Otfried Czaika

Professor

Tidlig moderne kirke- og kulturhistorie

Faglige kompetanseområder:

 • Reformasjonen
 • Bokistorie (middelalder og tidligmodern tid)
 • Lutherdom
 • Religion, kirke, stat og konstitusjon
 • Migrasjon og kulturell transfer
 • Reformasjon og salmediktning
 • Det kulturelle minnet og periodisering av historien
 • 1900-tallets svenske teologi
Telefon: 22590581
Kontor: 451

Presentasjon

Min forskning dreier seg om reformasjonen, både reformasjonen i Skandinavia, men også i andre deler i Europa samt kontaktflatene mellom Sentral- og Nord-Europa. På 1500-tallet er jeg særlig interessert av utdannings- og universitetshistorie, men også bokproduksjon og bokdistribusjon samt boken som objekt. Dynamikken som finnes under senmiddelalderen og den tidligmoderne tiden nærmer jeg meg gjennom det transnasjonale, bl.a. gjennom spørsmål som rører migrasjon og kulturelle/religiøse transferprosesser. Her adresserer jeg også politiske og dynastiske forbindelser samt konstitusjonelle forestillinger. De seneste årene har jeg arbeidet med skjæringspunktene mellom bok- og salmehistorie. Sist men ikke minst belyser jeg spørsmålet hvordan det historiske minnet fungerer: Hvordan normeres f.eks. historien gjennom en bibliografi? Hvilken rolle spiller den nasjonale diskursen eller historiens periodisering for dette vi husker som betydningsfullt, viktig, dårlig eller ubetydelig? På grunn av dette har jeg også arbeidet med den svenske teologien på 1900-tallet som bland annet har vært med den svenske Lutherrenessansen svært betydningsfull - også internasjonalt.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Czaika, O. (2021). Rome: Jerusalem or Seat of the Antichrist? Lutheran Polemics in Sixteenth-Century Sweden. Tracing the Jerusalem Code. Volume 2: The Chosen People. Christian Cultures in Early Modern Scandinavia (1536-ca. 1750), s. 298 - 314. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN: 978-3-11-063487-7
 • Czaika, O. (2020). Konfession und Politik in Mecklenburg und Schweden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Verknüpfungen des neuen Glaubens : Die Rostocker Reformationsgeschichte in ihren translokalen Bezügen, s. 345 - 375. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3-525-57139-2
 • Czaika, O. (2019). Frühneuzeitliche schwedische Dissertationen extra patriam und ihr Beitrag zur Geschichte der peregrinatio academica. Early Modern Academic Culture, s. 31 - 46. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. ISBN: 978-91-7402-464-7
 • Czaika, O. (2019). Despot, Outlaw or King? : Funeral Sermons and the Struggle for Legitimacy in Early Modern Sweden. Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen, s. 119 - 141. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-059828-5
 • (2019). Schwedische Reformationsgeschichte Bd. 1. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3-525-55276-6
 • Czaika, O. (2019). Die vermeintlich langsame(re) Reformation in Skandinavien. Anmerkungen zur Reformation und zum historischen Diskurs. Reformation: Zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Europäische, polnische und schlesische Aspekte, s. 31 - 55. ISBN: 9788381380423
 • Czaika, O. (2019). Nicht nur Theologie : Anmerkungen zum Beginn der schwedischen neulateinischen Dichtung im 16. Jahrhundert und ihrer kontextuellen Verortung. Traditionen, Zäsuren, Dynamiken : 600 Jahre Universität Rostock, s. 183 - 211. Böhlau. ISBN: 9783412516352
 • Czaika, O. (2019). Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg : utgåva med inledande kommentarer. ISBN: 978-952-5031-89-8
 • Czaika, O. (2018). Metropolen als Vermittler, Förderer und Akteure von Reformation und Konfessionalisierung in Skandinavien und insbesondere im schwedischen Reich. Reformatio Baltica : Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, s. 721 - 734. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-055825-8
 • Czaika, O. (2018). Prolegomena zur frühneuzeitlichen Geschichte Skandinaviens : Zur Periodisierungsdiskussion frühneuzeitlicher Geschichte und Quellenlage. Reformatio Baltica : Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, s. 881 - 906. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-055825-8

Utdanning og praksis

19971. Staatsexamen für Lehramt Deutsch/ev. Religionslehre (Ludwig-Maximilians-Universität München)
2002Teol. dr (Helsingin yliopisto / University of Helsinki)
2005Docent (Linköpings universitet)

Verv

0Universitetslektor (Linköpings universitet)
1992Lærer ved en privatskole i Kaufbeuren (Tyskland)
1992Studier i germanistik og teologi (Ludwig-Maximilians-Universitet, München)
1998Doktorgradsstudier (Ludwig-Maximilians-Universitet & Helsingin yliopisto)
2007Forsker / Ph. D. Researcher (Kungliga biblioteket, Stockholm)
2011Forskningssjef (Kungliga biblioteket, Stockholm)