Trekk før eksamen

Du kan trekke deg før en eksamen hvis du ønsker det. Dette gjør du i StudentWeb fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle faget og trykk på knappen «Trekk fra vurdering». Du kan samtidig trekke deg fra undervisning (da forsvinner emnet fra forsiden i Canvas).

Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen, vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet. Hvis du trekker deg før eksamen telles det ikke et eksamensforsøk, og det kan derfor være viktig å trekke seg. Legg imidlertid merke til at du ikke har rett til ny/utsatt eksamen hvis du trekker deg før eksamen.

Fristen for å trekke seg er:

  • 1. nov/1.mai for eksamener avholdt i hovedeksamensperioden: 15. november–15. desember (høstsemester) og 15. mai–15 juni (vårsemester).
  • 14 dager før eksamensdatoen for ordinære eksamener avholdt utenfor hovedeksamensperioden. Hjemmeeksamen: 14 dager før utlevering. Oppgaveinnlevering: 14 dager før innlevering. 
  • Ved ny/utsatt eksamen gjelder egne frister.

NB: Merk forskjellen mellom trekk før eksamen og trekk under eksamen.