I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises høsten 2019

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5015Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5020Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5025Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterAVH5040Masteroppgave i kirkelig undervisning:
MasterAVH505Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk:
MasterAVH5050Masteroppgave lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5055Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5060Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5070Masteroppgave i diakoni
MasterAVH5080Thesis for Master in History of Religions:
MasterAVH8010Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
MasterAVH8020Masteroppgave i praktisk teologi:
BachelorBAO2700Bacheloroppgave
MasterDIA5230Ledelse, etikk og samfunnsansvar
BachelorEX1010Examen philosophicum
BachelorEX1020Examen facultatum
BachelorEX1022Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing
BachelorEX1025Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
BachelorFIL2010De store spørsmålene
MasterFIL5010De store spørsmålene
MasterHIS5010Theoretical perspectives: The historical study of religion
MasterHIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
BachelorK1010Bibelfag
BachelorK1035Kirkens tro og tradisjon
MasterK5410Systematisk teologi
BachelorKRLE1010Religioner og livssyn
BachelorLED2100Lederskap i praksis
BachelorLED2541Ledelse og medarbeiderskap
MasterMET-EMP910Qualitative and Quantitative Methods: Designing Research and Constituting Data
MasterMET-EMP920Qualitative and Quantitative Methods: Analysis and Writing
MasterMET-HIS910Historical and Exegetical Methods: Text, Materiality, Context
MasterMET-HIS920Historical and Exegetical Methods: Sources, Text-Production and Transmission
MasterMET-SYS910Methods in Systematic Theology: Hermeneutics, Dogmatics, and Ethics
MasterMET-SYS920Methods in Systematic Theology: Philosophy and Theology
MasterMET5010Empiriske forskningsmetoder
MasterMET5515Metode Kirkelig undervisning
MasterNT513Det nye testamentet - bibelteologi
BachelorPED1030Ungdomskultur og trosopplæring
BachelorPED2010Barn og unge i trosopplæringen
MasterPED5520Kirken som lærende fellesskap
MasterPED6000Universitetspedagogikk
MasterPHD-HUM901Philosophy of Science in Humanities
MasterPHD-SOC901Philosophy of Science in Social Sciences
MasterPHD900Religion and Values
MasterPHD930The Status of the discipline
MasterPHD950PhD thesis
BachelorPHI2110Klassisk hebraisk språk
BachelorPHI2200Greek Philology 1
BachelorPHI2230Middelalderlatin 1
BachelorPHI2300Indian and Buddhist Philology 1
BachelorPHI2310Sanskrit 1
BachelorPHI2330Pali 1
BachelorPHI2350Tibetansk 1
BachelorPHI2400Sumerisk og akkadisk filologi (høst)
BachelorPHI2410Klassisk sumerisk
BachelorPHI2430Akkadisk 1
BachelorPHI2500Arabic and Islamic Philology 1
BachelorPHI2510Klassisk arabisk språk
BachelorPHI2610Klassisk kinesisk 1
MasterPHI5110Klassisk hebraisk språk
MasterPHI5200Greek Philology 1
MasterPHI5230Middelalderlatin 1
MasterPHI5300Indian and Buddhist Philology 1
MasterPHI5310Sanskrit 1
MasterPHI5330Pali 1
MasterPHI5350Tibetansk 1
MasterPHI5400Sumerisk og akkadisk filologi (høst)
MasterPHI5410Klassisk sumerisk
MasterPHI5430Akkadisk 1
MasterPHI5500Arabic and Islamic Philology 1
MasterPHI5510Klassisk arabisk språk
MasterPHI5610Klassisk kinesisk 1
MasterPKU501Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs
MasterPKU502Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
MasterPKU503Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
BachelorPPU1010Pedagogikk 1, didaktikk 1 og praksis
BachelorPRA1001Praksis - Lektorprogrammet
BachelorPRA1005Praksis - Lektorprogrammet
MasterPT508Menighetspraksis
MasterPT509Institusjonspraksis
BachelorRL1010Religionsvitenskap
BachelorRL1012Introduction to Religious Studies and Hinduism and Buddhism
BachelorRL1015Historie, livssynskunnskap og pedagogikk
BachelorRL2030Islam (for lektorstudenter)
BachelorRL2035Islam
BachelorRL2050Kristendommens kulturhistorie
MasterRL5075Filosofi
MasterRL5240Det nye testamentet
BachelorRLE2620Caravaggios religiøse kunst
MasterRP501Religion og læring
MasterRPSY5020Religionspsykologi for helsefaglig praksis
MasterRV502Islam: Tro, tradisjon og fornyelse
BachelorSAM1000Innføring i samfunnsfag
BachelorSAM1000LInnføring i samfunnsfag, Lektorprogrammet
BachelorSAM1030Ungdomskultur
BachelorSAM1030LUngdomskultur Lektorprogrammet
BachelorSAM1070Religion og samfunn: Norge i dag
BachelorSAM1515Interkulturell kommunikasjon
BachelorSAM1525Interkulturell kommunikasjon - Studieopphold
BachelorSAM2020Folkemord
BachelorSAM2040Demokrati, menneskerettigheter og religion
BachelorSAM2070Religion og samfunn II: Europa og USA
BachelorSAM2230Genocide and Religion
BachelorSAM2270Sociology of Religion
MasterSAM5010Theoretical Perspectives: Religion in Contemporary Society
MasterSAM5020Maps and Key Issues: Case Studies of Religion in Contemporary Society
MasterSAM5030The Craft: Research Skills and Professional Engagement in the Study of Religion
MasterSAM5132The Craft: Research Skills and Professional Engagement in the Study of Religion
MasterTE5060Veiledning for praksislærere
MasterTE607Kristendommens kulturhistorie
BachelorTEOL1120Hebraisk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1210Gresk 1: Grunnelementer
BachelorTEOL1415Introduction to Systematic Theology
BachelorTEOL1510Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi
BachelorTEOL1540Kirke i kontekst
BachelorTEOL1570Praktisk teologi for lokalpredikanter i Metodistkirken
BachelorTEOL1610Introduction to Contemporary Mission Studies
BachelorTEOL1715Introduction to the Bible
BachelorTEOL2110Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur
BachelorTEOL2450Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden
BachelorTEOL2516Innføring i praktisk teologi
BachelorTEOL2542Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
BachelorTEOL2546Ungdom og kirke
BachelorTEOL2610Misjon, global kristendom og religionsdialog
BachelorTEOL2650Church in Society - for the transformation of the world
MasterTEOL5110Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi
MasterTEOL5210Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
MasterTEOL5310Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
MasterTEOL5420Etikk og religionsfilosofi
MasterTEOL5510Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5515Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5546Ungdom og kirke
MasterTEOL5575Tros- og livsfortelling
MasterTEOL5580Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
MasterTEOL5610Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien
MasterTEOL8525Teologi og forkynnelse for høytidene
MasterTEOL8535Pilegrimsferd: historie, teologi og praksis
MasterTEOL8581Prest og teolog i praksis
MasterTEOL8598Prest og teolog i praksis – del I