Sykdom og fravær

Informasjon om sykdom og fravær ved eksamen.

Hvis du har en gyldig grunn for fravær på eksamen, bruker du ikke eksamensforsøk, og du får muligheten til å melde deg opp til utsatt eksamen, så lenge du melder det inn til eksamenskontoret.

Vårsemesteret 2020 har MF lagt til rette for at studenter kan levere egenmelding ved eksamensfravær. Egenmelding kan gis uavhengig av eksamensform.

Gyldig fravær kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

- Egen sykdom eller sykdom for noen du har omsorgsansvar for.
- Hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon på grunn av koronaviruset. 
- Fødsel.
- Dødsfall i nær familie (gjelder også begravelse)
- Sammenfallende eksamensdatoer på MF
- Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll.

Egenmelding registreres via nettskjema (lenke her).

Fristen for å levere egenmelding er tre virkedager etter eksamensdatoen eller innleveringsfristen. Dersom du ikke leverer inn egenmelding innen denne fristen, vil du bruke ett eksamensforsøk og ikke ha rett til utsatt eksamen.

Vær oppmerksom på at du ikke kan levere eksamensbesvarelse når du benytter deg av egenmelding.