piece of papyri PMich inv 552 Enoch

Kodeksens tidlige historie: EthiCodex

Under den romerske keisertiden (ca. 100-400 e.kr.) ble bokrullen erstattet av kodeksen – det vil si boken med håndskrevne sider – som formidlingsverktøy for litteratur. Utviklingen av kodeksen som teknologi utgjorde en markant endring i måten kunnskap kunne formidles på og produseres. Når skjedde egentlig denne endringen, og hvorfor?

Kontakt
For mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Brent Nongbri via Brent.Nongbri@mf.no

Følg dette prosjektet på EthiCodex-bloggen!

EthiCodex-prosjektet har som mål å danne et mer pålitelig grunnlag for studier av kodeksens utvikling og utbredelse. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (2021-2026) og ledes av professor Brent Nognbri. Prosjektstart er august 2021, og to postdoktorer vil bidra i prosjektet fra og med 2022.

Les mer på prosjektets eksterne blogg!

Bakgrunn

Forskere har antatt at de som fulgte Jesus var blant de første som tok denne teknologien i bruk. Kodeksens tidligste historie er derfor spesielt interessant for de som forsker på blant annet tidlig kristendom, klassiske tekster og bokhistorie. Det er likevel slik at denne forskningen på utviklingen og utbredelsen av kodeksen hviler på bevismateriale som er problematisk, både med hensyn til etikk og forskningsmetode. Når det gjelder metode ble den seneste systematiske gjennomgangen av den tidlige kodeksens historie gjennomført i 1977, og da med utgangspunkt i skrifteksempler med uklar datering. Den etiske utfordringen består i at mange av de kodeks-fragmentene som er bevart for ettertiden, er anskaffet på ulovlig vis.

Prosjektets målsettinger

Forskningsprosjektet EthiCodex vil etablere en omfattende, bærekraftig og søkbar online database med informasjon om opphavshistorien og de fysiske kjennetegnene til de tidligste latinske og greske kodeksene. I databasen vil vi skille klart mellom bøker som dagens eiere har kjøpt på lovlig vis, og bøker som vi vet eller kan anta er anskaffet gjennom illegal handel med manuskripter. Ved å gjennomføre radiokarbon-analyser vil prosjektet også bidra til at et økende antall av de kodeksene vi vet er anskaffet på lovlig vis, får riktig datering. Med disse nye dataene vil EthiCodex-prosjektet legge grunnlaget for en mer nyansert og fakta-basert diskusjon av den tidlige kodeksens historie.