Ny/utsatt eksamen

 

Tilgang til ny/utsatt eksamen

 • Hvis du får innvilget gyldig fravær under en ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Se Sykdom og fravær.
 • Hvis du har strøket til ordinær eksamen, eller trekker deg under en skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen, har du normalt rett til ny eksamen med mindre du har brukt tre eksamensforsøk. Merk at det kun er mulig å trekke seg under skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.
 • Hvis du på grunn av delstudier i utlandet eller utsatt praksis ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, vil du få innvilget tilgang til utsatt eksamen ved søknad til eksamen@mf.no.
 • Ikke møtt til eksamen gjelder ikke som stryk, og gir ikke rett til ny eksamen.
 • Hvis du ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har du ikke krav på å få gå opp til emnet på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
 • Hvis du ønsker å forbedre karakter i et emne du allerede har bestått, kan du melde deg opp til neste ordinære eksamen. Merk at dette koster 1500 kroner. I tillegg kommer vanlig semesteravgift.

PS: Ved ny/utsatt skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen vil kandidatene få en ny eksamensoppgave som skal besvares. Ved stryk på individuell skriftlig oppgave eller mappevurdering må en ikke levere noe helt nytt ved ny eksamen. Da leveres en revidert versjon av det tidligere arbeidet.

 

Hvordan melde seg til ny og utsatt eksamen

Du må melde deg til ny og utsatt eksamen i StudentWeb. Merk at du ikke registrere deg før sensuren i emnet er kunngjort på Studentweb. Dette gjelder også hvis du har fått gyldig fravær.

 • Logg deg inn på Studentweb og velg fanen «Resultater». Klikk på knappen «Ta emnet på nytt». Et nytt vindu kommer opp.
 • Steg 1 Undervisning, klikk knappen «Videre» (det vil si ikke meld deg til undervisning)
 • Steg 2 Vurdering, velg aktuell eksamen fra «Velg fra lista» (06/12 nyuts)
 • Klikk på knappen «Fullfør»
 • Hvis dette ikke fungerer kan du forsøke melde deg til ny/utsatt eksamen fra fanen «Aktive emner». Velg emnet hvis det er i listen over dine emner, klikk «meld til vurdering», og fullfør registreringen i sprett-opp vinduet. Hvis emnet ikke er i listen, søk opp det aktuelle emnet ved hjelp av søkefeltet, klikk "velg" og fullfør deretter steg 1 og steg 2 over.

Får du problemer med dette, kan du sende e-post til eksamen@mf.no innen fristen. Hvis du er enkeltemnestudent, har tatt et emne utenfor studieprogrammet ditt, eller emnet ikke hadde oppmelding via studentweb, må du i noen tilfeller uansett sende e-post til eksamen@mf.no for å få registrert deg til ny/utsatt.

PS: Hvis det er flere vurderingsformer i et emne (f.eks både hjemmeksamen og skriftlig eksamen) må du vente til sensuren for hele emnet er kunngjort før du kan melde deg opp. Du melder deg av tekniske årsaker opp til hele emnet, men trenger ikke å ta ny eksamen i deler du allerede har bestått.

 

Ny og utsatt eksamen høstsemesteret 2021 (januar 2022)

 • Fristen for å melde seg til ny og utsatt eksamen er mandag 10. januar (For PPU1010 og TEOL5310 er fristen 17. januar)
 • Eksamener gjennomføres mellom 17. og 31. januar.
 • Datoer for muntlig eksamen blir klart fortløpende etter ordinær eksamen (sjekk emnebeskrivelsen).

Nøyaktige eksamensdatoer for ny/utsatt eksamen blir tilgjengelige i løpet av semesteret. Du finner dem da i listen over eksamensdatoer eller i emnebeskrivelsen.