Kollasj av bidragsytere og Hans Nielsen Hauge

Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn

MF KOM, Norges Kristne Råd og Ansgar høyskole arrangerer et åpent jubileumsseminar i anledning at det er det er 175 år siden den første dissenterloven kom. Denne loven gjorde slutt på religionsmonopolet i Norge.  

Informasjon

Dato/tid: 
03.11.2020 - 09:00 til 15:00

Dissenterloven gav kristne trossamfunn rett til å etablere menigheter. Den nye trossamfunnsloven som nå er til behandling i Stortinget, er fjerde etappe i utvikling av lovgivning på dette feltet siden 1845. Dette vil også bli belyst på seminaret.

Velkommen til et åpent seminar på MF vitenskapelig høyskole, auditorium 2. Arrangementet blir også strømmet. Lenke kommer her. 
Seminaret er gratis, men tilstedeværelse på MF krever påmelding via skjemaet nederst på denne siden. Lunsj kan kjøpes i kantina.

Program

09:00: Åpning v/ Berit Hagen Agøy, styreleder i Norges Kristne Råd og Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF).

09:30: Dissenterlovgivningens historie Dissenterlovgivningens historie v/ Ingunn Folkestad Breistein, professor i kirkehistorie og rektor ved Ansgar Høyskole.

10:00:  Den kristelige stat v/ Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis II ved MF vitenskapelig høyskole

10:30:  Pause

10:45:  «De andre» - mormonene og andre religiøse grupper på 1800-tallet. v/ Frode Ulvund, professor i historie ved Universitetet i Bergen

11:15:  Frikirkebevegelsene og religionsfriheten -  hvor fikk de ideen fra? v/ Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd

11:45: Lunsjpause. Lunsj kan kjøpes i kantina.

12:30: Det livssynsåpne samfunn: Hvordan ser det ut nå? v/ Sturla Johan Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole
Respons:

  • Lena Larsen, Religionsviter, leder av Oslokoalisjonen fro tros- og livssynsfrihet, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.
  • Marathugoda Manirathana thero, hovedmunk Oslo buddhist vihara.

13:15: Demonteringen av statsreligion i Norge - Kom vi dit vi ville? v/ Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
Respons:

  • Terje Solberg, seniorrådgiver Den Evangelisk Lutherske Frikirke
  • Marit Kromberg, Kvekersamfunnet.

14:00: Panelsamtale: Det livsynsåpne samfunnet og kulturarven

  • Eivor Oftestad, 1.amanuensis Høgskolen i Innlandet, Hamar. 
  • Trond Enger, generalsekretær Human-Etisk Forbund.
  • Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 

15:00: Slutt

Med forbehold om endringer.

 

Påmelding

Av hensyn til smittevern vil det være begrenset antall plasser. Meld deg på via skjemaet nedenfor for å få plass.
Opplysningene som gis ved påmelding vil bli brukt ved eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.