I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises på engelsk høsten 2019

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5015Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
BachelorEX1022Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing
MasterHIS5010Theoretical perspectives: The historical study of religion
MasterHIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
MasterK5410Systematisk teologi
MasterNT513Det nye testamentet - bibelteologi
BachelorRL1012Introduction to Religious Studies and Hinduism and Buddhism
BachelorSAM2230Genocide and Religion
BachelorSAM2270Sociology of Religion
MasterSAM5010Theoretical Perspectives: Religion in Contemporary Society
MasterSAM5020Maps and Key Issues: Case Studies of Religion in Contemporary Society
MasterSAM5030The Craft: Research Skills and Professional Engagement in the Study of Religion
BachelorTEOL1415Introduction to Systematic Theology
BachelorTEOL1610Introduction to Contemporary Mission Studies
BachelorTEOL1715Introduction to the Bible
BachelorTEOL2450Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden
BachelorTEOL2650Church in Society - for the transformation of the world
MasterTEOL5610Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien