I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises på engelsk våren 2019

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5015Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
BachelorEX1011Examen philosophicum
MasterMET5310Methodology: Texts and History
MasterMET5920Metode: praktiske og systematiske disipliner
MasterSAM5144Religion and Human Rights
MasterSAM5148Ethics and Global Issues
MasterSAM5150Religion, Identity and Populism
BachelorTEOL1410Introduction to the History of Christianity
BachelorTEOL1812Digital Media in Ministry and Mission: Blogging
BachelorTEOL2640Church in the World: Denominations and Ecumenism
BachelorTEOL2715Bibelen 2: GT, NT og bibelteologi
BachelorTEOL2725Methods and Tools for Biblical Interpretation
MasterTEOL5640Teologi og kirke i sør