I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

MET5010: Empiriske forskningsmetoder

Show in English | Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Anders Bjørndahl Iversen (a.b.iversen@sv.uio.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Religion, Society and Global Issues
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Diakoni
2-årige masterprogrammer - Teologi
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F 2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019

Generell informasjon

MET5010 provides an overview of empirical research methods at master level. The course covers both qualitative and quantitative methods, with an emphasis on qualitative methods. It enables the students to critically understand empirical research, and helps them in designing their own master thesis. The course addresses issues of research design, research methods, qualitative data analysis, research ethics and criteria for evaluating research quality. The course will be taught in English unless there are only Norwegian students participating in the course.

Overlappende emner

Deler av MET5010 Empiriske forskningsmetoder overlapper med MET508 Metodelære: Deltid. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har MET508 fra før, vil få 6 poeng uttelling for MET5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

To be qualified for final assessment, the student must:
 • Be present at 75% of the teaching (includes lectures and course in academic writing)
 • Participate in an obligatory course in searching databases
 • Register topic for thesis (100-300 words)
 • Submit a project proposal for the master thesis (about 2000 words)
 • Write a contract with a supervisor
 • Participate in the evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant semester

Avsluttende vurdering

To gain credits for the course MET5010 the student must fulfil all the requirements and pass the written exam (4 hrs). The exam is assessed with grades A-F. When course requirements are not fulfilled this will count as one examination attempt, unless you withdraw within the set deadline (1 May/ 1 November).

Læringsutbytte etter fullført emne

Knowledge
The candidate has:
 • A thorough knowledge of the relations between research design, research questions and research methods
 • A thorough knowledge of different qualitative research methods and their possibilities and limitations
 • A thorough knowledge of ethical and methodological challenges in empirical research involving people
 • A good knowledge of strategies for qualitative data analysis
 • A good knowledge of criteria for evaluating research quality
 • A good knowledge of quantitative research methods
 
Skills
The candidate can:
 • Identify research questions, research methods and theoretical perspectives in an empirical study and critically discuss how methodological and theoretical choices influence the knowledge produced
 • Design a research project such as a master thesis, including formulating research questions, selecting suitable research methods and justifying the methodological choices made
 • Find and review academic literature relevant to one's own research project
 • Critically reflect on the ethical aspects of doing empirical research
 • Critically discuss methodological challenges in research involving people, including issues of power relations and positionality

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • In addition, students will select and read one master thesis from a list of previous master theses.
 • Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. (2010). How to research (4. utg., s. 99-133). Maidenhead: Mc Graw Hill Open University press. Bibliotek (Kompendium)
 • Brinkmann, S. & Kvale, S. (2015). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (3. utg., s. 55-82, 103-122, 203-214). Thousand Oaks, Calif: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Carling, J., Erdal, M. B. & Ezzati, R. . (2014). Beyond the insider?outsider divide in migration research. Migration Studies, 2(1), s. 36-54. Hentet fra dx.doi.org
 • Furseth, I. & Everett, E. L. (2013). Doing your master's dissertation (s. 73-88). Los Angeles, Calif: SAGE. Bibliotek (Kompendium)
 • Jordan, A. (2006). Make yourself at home: The social construction of research roles in family studies. Qualitative Research, 6(2), s. 169-185. (Kompendium).
 • O'Dwyer, L. M. & Bernauer, J. A. (2014). Quantitative Research for the Qualitative Researcher (s. 42-148, 191-227). Bibliotek
 • Ritchie, J., Lewis, J., McNaughton Nicholls, C. & Ormston, R. (Red.) (2014). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers (2. utg., s. 27-400). Los Angeles ;: Sage. Bibliotek
 • Silverman, D. (2014). Interpreting qualitative data (5. utg., s. 29-56). Los Angeles: SAGE. Bibliotek (Kompendium)
 • Siwale, J. (2015). Why Did I Not Prepare for This? The Politics of Negotiating Fieldwork Access, Identity, and Methodology in Researching Microfinance Institutions. Sage Open, (April-June), s. 1-12. Hentet fra dx.doi.org
 • Smith, K. (2006). Problematising power relations in ?elite? interviews. Geoforum, 37(4), s. 643-653. (Kompendium).

Enten:

 • National Committees for Research Ethics in Norway, . (2016). Guidelines for research ethics in the social sciences, humanities, law, and theology. Hentet 2017-04-04 fra www.etikkom.no

Eller:

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2016-05-30 fra www.etikkom.no

> PDF-versjon for utskrift