I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises på engelsk høsten 2018

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
BachelorEX1022Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing
MasterHIS5010Theoretical perspectives: The historical study of religion
MasterHIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
MasterHIS5030Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places
MasterK5410Systematisk teologi
MasterNT513Det nye testamentet - bibelteologi
BachelorRL1011World Religions
BachelorRL1012Introduction to Religious Studies and Hinduism and Buddhism
MasterSAM5110Religion in the Public Sphere
MasterSAM5120Religion, Culture and Global Issues
MasterSAM5130Religion, Conflict and Reconciliation
BachelorTEOL1415Introduction to Systematic Theology
BachelorTEOL1590Practical Theology and Congregational life
BachelorTEOL1591Christian Leadership in Church and Society
BachelorTEOL1611Holistic Mission: Diaconia, Reconciliation, and Cross-cultural Ministry
BachelorTEOL1715Introduction to the Bible
BachelorTEOL1811Digital Media in Ministry and Mission: Practical Project
BachelorTEOL2450Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden
MasterTEOL5610Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien