Forskrift og regelverk

På denne siden finner du dokumenter som det er viktig at du har kjennskap til. Forhold knyttet til eksamen er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole.

 

 1. Forskriften (Lovdata)
  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole regulerer mange viktige områder som studierett, eksamen, vitnemål med mer.
 2. Utfyllende reglement for eksamen ved MF vitenskapelig høyskole (pdf)
  Det utfyllende reglementet tar opp forhold som ikke er nevnt i forskriften.
 3. Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF (sensorveiledning) (pdf)
  Hva som forventes av en eksamensbesvarelse fremkommer i «Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF.»
 4. Retningslinjer om oppgaveskriving på MF (pdf)
  Dette dokumentet tar spesielt for seg kildebruk ved hjemmeeksamen og oppgaveinnlevering. Se også sidene Innlevering og hjemmeeksamen og Fusk for mer informasjon
   

Målform
Du kan velge målform ved eksamen og skriftlige innleveringer. Du registrerer ønsket målform i StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering. I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk, eller følge språket som er fastsatt for studieprogrammet. Emnebeskrivelsen gir mer informasjon om hvilke språk som gjelder hvert emne.