I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...


Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfristGrad
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2018-12-18 18. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. jan. 2018
LED5070Individuell skriftlig oppgave2019-01-03 3. jan. 20192018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. jan. 2019
K1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
PED1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
TE607Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
SAM1030LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. jan. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
SAM1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
SAM5110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
TEOL5210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
TEOL1210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
TEOL2450Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019
RLE2630Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019
RP501Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019
TEOL1415Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019
RL2035Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019
SAM1515Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019
RL2030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2019
TEOL1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2019
RL1012Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2019
RL1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2019
TEOL5610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2019
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
SAM1525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
LED2541Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
DIA5110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
K5410Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Varighet:30 minutter
RL1015Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
TEOL2110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
EX1022Skriftlig eksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
HIS5030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
KRLE1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
KRLE1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
RL2050Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL1120Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL1811Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
HIS5030Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL1611Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL2770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
RL1011Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL1715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
SAM1000LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
SAM1000Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
RP501Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
NT513Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
SAM5120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
EX1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
EX1025Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-22 22. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:22. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2019
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-22 22. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:22. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2019
TEOL1120Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-23 23. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Varighet:15 minutter
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-24 24. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:21. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2019
RPSY5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-24 24. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:21. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2019
TE607Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-28 28. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:2 uker
Kunngjøringsdato:18. feb. 2019
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-31 31. jan. 20192019-01-18 18. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. feb. 2019
RV502Skriftlig eksamen2019-02-08 8. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 1. mars 2019
BIB511Skriftlig eksamen2019-02-08 8. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 1. mars 2019
BIB511Hjemmeeksamen2019-02-15 15. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Utleveringsdato: 8. feb. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. feb. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 8. mars 2019
RV502Hjemmeeksamen2019-02-15 15. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Utleveringsdato: 8. feb. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. feb. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 8. mars 2019
ST525Hjemmeeksamen2019-04-12 12. april 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato: 5. april 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. april 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. mai 2019
RL5065Skriftlig eksamen2019-05-13 13. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. juni 2019
TEOL5115Skriftlig eksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2019
AVH5070Masteroppgave2019-05-15 15. mai 20192019-03-15 15. mars 2019Master
TEOL2735Skriftlig eksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2019
TEOL2640Skriftlig eksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2019
SAM2020Hjemmeeksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2019
MET5010Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
SAM5152Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
RL2613Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
TEOL2210Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. juni 2019
PPU1020FoU-oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
ST525Skriftlig eksamen2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. juni 2019
TEOL1410Skriftlig eksamen2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. juni 2019
FIL2010Skriftlig eksamen2019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. juni 2019
PPU1020Muntlig dag 12019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
FIL5010Skriftlig eksamen2019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. juni 2019
PPU1020Muntlig dag 22019-05-22 22. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL2410Skriftlig eksamen2019-05-22 22. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. juni 2019
SAM1210Skriftlig eksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:13. juni 2019
SAM1050LHjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. juni 2019
HIS5050Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. juni 2019
RPSY5030Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. juni 2019
SAM2510Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. juni 2019
SAM1050Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. juni 2019
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:13. juni 2019
K-RLE1125Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
TEOL6733Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
DIA5220Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
EX1010Skriftlig eksamen2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2019
SAM1060LHjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:27. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
PHI2120Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
PHI2320Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
PHI5120Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
PHI5320Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
TEOL2771Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:27. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
EX1011Skriftlig eksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
TEOL2715Skriftlig eksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
SAM5144Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
SAM1060Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:27. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
TEOL1110Skriftlig eksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
TEOL5570Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
K1020Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2019
TEOL2516Muntlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
RL1025Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2019
RL1030Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2019
K-RLE1125Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2019
TEOL1812Mappevurdering2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2019
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2019
TE5060Individuell skriftlig oppgave2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2019
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2019
TEOL5770Mappevurdering2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2019
KRLE1040Skriftlig eksamen2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2019
SAM1040LHjemmeeksamen2019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. juni 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:24. juni 2019
SAM1040Hjemmeeksamen2019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. juni 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:24. juni 2019
TEOL5410Muntlig dag 12019-06-04 4. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL5410Muntlig dag 22019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL2106Skriftlig eksamen2019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav2019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2019
TEOL1220Skriftlig eksamen2019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2019
TEOL2772Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:27. juni 2019
SAM2075Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:27. juni 2019
HIS5060Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:27. juni 2019
PED5610Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:27. juni 2019
TEOL2310Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:27. juni 2019
K1030Skriftlig eksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
TEOL5649Individuell skriftlig oppgave2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
PHI2420Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
PHI2520Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
DIA5210Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
PHI5420Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
PHI5520Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
PED5015Mappevurdering2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
SAM5150Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
PED2015Mappevurdering2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
TEOL1570Mappevurdering2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2019
TEOL5640Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. juli 2019
TEOL5530Muntlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL6110Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. juli 2019
SAM2550Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. juli 2019
TEOL5215Muntlig dag 12019-06-12 12. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
RL2040Skriftlig eksamen2019-06-12 12. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. juli 2019
RL5040Skriftlig eksamen2019-06-12 12. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. juli 2019
TEOL5215Muntlig dag 22019-06-13 13. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL2544Muntlig eksamen2019-06-13 13. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
RL5020Hjemmeeksamen2019-08-05 5. aug. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:14. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:26. aug. 2019
RL5020Skriftlig eksamen2019-08-12 12. aug. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019