I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Gamle emne- og programkataloger

Filene er i PDF-format.


Emnekatalog bachelor: 2002 høst | 2003 høst | 2003 vår | 2004 høst | 2004 vår | 2005 vår

Emnekatalog master: 2003 | 2004

Erfaringsbasert master i fagdidaktikk: 2003

Exfac: 2001 vår | 2003 høst

Exphil: 2003 vår

Grunnfag kristendomskunnskap: 1969 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996-2001

Grunnstudier 1+2: 2003 høst | 2003 vår | 2004 vår

Hovedfag kristendomskunnskap: 1998-2002

KRL 1: 2003 høst-2004 | 2003 vår

KRL 2: 2003 høst-2004 | 2003 vår

Kateketseminaret: 1992

Kristendomskunnskap (GF-MF-HF): 1983 | 1984 | 1985

Kristendomskunnskap (MF-HF): 1987 | 1988

Master diakoni: 2004

Master i Kristendomskunnskap: 2003-2004

Master of Philosophy in Theology: 2000-2003

Mellomfag kristendomskunnskap: 1971 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1999-2002

Semesteremne KRL (deltid): 1997 | 1999 | 2000 | 2002 høst | 2002 vår

Semesteremne Livssyn og religion: 1993 | 1994 | 1995

Semesteremne Religion og estetikk: 2001 | 2002 | 2003

Semesteremne KRL+KRL1 og KRL2 (deltid): 1997-2004

Semesteremne Religion og estetikk: 2001-2003

Studiehåndbok: 1975-1978 | 1978-1987

Teologistudiet: 1968-1973 | 1987-1999 | 2000-2002 | 2003-2004


Tilbake til emnekatalogens forside...