Gard Granerød

Professor

Telefon: 22590651
Kontor: 331
Treffetider: etter avtale

Presentasjon

Forskningsinteresser: Jeg forsker på jødisk religionshistorie i siste halvdel av det førkristne årtusen, særlig i persisk periode (ca. 550-330 f.v.t.). Jeg er spesielt interessert i det jødiske samfunnet i Elefantine i Øvre Egypt som bl.a. var del av Det persiske rikets maktapparat i Egypt. Jeg forsker også på boken Klagesangene samt jødisk skriftlærd aktivitet og skrifttolkning i persisk, hellenistisk og romersk periode, bl.a. såkalte Melkisedek-tekster i Bibelen og annen jødisk litteratur.

Undervisning: Jeg underviser i emner som hører naturlig til fagområdene Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet.

Nettverk: Jeg har vært tilknyttet Arshama-prosjektet (Oxford). Jeg bidrar jevnlig med forskningsbidrag i rammen av SBL-gruppen Literature and History of the Persian Period Group. Jeg er medlem av OTSEM, Norsk gammeltestamentlig selskap, Collegium Judaicum, Society of Biblical Literature og Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie.

Se min side på academia.edu.

Utvalgte publikasjoner

 • Granerød, G. (2020). Temple destruction, mourning and curse in Elephantine, with a view to Lamentations. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 132(1), s. 84 - 107. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2019). Innledning til Klagesangene : introduksjon og kommentarer. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 732 - 742. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
 • Granerød, G. (2019). Innledning til Mika : introduksjon og kommentarer. Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer, s. 850 - 858. Verbum Forlag. ISBN: 9788254108734
 • Granerød, G. (2019). Canon and archive: Yahwism in Elephantine and Āl-Yāḫūdu as a challenge to the canonical history of Judean religion in the Persian period. Journal of Biblical Literature, 138(2), s. 345 - 364. ISSN: 0021-9231
 • Granerød, G. (2016). Hospitality (ANE; HB/OT). Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult, s. 449 - 450. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-031329-1
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian Period : Studies in the Religion and Society of the Judaean Community at Elephantine. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-045211-2
 • Granerød, G. (2016). Multi-Dimensional Yahwism: The Case of the Persian Period Judaean Community in Elephantine. The Ancient Near East Today, 4(10). Search in Cristin...
 • Granerød, G. (2015). Siste skrik fra elvene i Babel - Nye kilder til det judeiske eksilet i Babylon. Teologisk Tidsskrift, 4(4), s. 357 - 370. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2015). The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 127(1), s. 63 - 77. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2013). "By the Favour of Ahuramazda I Am King": On the Promulgation of a Persian Propaganda Text among Babylonians and Judaeans. Journal for the Study of Judaism, 44(4-5), s. 455 - 480. ISSN: 0047-2212
 • Granerød, G. (2010). Abraham and Melchizedek : scribal activity of Second Temple times in Genesis 14 and Psalm 110. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-022345-3

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Granerød, G. (2021). Abram the One from Beyond-the-River, and King Chedorlaomer of Elam (Genesis 14): Persia and the Formation of Judaean Ethnic Identity in a Late Patriarchal Narrative. Religions, 12(8). ISSN: 2077-1444
 • Granerød, G. (2020). YHW the god of heaven: An interpretatio persica et aegyptiaca of YHW in Elephantine. Journal for the Study of Judaism, 52, s. 1 - 26. ISSN: 0047-2212
 • Granerød, G. (2020). Temple destruction, mourning and curse in Elephantine, with a view to Lamentations. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 132(1), s. 84 - 107. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2020). The Passover and the Temple of YHW : On the Interaction between the Authorities and the Judaean Community at Elephantine as Reflected in the Yedanyah Archive. Aršāma and his World: The Bodleian Letters in Context. Vol. III: Aršāma's World, s. 329 - 343. Oxford University Press. ISBN: 9780198860716
 • Granerød, G. (2019). Canon and archive: Yahwism in Elephantine and Āl-Yāḫūdu as a challenge to the canonical history of Judean religion in the Persian period. Journal of Biblical Literature, 138(2), s. 345 - 364. ISSN: 0021-9231
 • Cornell, C., Eskenazi, T. C., Toorn, K. v. d., Kratz, R. G., Mitchell, C., Bledsoe, S., Becking, B., Granerød, G., Botta, A. F. & Porten, B. (2019). Teaching Elephantine to Theological Students: A Round-Table. Scandinavian Journal of the Old Testament, 33(2), s. 277 - 297. ISSN: 0901-8328
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian Period : Studies in the Religion and Society of the Judaean Community at Elephantine. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-045211-2
 • Granerød, G. (2015). Siste skrik fra elvene i Babel - Nye kilder til det judeiske eksilet i Babylon. Teologisk Tidsskrift, 4(4), s. 357 - 370. ISSN: 1893-0263
 • Granerød, G. (2015). The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 127(1), s. 63 - 77. ISSN: 0044-2526
 • Granerød, G. (2014). Ahuramazdas lojale judeiske soldater : om Elefantine-judeernes selvbilde. Teologisk Tidsskrift, 3(3), s. 287 - 302. ISSN: 1893-0263

Utdanning og praksis

1996Kristendom grunnfag, Misjonshøgskolen
1997Kristendom mellomfagstillegg, TF/UiO
1997 - 2003Jobbet som pleieassistent og miljøterapeut i psykiatrien
1998 - 1999ERASMUS-student (to semester), Ev.-theol. Fakultät, Tübingen
2000Cand. theol., MF
2001Semesteremne i Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap, HF/UiO
2001Praktisk-teologisk seminar, MF
2002Hebraisk mellomfag, HF/UiO
2002Kandidatstipend, MF
2003Menighetspedagog, Vesterøy menighet (Sandefjord)
2003 - 2008Forskningsstipendiat i faget Det gamle testamentet, Norges Forskningsråd/MF
2008 - 2009Lærer på Sem skole og Vear skole
2008Philosophiae doctor (PhD), MF
2009Fagdidaktikk i KRL/RLE, Høgskolen i Telemark
2009Prestevikar, Brevik og Eidanger, Agder og Telemark bispedømme
2010Postdoktor i bibelfag, MF
2010Førsteamanuensis i RLE, Høgskolen i Vestfold
2014Førsteamanuensis i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet
2016Professor i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet

Verv

1998 - 1999Gjesteopphold ved Wilhelmsstift Tübingen, Theologenkonvikt der Diözese Rottenburg-Stuttgart
1999 - 2000Red.medl./redaktør, Ung Teologi
2000 - 2001Kristelig vicehusfar, Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875
2003 - d.d.Medlem av Norsk gammeltestamentlig selskap
2004 - 2006Styremedlem Norsk Gammeltestamentlig Selskap
2005 - d.d.Medlem av Society of Biblical Literature
2010 - 2012Postdoctoral representative in the OTSEM Coordinating Committee www.otsem.info
2013 - d.d.Seksjonsleder, GT-seksjonen
2014 - 2016Medlem av avdelingsråd for teologi ved Det teologiske menighetsfakultet
2017 - 2018Medlem av forskningsutvalget ved Det teologiske menighetsfakultet
2019 - d.d.Medlem av Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Fachgruppe Altes Testament
2019 - 2020Styremedlem i lokallaget til Forskerforbundet ved MF vitenskapelig høyskole
2021 - d.d.Redaktør Teologisk Tidsskrift