I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PHI2430: Akkadisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020

> PDF-versjon for utskrift