Eksamensresultater

Eksamensresultater blir offentliggjort i StudentWeb, i fanen «Resultater». Kunngjøringsfrist er normalt tre uker etter eksamen og er opplyst om i emnebeskrivelsen. Vær oppmerksom på at fristen kan utvides i forbindelse med julen og ferieavvikling i juli. For masteroppgaver er fristen inntil 6 uker etter frist for innlevering.

En forklaring på hva karakterene innebærer finnes i «Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF» (PDF).

Du kan lese mer om henting og tilsending av vitnemål her. På vitnemalsportalen.no kan du laste ned elektronisk signert pdf eller dele dine resultater direkte med f.eks. arbeidsgiver. Karakterutskrift på papir kan bestilles tilsendt via Studentweb (velg «mer» og deretter «bestillinger»). Utskriften vil da bli sendt til den semesteradressen du har registrert på StudentWeb.