Sykdom og fravær

Informasjon om sykdom og fravær ved eksamen.

Egenmelding

Hvis du har en gyldig grunn for fravær på eksamen, bruker du ikke eksamensforsøk, og du får muligheten til å melde deg opp til utsatt eksamen, så lenge du melder det inn til eksamenskontoret.

Høstsemesteret 2020 har MF lagt til rette for at studenter kan levere egenmelding ved eksamensfravær. Egenmelding kan gis uavhengig av eksamensform.

Gyldig fravær kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

- Egen sykdom eller sykdom for noen du har omsorgsansvar for.
- Hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon på grunn av koronaviruset. 
- Fødsel.
- Dødsfall i nær familie (gjelder også begravelse)
- Sammenfallende eksamensdatoer på MF
- Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll.

Egenmelding registreres via nettskjema (lenke her).

Fristen for å levere egenmelding er tre virkedager etter eksamensdatoen eller innleveringsfristen. Dersom du ikke leverer inn egenmelding innen denne fristen, vil du bruke ett eksamensforsøk og ikke ha rett til utsatt eksamen.

Vær oppmerksom på at du ikke kan levere eksamensbesvarelse når du benytter deg av egenmelding.
 

Skoleeksamen og covid-19/koronasmitte

Dersom du har symptomer som er forenelig med covid-19-smitte (koronasmitte) skal du ikke møte til eksamen. Det skal istedenfor leveres egenmelding. Mer informasjon om mulige symptomer er tilgjengelig på helsenorges nettsider.

Hvis du får symptomer under eksamen må du ta kontakt med eksamensvakt og be om å få en samtale på gangen utenfor eksamenslokalet. I slike tilfeller skal eksamen avbrytes. Deretter leveres egenmelding.

Studenter kan bli sendt hjem fra eksamen hvis de har tydelige symptomer på luftveisinfeksjon. Kremt, nys eller rennende nese når en kommer inn fra kulden er imidlertid naturlig for årstiden, og er ikke i seg selv symptomer for luftveisinfeksjon.

Har du allergi og har luftveisplager som følge av det, kan du gjerne melde fra til eksamensvaktene om det når du ankommer eksamenslokalet.

Hvis du eller en du bor med er i en risikogruppe, kan du sende en søknad om alternativ vurderingsform til eksamenskontoret (eksamen@mf.no). Mer informasjon om risikogrupper er tilgjengelig på helsenorges nettsider.