Disse kan du møte under UKT 2016

Kenda Creasy Dean er ordinert  prest i United Methodist  og professor i Youth, Church and Culture ved Princeton Theological Seminary. 

Hun har skrevet flere bøker som er mye brukt i norsk sammenheng: The Godbearing Life: The Art of Soul Tending for Youth Ministry,  Almost Christian: What the Faith of Our Teenagers Is Telling the American Church og The Theological Turn in Youth Ministry. Sammen med Mark DeVries har hun grunnlagt Ministry Incubators. Det er et akselerator-program som hjelper misjonale ideer til å bli bærekraftige tjenester, programmer eller organisasjoner.

 

 

Bård Erik Hallesby Norheim er førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høgskolen i Bergen. 

Han har skrevet sin ph.d om ungdomsarbeid, og har fortsatt et stort faglig engasjert for ungdom og kirke. Som frivillig i et lokalt ungdomsarbeid i Bergen har han også mye praktisk kirkelig erfaring. Ellers har Bård jobbet med temaer som: menighetsutvikling og endringsledelse, misjonalt lederskap, det faglige skjæringsfeltet mellom praktisk teologi og systematisk teolog, Luthersk inkarnasjon, samt dåpsteologi og kristne praksiser.

 

 

 

Aslaug Holm: fotograf, regissør og mor

Aslaug Holm filmet de to sønnene sine, fra de var fem og åtte år, og til eldstemann avsluttet ungdomsskolen. Resultatet er en unik film som alle kan kjenne seg igjen i. Filmen Brødre skildrer forholdet mellom brødrene Markus og Lukas i deres oppvekst på 2000-tallet. Historien strekker seg over åtte år, og utspiller seg i deres virkelighet på Sagene, ved Akerselva i Oslo, og på Smøla, ved havet utenfor Kristiansund.

I filmen skildres barndom og identitet. Vi ser de to vokse opp, vi tar del i deres drømmer og forventninger - og også foreldrenes. Filmen er en poetisk og samtidig hverdagslig skildring av barndommens univers. Det er en usentimental betraktning av guttenes møte med virkeligheten, i hverdagen, og i familien - der de fleste av oss lærer sannheten om verden og oss selv. Det er gjenkjennelig, rørende og morsomt.

Aslaug Holm har tidligere filmet Heftig og begeistret og Oljeberget med Jens Stoltenberg, i tillegg til nesten seksti dokumentarer for fjernsyn. På UKT-konferansen vil Aslaug vise oss filmklipp fra Brødre. Fortellingsmessig er denne filmen todelt. Den ene delen reflekterer den åndelige siden i oss; det indre livet og de mer filosofiske tankene. Den andre delen fanger den mer dokumentariske; den handlende, fysiske siden ved oss. Aslaug har tatt aktive valg av hva hun forteller. Hun vil ta oss med inn i disse valgene, og dermed også gi innspill til hvordan vi forteller våre historier, personlig, barne- og ungdomsarbeidets eller skolens historie.  

Christine Henriksen Aarflot er prest og stipendiat ved MF (Det nye testamentet).

Hun har flere års erfaring fra ungdomsarbeid, og har over lengre tid vært engasjert i narrativer (fortellinger) og hvordan Bibelens historier og fortellinger blir lest og tolket. Doktorgradsprosjektet hennes handler om hvordan Guds karakter fremstilles i Apostlenes gjerninger. Som teolog er Christine særlig opptatt av hvordan fortellingene vi forteller om oss selv er med på å skape identitet og mening i livene våre. Hva skjer i møtet mellom Bibelens store fortelling og livene til barn, unge og voksne i 2016?