning og forkynnelse og Kristendom og hellenistisk filosofi
BachelorPED1020Innføring i pedagogikk
BachelorPED1030Ungdomskultur og trosopplæring
BachelorPED2010Barn og unge i trosopplæringen
MasterPKU501Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs
MasterPKU502Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
MasterPKU503Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
BachelorPPU1010Pedagogikk 1, religionsdidaktikk og praksis
BachelorPRA1001Praksis - Lektorprogrammet
BachelorPRA1003Praksis - Lektorprogrammet
BachelorPRA1005Praksis - Lektorprogrammet
MasterPT509Institusjonspraksis
BachelorRL1010Religionsvitenskap
BachelorRL1011World Religions
BachelorRL1020Livssynskunnskap og religionspedagogikk
BachelorRL2030Islam (for lektorstudenter)
BachelorRL2035Islam
BachelorRL2050Kristendommens kulturhistorie
MasterRL5020Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier
MasterRL5075Filosofi
BachelorRLE2610Kristendom og billedkunst
MasterRP501Religion og læring
MasterRPSY501Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner
BachelorSAM1000Innføring i samfunnsfag
BachelorSAM1000LInnføring i samfunnsfag, Lektorprogrammet
BachelorSAM1030Ungdomskultur
BachelorSAM1030LUngdomskultur Lektorprogrammet
BachelorSAM1070Religion og samfunn: Norge i dag
BachelorSAM1515Interkulturell kommunikasjon
BachelorSAM1525Interkulturell kommunikasjon - Studieopphold
BachelorSAM2020Folkemord
BachelorSAM2040Demokrati, menneskerettigheter og religion
BachelorSAM2070Religion og samfunn II: Religionssosiologisk fordypning
MasterSAM5110Religion in the Public Sphere
MasterSAM5120Religion, Culture and Global Issues
MasterSAM5130Religion, Conflict and Reconciliation
MasterSAM5131Religion, Conflict and Reconciliation - intensive course
MasterTE607Kristendommens kulturhistorie
BachelorTEOL1120Hebraisk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1210Gresk 1: Grunnelementer
BachelorTEOL1415Introduction to Systematic Theology
BachelorTEOL1510Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi
BachelorTEOL1540Innføring i praktisk teologi med praksis
BachelorTEOL1590Practical Theology and Congregational life
BachelorTEOL1591Christian Leadership in Church and Society
BachelorTEOL1611Holistic Mission: Diaconia, Reconciliation, and Cross-cultural Ministry
BachelorTEOL1715Introduction to the Bible
BachelorTEOL1811Digital Media in Ministry and Mission: Practical Project
BachelorTEOL2110Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur
BachelorTEOL2450Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden
BachelorTEOL2516Innføring i praktisk teologi
BachelorTEOL2542Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
BachelorTEOL2610Misjon, global kristendom og religionsdialog
MasterTEOL5110Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi
MasterTEOL5210Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
MasterTEOL5215Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring
MasterTEOL5310Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
MasterTEOL5420Etikk og religionsfilosofi
MasterTEOL5510Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5571Trosfortellingsgruppe
MasterTEOL5580Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
MasterTEOL5610Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien