I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises våren 2019

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5015Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5020Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5025Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterAVH5040Masteroppgave i kirkelig undervisning:
MasterAVH505Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk:
MasterAVH5050Masteroppgave lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5055Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5060Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5070Masteroppgave i diakoni
MasterAVH5080Thesis for Master in History of Religions:
MasterAVH8010Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
MasterAVH8020Masteroppgave i praktisk teologi:
BachelorBAO2700Bacheloroppgave
MasterBIB511Bibelteologi
MasterDIA5210Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver
MasterDIA5220Sjelesorg og fordypningspraksis
BachelorEX1010Examen philosophicum
BachelorEX1011Examen philosophicum
BachelorFIL2010De store spørsmålene
MasterFIL5010De store spørsmålene
MasterHIS5050Encounters: Common Categories and Concepts in Abrahamic religions
MasterHIS5060Conflict and Negotiation: Selected topics
BachelorK1020Bibelfag og kristendommens historie
BachelorK1030Kristen livstolkning i dag
BachelorKRLE1040Etikk, filosofi, og kristen livstolkning
MasterMET5010Empiriske forskningsmetoder
MasterMET508Metodelære: Deltid
MasterMET5115Bibelfaglig metode: Det gamle testamente
MasterMET5215Bibelfaglig metode: Det nye testamente
MasterMET5310Methodology: Texts and History
MasterMET5920Metode: praktiske og systematiske disipliner
BachelorPED1640Innføring i ledelse i kristent ungdomsarbeid
BachelorPED2015Barn og unge i trosopplæringen
MasterPED5550Kirkebyggets teologi, gudstjeneste og læring med veiledet praksis
MasterPED5610Utdanning og etikk: Filosofiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver
BachelorPHI2120Klassiske hebraiske tekster
BachelorPHI2320Sanskrit 2 BA
BachelorPHI2420Klassiske sumeriske tekster
BachelorPHI2520Klassiske arabiske tekster
MasterPHI5120Klassiske hebraiske tekster
MasterPHI5320Sanskrit 2
MasterPHI5420Klassiske sumeriske tekster
MasterPHI5520Klassiske arabiske tekster
MasterPKU501Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs
MasterPKU502Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
MasterPKU503Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
BachelorPPU1020Pedagogikk 2, samfunnsfagdidaktikk og praksis
BachelorPRA1002Praksis - Lektorprogrammet
BachelorPRA1004Praksis - Lektorprogrammet
MasterPT508Menighetspraksis
BachelorRL1025Didaktikk og kristendommens historie
BachelorRL1030Religion og kristendommens historie
BachelorRL2040Østlig religiøsitet
BachelorRL2613Hellige rom og estetikk i religionene
MasterRL5020Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier
MasterRL5040Østlig religiøsitet
MasterRL5065Samtidsreligion
MasterRPSY5030Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død
MasterRV502Islam: Tro, tradisjon og fornyelse
BachelorSAM1040Demokrati, ulikhet og velferdsstat
BachelorSAM1040LDemokrati, ulikhet og velferdsstat, Lektorprogrammet
BachelorSAM1050Internasjonal politikk
BachelorSAM1050LInternasjonal politikk
BachelorSAM1060Det flerkulturelle Norge
BachelorSAM1060LDet flerkulturelle Norge
BachelorSAM1210Introduction to the Social Sciences
BachelorSAM2020Folkemord
BachelorSAM2075Religion og samfunn III: Globale perspektiver
BachelorSAM2510Interkulturell kommunikasjon II
BachelorSAM2550Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre" i media, bistand og humanitært arbeid
MasterSAM5144Religion and Human Rights
MasterSAM5148Ethics and Global Issues
MasterSAM5150Religion, Identity and Populism
MasterSAM5152Myanmar Intensive Course
MasterST525Filosofi og hermeneutikk
MasterTE5060Veiledning for praksislærere
BachelorTEOL1110Hebraisk 1: Grunnelementer
BachelorTEOL1220Gresk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1410Introduction to the History of Christianity
BachelorTEOL1570Praktisk teologi for lokalpredikanter i Metodistkirken
BachelorTEOL1812Digital Media in Ministry and Mission: Blogging
BachelorTEOL2106Salmene og bibelhermeneutiske spørsmål
BachelorTEOL2210Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi
BachelorTEOL2310Teologihistorie
BachelorTEOL2410Luthersk teologi i dag
BachelorTEOL2510Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling
BachelorTEOL2540Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis
BachelorTEOL2544Bacheloroppgave
BachelorTEOL2546Ungdom og kirke
BachelorTEOL2640Church in the World: Denominations and Ecumenism
BachelorTEOL2715Bibelen 2: GT, NT og bibelteologi
BachelorTEOL2725Methods and Tools for Biblical Interpretation
BachelorTEOL2735Biblical Exegesis
BachelorTEOL2740Kulturanalyse: Teologi og populærkultur
BachelorTEOL2771Metodismens historie og teologi 2
BachelorTEOL2772Metodistisk spiritualitet med røtter i østkirken
MasterTEOL5115Salmene og troens liv
MasterTEOL5215Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring
MasterTEOL5410Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon
MasterTEOL5510Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5515Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5520Stiftspraksis med øvingsdager
MasterTEOL5530Avsluttende praktikum
MasterTEOL5546Ungdom og kirke
MasterTEOL5570Kristen spiritualitet i dialog med aktuelle strømninger
MasterTEOL5575Tros- og livsfortelling
MasterTEOL5640Teologi og kirke i sør
MasterTEOL5649Global Pentecostalism in a Multi-Religious Society
MasterTEOL5710Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk
MasterTEOL5770Metodismens historie og teologi 1
MasterTEOL6110Hebraisk fordypning
MasterTEOL6512Norsk-svensk videreutdanning i sjelesorg
MasterTEOL6733Jesu oppstandelse - tekster, fortolkning og hermeneutikk
MasterTEOL8525Teologi og forkynnelse for høytidene
MasterTEOL8541Veiledning for arbeidsveiledere i kirkelig kontekst
MasterTEOL8580Pastoral lederutvikling
MasterTEOL8591Kirkelig arbeidsveilederutdanning