Sykdom og fravær

Informasjon om sykdom og fravær ved eksamen.

 

Egenmelding

Hvis du har en gyldig grunn for fravær på eksamen, bruker du ikke eksamensforsøk, og du får muligheten til å melde deg opp til utsatt eksamen, så lenge du melder det inn til eksamenskontoret.

Studenter kan levere egenmelding ved eksamensfravær. Egenmelding kan gis uavhengig av eksamensform. Det er normalt ikke dokumentasjonskrav.

Gyldig fravær kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

 • Egen sykdom eller sykdom for noen du har omsorgsansvar for.
 • Hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon på grunn av koronaviruset. 
 • Fødsel.
 • Dødsfall i nær familie (gjelder også begravelse)
 • Sammenfallende eksamensdatoer på MF
 • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll (disse må godkjennes og det kan kreves dokumentasjon. Send ev. e-post til eksamen@mf.no for å spørre om din grunn kan godkjennes).

Egenmelding registreres via nettskjema (lenke her).

Fristen for å levere egenmelding er tre virkedager etter eksamensdatoen eller innleveringsfristen. Dersom du ikke leverer inn egenmelding innen denne fristen, vil du bruke ett eksamensforsøk og ikke ha rett til utsatt eksamen.

Vær oppmerksom på at du ikke kan levere eksamensbesvarelse når du benytter deg av egenmelding.
 

Skoleeksamen og covid-19/koronasmitte

Mfs retningslinjer for smittevern er tilgjengelig her.

Du skal ikke møte til eksamen hvis:

 • du har fått påvist covid-19. Da skal du være i isolasjon.
 • du har symptomer på luftveisinfeksjon. Informasjon om mulige symptomer for covid- 19 og testing er tilgjengelig på helsenorges nettsider. Du kan imidlertid møte til eksamen hvis du har noen småplager som er naturlige for årstiden, uten at disse er ledsaget av en sykdomsfølelse. Ett eksempel på dette er såre slimhinner som igjen kan forårsake kremting eller nysing. Ett annet er rennende nese når du kommer inn fra kulden. Uten ledsagende sykdomsfølelse er dette ikke i seg selv symptomer for luftveisinfeksjon. Vær likevel oppmerksom på andre mulige symptomer hvis dette gjelder deg.
 • er i karantene og isolasjon.
 • er testet for korona og venter på svar.

Hvis et av disse punktene gjelder deg, skal du levere egenmelding istedenfor å møte. Det gir deg rett til å melde deg til utsatt eksamen.
 

Du kan møte til eksamen hvis:

 • Du har gjennomgått luftveisinfeksjon og har vært symptomfri i ett døgn.
 • En i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19. Får du symptomer på eksamen må du gå hjem.
 • Du har allergi og har luftveisplager som følge av det. Du kan da gjerne melde fra til eksamensvaktene om det når du ankommer eksamenslokalet.
 • Du har hatt covid-19, men legen har opphevet isolasjonen din.

Hvis du får symptomer under eksamen må du ta kontakt med eksamensvakt og be om å få en samtale på gangen utenfor eksamenslokalet. I slike tilfeller skal eksamen avbrytes. Deretter leveres egenmelding.
 

Hvis du eller en du bor med er i en risikogruppe, kan du søke om tilrettelegging. Se tilrettelegging ved eksamen for mer informasjon.