I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises høsten 2018

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5020Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterAVH5040Masteroppgave i kirkelig undervisning:
MasterAVH505Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk:
MasterAVH5050Masteroppgave lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5055Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5060Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5070Masteroppgave i diakoni
MasterAVH5080Thesis for Master in History of Religions:
MasterAVH8010Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
MasterAVH8020Masteroppgave i praktisk teologi:
BachelorBAO2700Bacheloroppgave
MasterBIB511Bibelteologi
MasterDIA5110Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag
MasterDIA5115Diakoniens teologi med vekt på frigjøringsteologiske perspektiver
BachelorEX1020Examen facultatum
BachelorEX1022Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing
BachelorEX1025Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
BachelorFIL2010De store spørsmålene
MasterFIL5010De store spørsmålene
MasterHIS5010Theoretical perspectives: The historical study of religion
MasterHIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
MasterHIS5030Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places
MasterHIS9060Nordic Network for Study of Judaism, Christianity and Islam in the First Millennium studietur Andalusia
BachelorK1010Bibelfag
MasterK5410Systematisk teologi
BachelorKRLE1030Bibelen, religion og religionspedagogikk
BachelorLED2541Ledelse og medarbeiderskap
MasterLED5070Ledelse av undervisningsarbeid og læringsprosesser i den lokale kirke
MasterMET5010Empiriske forskningsmetoder
MasterNT513Det nye testamentet - bibelteologi
BachelorPED1030Ungdomskultur og trosopplæring
BachelorPED2010Barn og unge i trosopplæringen
BachelorPHI2110Klassisk hebraisk språk
BachelorPHI2310Sankrit 1
BachelorPHI2410Klassisk sumerisk
BachelorPHI2510Klassisk arabisk språk
MasterPHI5110Klassisk hebraisk språk
MasterPHI5310Sanskrit 1
MasterPHI5410Klassisk sumerisk
MasterPHI5510Klassisk arabisk språk
MasterPKU501Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs
MasterPKU502Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
MasterPKU503Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
BachelorPPU1010Pedagogikk 1, didaktikk 1 og praksis
BachelorPRA1001Praksis - Lektorprogrammet
BachelorPRA1005Praksis - Lektorprogrammet
MasterPT508Menighetspraksis
MasterPT509Institusjonspraksis
BachelorRL1010Religionsvitenskap
BachelorRL1011World Religions
BachelorRL1012Introduction to Religious Studies and Hinduism and Buddhism
BachelorRL1015Historie, livssynskunnskap og pedagogikk
BachelorRL2030Islam (for lektorstudenter)
BachelorRL2035Islam
BachelorRL2050Kristendommens kulturhistorie
MasterRL5075Filosofi
BachelorRLE2630Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente
MasterRP501Religion og læring
MasterRPSY5020Religionspsykologi for helsefaglig praksis
MasterRV502Islam: Tro, tradisjon og fornyelse
BachelorSAM1000Innføring i samfunnsfag
BachelorSAM1000LInnføring i samfunnsfag, Lektorprogrammet
BachelorSAM1030Ungdomskultur
BachelorSAM1030LUngdomskultur Lektorprogrammet
BachelorSAM1070Religion og samfunn: Norge i dag
BachelorSAM1515Interkulturell kommunikasjon
BachelorSAM1525Interkulturell kommunikasjon - Studieopphold
BachelorSAM2020Folkemord
BachelorSAM2040Demokrati, menneskerettigheter og religion
BachelorSAM2070Religion og samfunn II: Europa og USA
MasterSAM5110Religion in the Public Sphere
MasterSAM5120Religion, Culture and Global Issues
MasterSAM5130Religion, Conflict and Reconciliation
MasterTE5060Veiledning for praksislærere
MasterTE607Kristendommens kulturhistorie
BachelorTEOL1120Hebraisk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1210Gresk 1: Grunnelementer
BachelorTEOL1415Introduction to Systematic Theology
BachelorTEOL1510Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi
BachelorTEOL1540Kirke i kontekst
BachelorTEOL1590Practical Theology and Congregational life
BachelorTEOL1591Christian Leadership in Church and Society
BachelorTEOL1611Holistic Mission: Diaconia, Reconciliation, and Cross-cultural Ministry
BachelorTEOL1715Introduction to the Bible
BachelorTEOL1811Digital Media in Ministry and Mission: Practical Project
BachelorTEOL2110Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur
BachelorTEOL2450Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden
BachelorTEOL2516Innføring i praktisk teologi
BachelorTEOL2542Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
BachelorTEOL2570Metodistkirkens Lære og Kirkeordning
BachelorTEOL2610Misjon, global kristendom og religionsdialog
BachelorTEOL2770Metodismens historie og teologi
MasterTEOL5110Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi
MasterTEOL5210Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
MasterTEOL5310Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
MasterTEOL5420Etikk og religionsfilosofi
MasterTEOL5510Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5515Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5550Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
MasterTEOL5575Tros- og livsfortelling
MasterTEOL5580Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
MasterTEOL5610Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien
MasterTEOL8590Folkekirke i lokalsamfunnet - Ledelse av strategiske utviklingsprosesser i lokalmenigheten