Studiekrav

Studiekrav er knyttet til gjennomføringen av et emne og vurderes med godkjent/ikke godkjent. Studiekrav må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Eksempler på studiekrav kan være krav til tilstedeværelse, utkast til oppgave, bokrapport, kortprøve, deltagelse i praksis eller lignende. Studiekravene er angitt i emnebeskrivelsen. Informasjon om frister for oppfyllelse gjøres tilgjengelig i Canvas.

Hvis du er forhindret fra å oppfylle studiekrav og har en gyldig grunn til det, må du kontakte emneansvarlig. Krav til dokumentasjon er de samme som ved fravær ved eksamen. Les mer om gyldig fravær her.

Har du bestått studiekrav i et tidligere semester, er det mulig å søke om fritak fra å gjennomføre dem på nytt. Søknaden sendes på e-post til emneansvarlig.