Antall forsøk til eksamen

 

Du har normalt rett til tre eksamensforsøk i et emne (to forsøk i praksisemner). Ikke beståtte studiekrav, ikke bestått eksamen, eller ikke møtt til eksamen vil alle telle som ett eksamensforsøk.

Du kan velge å trekke deg før eksamen for å ikke bruke eksamensforsøk. Les mer om trekk før eksamen.

 

Søknad om fjerde eksamensforsøk

I særlige tilfeller kan et utvalg oppnevnt av rektor gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.
(Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole § 17.2​)

Fyll ut dette skjemaet for å søke om et fjerde eksamensforsøk.​
Svar på søknaden vil bli sendt til den epostadressen du oppgir her.