Registrering for innlevering av master

Vennligst sett deg inn i informasjonen som omhandler innlevering av masteroppgave før du fyller ut skjemaet.

Registreringsfristen for høstsemesteret 2020 er 15. oktober.

Hvis noe endrer seg er det mulig å sende inn skjemaet på nytt før fristen, og det er siste innsending som teller. Vennligst ikke send inn flere ganger enn nødvendig.

Husk å trykke send-knappen helt nederst til slutt. Du vil få kvittering til e-postadressen du registrerer.

Spørsmål kan sendes til eksamen@mf.no

Hvis du ønsker å søke utsettelse til vårsemesteret kan du sende en e-post til eksamen@mf.no. Fristen 11. januar regnes imidlertid i høstsemesteret. Hvis du vil levere da fyller du ut skjemaet som normalt.
Oppgi midlertidig tittel for masteroppgaven og gi en kort beskrivelse av temaet (5-10 korte setninger). | Oppgi informasjon om disiplinen eller disiplinene du skriver i (f.eks kirkehistorie, religionsvitenskap eller sosiologi). | Oppgi om oppgaven din er metodologisk empirisk eller teoretisk.
Eventuelle beskjeder til studieadministrasjonen angående innlevering av masteroppgaven kan gis her.