Utveksling

Ten Thousand Buddhas Monastery i Hong Kong

Utveksling

Informasjonsmøte 04. september klokken 11.15 i auditorium 2
For alle som er interessert i å reise på utveksling til våren eller ved et senere tidspunkt. 
Tidligere utvekslingsstudenter deler sine erfaringer fra sine utvekslingsopphold. 
Kaffe og bakst blir servert!

Søknadsfrister for utvekslingsopphold:
15. februar for utreise høst
15. september for utreise vår

Spørsmål angående utveksling? Ta kontakt med rådgiver for internasjonalisering, Karoline Oftedal:
E-post: international@mf.no 
Telefon: +47 22 59 05 74 

Internasjonal studentassistent:
E-post: isa@mf.no

Hvordan søke?

Hvordan søke?

Søknadsfrister til MF

 • 15. februar for utreise høst
 • 15. september for utreise vår

Søknadskjema

Før du søker
Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet!  Trenger du hjelp med anbefalinger av kurs, tidspunkt og hvor du skal dra på utveksling, ta kontakt med internasjonalt kontor og avtal en veiledningstime.

Krav for å søke

 • Opptak til bachelor eller master på MF
 • Du må normalt ha snitt på C. Mange Erasmus+ partnere har ikke dette kravet. Kontakt internasjonalt kontor for informasjon om unntak
 • Dersom undervisningsspråket er engelsk er det krav om minimum 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Søknad om utvekslingsplass
1. Fyll ut elektronisk søknad om utvekslingsplass til MF

Husk å levere dokumentasjon for engelskkunnskaper og studier fra andre læresteder til internasjonalt kontor innen fristen i tillegg til elektronisk søknad.
Internasjonalt kontor vurderer søknadene og nominerer til utvekslingsplass
Du vil motta svar innen noen dager etter søknadsfristen. Du må takke ja til plassen!

2. Søk må også direkte til institusjonen i utlandet!

Alle universiteter har egne frister.
Internasjonalt kontor på MF hjelper deg!

Forhåndsgodkjenning av emner
En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved MF når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet. Snakk med din studieveileder for veiledning. 

Hvor kan du reise?

Flott bibliotek i Leuven

Hvor kan du reise?

Erasmus-avtaler

Fakta: 

Erasmus-avtaler

Ønsker du å studere ved et av MFs samarbeidsuniversiteter i Europa med Erasmus-avtale, kan du dra nytte av fordelene ved å være en Erasmus- student.

Fordeler:

 • Du betaler ikke skolepenger
 • Du kan få hjelp til å finne bolig
 • Du får Erasmus-stipend
 • Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen
 • Du kan få stipend til språkkurs før du reiser
 • Du kan få stipend til forberedende språkkurs i vertslandet

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Ved følgende steder har MF Erasmus avtaler:

Nordplus avtaler

Fakta: 

Nordplus avtaler

Ønsker du å studere ved et av MFs samarbeidsuniversiteter med Nordplus avtale i Norden, kan du dra nytte av følgende fordeler:

Fordeler:

Du betaler ikke skolepenger
Du kan få hjelp til å finne bolig
Du får Nordplus-stipend (gjennomsnittlig 180 €,- per mnd)
Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Finansiering av studier

Finansiering av studier

Lånekassen
Lånekassen er den viktigste finansieringskilden ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens websider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

Stipend og andre finansieringskilder
Studenter som får studieplass ved et universitet som er tilknyttet en Eramus eller Nordplus-avtale vil få et eget tilleggstipend.Det er lurt å undersøke mulighetene for å få støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart.

Andre muligheter for stipend:

Startstipend

Startstipend

Krav for å få stipend:
- Du må dra til et av MFs samarbeidsuniversiteter.
- Utvekslingsoppholdet må vare lengre enn 3 måneder.

Søknadsskjemaet finner du her og kan sendes direkte til karoline.oftedal@mf.no 

Utbetaling
Ta kontakt med internasjonalt kontor når du har kommet frem til utvekslingsstedet ditt. 

Lånekassen

Lånekassen

I tillegg til basisstøtte, kan du søke reisestøtte, språkstipend og skolepengestøtte for dem det er aktuelt for. Vær oppmerksom på at dette beløpet ikke alltid dekker oppholdet fullt.

Vær også oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av studie- eller praksisopphold i utlandet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat forhold som du selv må ordne. 

På Lånekassens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden. 

På Facebook-siden Lånekassen for studenter i utlandet  finner du informasjon og kan stille spørsmål på veggen.

Du kan søke Lånekassen om støtte så snart du har bekreftet studieplassen din. Alle som søker om stipend og lån fra Lånekassen, skal søke på nett.

Stipend og andre finansieringskilder

Hvis du drar på delstudier i Europa finnes det gode stipendmuligheter i tillegg til den ordinære støtten fra Lånekassen. Erasmus er et EU program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning mellom de nordiske landene.

Det finnes andre stipender og legater du kan søke på. Vær oppmerksom på at andre stipender og legater kan ha tidligere søknadsfrister enn Lånekassen. Husk å undersøke muligheter for andre støtteordninger tidlig.

Se f. eks LegathåndbokenPriscilla-stipend  eller annonser i dagspressen.

Erasmus-stipend

Erasmus-stipend

Fordeler med Erasmus

 • Du betaler ikke skolepenger
 • Du kan få hjelp til å finne bolig
 • Du får Erasmus-stipend (gjennomsnittlig NOK 3 000,- per mnd)
 • Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen
 • Du kan få stipend til språkkurs før du reiser
 • Du kan få stipend til forberedende språkkurs i vertslandet

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Send søknad til Karoline Oftedal på e-post: karoline.oftedal@mf.no. Eller kom innom kontor 357 for mer informasjon. 

Søknadsfrist: 1. oktober for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret.

Klikk her for å se hvilke universiteter MF har Erasmus-samarbeid med.

Erasmus+

Erasmus+

Alle nivåer ved institusjonen er involvert i Erasmus+, mens internasjonalt kontor koordinerer all aktivitet finansiert av Erasmus stipender samt Erasmus avtaler

Institusjonell koordinator
Har løpende kontakt med Nasjonal Koordinator (SIU) og deler ut mobilitetsmidler innenfor de ulike periodene. Koordinatoren administrerer alle samarbeidsavtalene, søker om midler og rapporterer aktiviteter:

Leder for Erasmus+ ved MF, Karoline Oftedal: karoline.oftedal@mf.no

Avdelingskoordinatorer
Gir akademisk veiledning for innkommende og utreisende Erasmus utvekslingsstudenter og er utnevnt av avdelingsrådene.

Avdelingskoordinatorene er:
Avdeling for Teologi og Historie:
Avdelingsansvarlig, Marthe Bogen: Marthe.Bogen@mf.no

Avdeling for Religion og Samfunn:
Avdelingsansvarlig, Berit W. Hillestad: Berit.W.Hillestad@mf.no

Avdeling for Religion og Pedagogikk:
Avdelingsansvarlig, Mona Bø: Mona.Bo@mf.no
 

Nordplus-stipend

Nordplus-stipend

Utveksling gjennom Nordplus/Nordlys
Nordplus-programmet og Nordlys-nettverket gir mulighet for utveksling til alle de nordiske landene. Studenter som utveksler gjennom Nordplus eller Nordlys får et stipend for oppholdet.

Nordplus
Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning mellom de nordiske landene. Nordplus består av en rekke faglige nettverk som er inngått av institutter seg i mellom, slik at dine valgmuligheter for utveksling gjennom dette programmet avhenger av hvilket fagmiljø du tilhører. Nordplus er i likhet med Erasmus et stipendprogram, men søknader og utbetalinger administreres av det aktuelle fagnettverket selv og alle spørsmål om dette derfor må rettes til relevant avtaleeier.

Krav
For å søke på en Nordplus-avtale må du være student på et studieprogram ved MF og du må ha bestått minst 30 studiepoeng i det du søker. Vær oppmerksom på at noen avtaler kan ha tilleggskrav utover dette.

Hvordan søke
Du kan søke gjennom Søknadsweb som åpner ca. en måned før søknadsfristen. På forhånd må du finne ut hvilke avtaler som er relevante for deg å søke på, og søke råd i ditt fagmiljø om faglige spørsmål som emnevalg, muligheter for godkjenning etc.

Last ned søknadsskjema her

Følg denne linken for søknad om utveksling

​Klikk her for å se hvilke universiteter du kan søke om Nordplus-stipend ved.

Kortere opphold

Kortere opphold

Følgende muligheter finnes:

 • Praksis
  • Gjennom Erasmus+ kan MFs studenter få stipend dersom oppholdet er i et EU-land og er lenger enn to måneder. Praksisoppholdet kan være en del av studiet eller etter fullført grad. Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom dette er aktuelt.
  • Lektorstudenter kan ta kontakt med Torbjørg Torp Nilssen Torbjorg.T.Nilssen@mf.no innen 1. april hvert år 
  • Teologistudenter kan ta kontakt med Roald Eskildsen Roald.Eskildsen@mf.no 
 • Feltarbeid
  • Du kan få støtte fra Lånekassen ved opphold over 4 uker. 
 • Feltarbeid i Myanmar
  • MF gir ut stipend for feltarbeid i Myanmar for opptil 3 uker. Det gis opptil 38 050 NOK i støtte per stipend. 
  • Formelle krav: 
   • Bekreftelse fra faglærer
   • Prosjektbeskrivelse
   • Godkjenning fra studieveileder
   • Skrive en kort sluttrapport (en side) i etterkant av oppholdet, sende inn bilder fra oppholdet og delta på informasjonsaktiviteter i etterkant på MF. 
  • Klikk her for søknadsskjemaet 

Før avreise

Før avreise

Finansiering
Lånekassen kan gi lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

Studenter som reiser på en Erasmus- eller Nordplus avtale kan søke om et eget stipend. 
Andre stipender og legater har ofte tidlige søknadsfrister. Du bør undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart:

Legathåndboken
Legatsiden
Forskningsrådet
Nord-Amerika Foreningen
Det norske Fulbright-kontoret

Bolig
Mange vertsinstitusjoner hjelper utvekslingsstudentene å finne bolig. Du finner informasjon om ordningene ved hvert universitet på våre avtalesider under hvor kan du reise?

Visum
Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig slik at du vet hvilke dokumenter som trengs. Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte ambassaden til det landet du skal reise til for å innhente oppdatert informasjon, eller se UD sine sider.

Immigrasjonsmyndighetene i flere land krever økonomisk garanti. Lånebevis fra Lånekassen er tilstrekkelig. 

Forsikring

Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet. Under oppholdet har du rett til dekning av helsetjenester. 
Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland.
Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Dette er obligatorisk for alle MF-studenter som skal på utveksling. Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksiner

Undersøk om du må ta vaksiner før du reiser. 

Semesterregistrering ved MF

Husk at du må godkjenne utdanningsplan og betale semesteravgift til MF når du er på utveksling, for gjeldende semester.

Beredskap

Dersom ulykken skulle være ute er det viktig at du vet hva du skal gjøre.
Last ned Nødnummer-appen til Sjømannskirken. 
Dette er en gratis app som samler det meste av det du trenger om du blir utsatt for en uønsket hendelse når du er på reise.
Lagre nummeret til Sjømannskirken døgnåpne beredskapstelefon: +47 951 19 181

Huskeliste 

 • Oppdatere kontaktinformasjon i Studentweb
 • Sørg for å ha kopi (papir eller elektronisk) av viktige dokumenter
 • Husk forsikringer
 • Vaksiner deg  

Beredskapstelefon ved MF: 

Nyttige tips og nettsider

Sjømannskirken
Reiseregistrering
ANSA
Folkehelseinstituttet
Nav utlandet
Helfo utland

Under oppholdet

Under oppholdet

Opplysningsskjema
Etter at du har ankommet studiestedet må du sende inn nettskjemaet egenerklæring om studieopphold og oppdaterte kontaktopplysninger i Studentweb. 

Dersom ulykken skulle være ute er det viktig at du vet hva du skal gjøre. Alle MF-studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i MFs råd for sikkerhet, se Trygg i utlandet.
MF har inngått en tjenesteavtale med Sjømannskirken i utlandet.  På Sjømannskirkens nettsider finner du god og oversiktlig beredskapsinformasjon. Velg Studenter på menyen til venstre, deretter Beredskap.

Beredskapstelefon ved Sjømannskirken: +47 951 19 181

Leserbrev
Dersom du skulle ønske å skrive reiseblogg, ta kontakt med international@mf.no  

Semesterregistrering
Husk semesterregistrering og betale semesteravgift innen gitte frister.

Utskrift av emneplaner
Utskrift av emneplaner er lurt å ha til evaluering i etterkant, for din egen del. Dette i forhold til om du skal søke til videre utdanning senere. Da vil dette gi en innsikt til om du oppfyller krav som studiet krever.

Karakterutskrift
Husk å bestille karakterutskrift fra vertsinstitusjonen, og sende det til din studieveileder ved MIF for godkjenning av utvekslingsoppholdet.

Etter oppholdet

Etter oppholdet

Karakterutskrift
Husk å bestille karakterutskrift fra vertsinstitusjonen, og sende det til din studieveileder ved MF for godkjenning av utvekslingsoppholdet. 
Du trenger endelig godkjenning for å få innpasset de eksterne emnene i graden din ved MF. 

Ambassadør
Det er nyttig å høre om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser, derfor samler vi på studentrapporter fra utvekslingsopphold. Hvis du er interessert i å dele dine erfaringer med andre studenter, kan du kontakte internasjonalt kontor ved international@mf.no 

Erasmus-studenter
Husk å fylle ut skjemaet confirmation of study period, svare på deltakerrapport som blir tilsendt på mail og eventuellt ta språktest nummer 2, etter endt opphold.

Oppdater kontaktinformasjon
Husk å oppdatere kontaktinformasjon i Studentweb når man kommer tilbake fra utveksling.

Trygg i utlandet

Trygg i utlandet

MF har inngått en tjenesteavtale med Sjømannskirken i utlandet.  På Sjømannskirkens nettsider finner du god og oversiktlig beredskapsinformasjon. Velg Studenter på menyen til venstre, deretter Beredskap. Husk å lagre Sjømannskirkens døgnåpne beredskapstelefon: +47 951 19 181. 

Etter at du har ankommet studiestedet må du sende inn nettskjemaet egenerklæring om studieopphold og oppdaterte kontaktopplysninger. 

Kontaktinformasjon

 • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
 • Oppdater kontaktopplysninger i Studentweb.
 • Sett opp automatisk videresending av MF-e-post til eventuell annen e-postkonto under oppholdet.
 • Registrer også utlandsoppholdet ditt hos UDs tjeneste Reiseregistrering. Dersom noe alvorlig skulle skje der du oppholder deg (f.eks. politisk uro, naturkatastrofer, terroraksjoner) har UD mulighet til å komme i kontakt med deg.

Kopi av viktige papirer

 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Forsikring

 • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlands-oppholdet. Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester. Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland. 
 • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring).  Det er obligatorisk for alle MF-studenter å ha reiseforsikring under utveksling. Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
 • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksiner deg!

Under oppholdet

Følg lover og regler

Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
Råd fra norske myndigheter: I unntakstilfeller kan norske myndigheter (Utenriksdepartementet eller helsemyndighetene) på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette må du rette deg etter.
Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.
Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff.
Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.

Tenk sikkerhet

Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!
Gå aldri med mye penger på deg.

Vær forberedt

Det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
Flybilletter og pass: Det kan være fornuftig å booke en flybillett som gir deg mulighet til å endre returen dersom dette skulle vise seg nødvendig. Eventuelt bør du sikre at du har midler parat til å kunne dekke ny billett på kort varsel. Sjekk at passet og eventuelt visum er gyldig for hele oppholdets lengde i tråd med gjeldende lands regelverk
Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.

Dersom noe skulle oppstå

I krisesituasjoner
Sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsuniversitet og/eller MF blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.

Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)
Følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Ved behov for legehjelp
Kan vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon komme med anbefaling.

I mindre akutte eller kritiske situasjoner
Ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)
Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.

Viktige kontaktadresser
Oversikt over norske utenriksstasjoner
Reiseråd og landinformasjon fra Utenriksdepartementet
NAV internasjonalt telefon 21 07 37 00 eller e-post: nav.internasjonalt@nav.no
Sjømannskirken
ANSA
 

Se studenters reisebrev her

Se studenters reisebrev her

 

– Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke. 

Kristin Jenssen var ett år i USA, Luther Seminary - Les mer
 

– UC Berkeley hevdes å være blant de ti beste universitetene i verden og toppet nylig den nasjonale kåringen over beste state-university her i Amerika. Kulturen her er allikevel veldig avslappet.

Espen Gilsvik var ett år i USA, UC Berkeley - Les mer
 

 

– For meg har utveksling vært en viktig og god erfaring i møte med et Europa som står foran store utfordringer i møte med terror, flyktningskrisen, og situasjonen som utfolder seg i Syria og Ukraina.

 Richard Svane var 6 måneder i Tyskland - Universitetet i Tübingen - les mer her
 

– Semesteret mitt i hjarte av Belgia, i sjarmerande Leuven, har vore ein etterlengta pause frå studiekvardagen og livet i Oslo. Ein ny start, nye menneske, nye erfaringar og moglegheit til å verta kjend med meg sjølv litt på nytt.

Tone Marit Dyrkolbotn var 6 måneder i Belgia - Universitetet i Leuven - les mer her

– Jeg vil ikke karakterisere Thessaloniki by som vakker, men den har sjarm og er deilig avslappet - selv om det er en stor by. Den er rik på historie og det er stadig nye ruiner og monumenter å oppdage.

Ingrid Johannessen var 6 måneder i Tessaloniki, Hellas - les mer her

– Mitt første møte med en forelesning var lekent, interessant og moro. For meg kan det sammenlignes med når Professor Czaika knytter neven rundt tusjen og freser gjennom reformasjonen med enorm kunnskap - det er gøy og inspirerende å være student!

Joaquin Emilio Høvik studerte ved UC Berkeley, USA - les mer her

 

Bildet på toppen er fra "Ladeuzeplein", hovedbiblioteket ved Universitetet i Leuven, Belgia. Foto: Tone Marit Dyrkolbotn

Leuven, Belgia

Fakta: 

Navn: Tone Marit Dyrkolbotn
Studieretning: Teologi
Studiested: Leuven
Program: Erasmus
 

Leuven, Belgia

”..and all that I can see, is just another lemon tree…” Songen strøymer mjukt frå dusjen i gangen. Eg må smila. Han syng alltid i dusjen; gamle klassikarar eller Britney Spears.

Ein ny dag kjem skinande inn gjennom vindauga, fuglane kvitrar i den friske, belgiske lufta. Eg lagar frukost og pratar med dei eg bur med, kaffien vert nytt og skulesekken pakka. Ute er byen godt i gang med sine daglegdagse gjeremål. Syklistar trillar roleg forbi, skuleklassar har gym i parken over gata. Eg ruslar mot fakultetet, over dei brusteinslagde gatene som er reine etter natta sitt regnskyll og kostemaskina sin runddans i morgontimane. Det er alltid så fint i gatene! Den store St.Peterskyrkja slår ni kraftige slag og fortel meg at eg er – som vanleg – ute i siste liten. Likevel stoppar eg litt opp på Grote Markt, ser opp på det ærverdige Stadhuis, det gamle rådhuset. Bygget stod ferdig på 1450-talet, er prega av utallige skulpturar og utskjeringar. Det er umogleg å gå forbi utan å kjenna på fascinasjon og snev av ærefrykt.

Byen er prega av å vera gamal, men ikkje slitt. Historia sit i bygga, i gatene og i folkesjela. Leuven er ein av dei mest sjarmerande byane eg har vore i. Gatene er trygge, alt er sentralt, nært og aktivt. Parkane er opne, varme, no yrar dei av nyklekka andeungar, barbeinte føter og avslappa folk som les til eksamen medan dei sug til seg etterlengta solstrålar. Fine benkar, skjulte og opne hagar der ein kan sitja i ro, sjå på livet og berre slappa av, er skattar og moglegheiter eg har nytta meg godt av. Universitetet byr på eit enormt idrettsanlegg til fritt bruk. Aldri har eg hatt så mange valmoglegheiter innan idrett og sport!

Om kvelden møtes me ein gjeng på Oude Markt. Den opne plassen i sentrum som er fylt av sjarmerande pubar, levande dansegolv, fotball på storskjerm, fristande frityrsjapper, og kald utepils i kveldssola. Livet er deilig på Oude Markt! Praten flyt lett. Folk frå store delar av verda sit saman, ler, tullar, nyt belgisk øl og dannar nye venskap.

I helgene er turen kort til ein av dei mange sjarmerande småbyane som ligg ein kort og billeg togtur unna Leuven. Der kan du eta belgiske vaflar medan du er på ein triveleg båttur på ein av dei mange kanalane. Du kan vitja ei av dei mange, gamle kyrkjene, eller storslagne katedralane. Eller ta deg ein tur med tog ut i Europa. Moglegheitene er mange.

Tilbake i kvardagen er det stas å gå på undervisning på universitetet som er ranka som nummer 12 i verda. Undervisninga er god, professorane enormt dyktige, engasjerte og er veldig trivelege menneske. På teologien er det fin storleik på klassane, mellom 30-40 i kvart fag. Folk frå heile verda, med enormt ulik bakgrunn. Det gjev gode moglegheiter for samtale, utveksling av tankar, idear, erfaringar og draumar. Dei fleste er katolikkar, men mykje meir opne enn eg i mitt fordomsfulle sinn tenkte på førehand.. Eg er kjend som ”ho som skal bli prest”, og folk – inkludert høgt anerkjente professorar og katolske prestar – kjem til meg og spør om lov til å koma i ordinasjonen min, fordi dei syns det er så ufatteleg bra at eg (som kvinne) vert prest. Det er vakkert og spesielt. Den faglege kvaliteten, oppfølginga og profesjonaliteten til universitetet har sørgja for at den faglege biten har vore veldig god under opphaldet mitt ved KU Leuven.

No er det litt over ein månad til eg sit på flyet nordover. Som eit rikare menneske. Semesteret mitt i hjarte av Belgia, i sjarmerande Leuven, har vore ein etterlengta pause frå studiekvardagen og livet i Oslo. Ein ny start, nye menneske, nye erfaringar og moglegheit til å verta kjend med meg sjølv litt på nytt. Det har vore fantastisk. Folka eg har vorte kjend med, opplevingane eg har fått, kunnskapen og erfaringane eg har tileigna meg, og roen som har senka seg er noko eg skal ta vare på.

Luther Seminary, USA

Fakta: 

Navn: Kristin Jenssen
Studieretning: Teologi
Studiested: Luther Seminary
Program: Bilateral

Luther Seminary, USA

Å flytte over til et land hvor alt er nytt og ukjent var skremmende i starten. Jeg hadde nok flere opplevelser av det man kan kalle ”kultursjokk”. Men med god hjelp fra ansatte og medelever på skolen var det lett å finne seg til rette. Luther Seminary har en rolig, men sentral beliggenhet i Saint Paul med kort vei til Minneapolis. Derfor er det kort vei til et yrende storbyliv med alt ”The Twin Cities” har å by på.

Lett å bli kjent med studenter og ansatte
Det er både utfordrende og oppfriskende å tre inn i et nytt, faglig miljø. Jeg opplever det som en mulighet til å utvikle min egen teologi og faglige horisont. Jeg møter på nye problemstillinger som kaster lys over ting jeg ikke har tenkt på før. Her på Luther er studiemiljøet tett og ikke så alt for stort. Noe som gjør at det er lett å bli kjent med nye medstudenter og ansatte på skolen. Dette stimulerer til en god studiehverdag.

Inspirerende
Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke med et felles mål.

 

Tessaloniki, Hellas

Tessaloniki
Fakta: 

Tessaloniki, Hellas

Jeg er i starten av april og har allerede bodd i  Thessaloniki, Hellas i to måneder. Våren er i full sving og vi har temperaturer mellom 15 og 25 grader. Skolehverdagen er godt i gang, men jeg har ordnet meg godt og har et avslappende semester akademisk sett. Alt det administrative i starten av semesteret kunne gi skikkelig hodebry for de fleste av Erasmus studentene, men nå som alt er i orden har vi alle blitt kjent med campus og fakultetene. Selv bruker jeg mye tid på biblioteket da mine fag her krever en del individuelt arbeid. Jeg møter ofte venner fra Erasmus på biblioteket eller i kantina, hvor vi får tre gratis måltider hver dag (inkludert i helgene!). Universitetet har én stor kantine hvor alle spiser, der man får frokost og to varme måltider. Selv om maten bærer preg av å bli laget i store mengder er den fortsatt god, og de fleste studentene er innom her hver dag. Rett ved kantina ligger universitetets treningssenter hvor de har treningsrom og saler med instruktør. Det er også store utendørsbaner, og alle slags lag man kan bli med på.

Utenom skolen skjer det stadig noe gøy her. I starten var det særlig Erasmus Student Network som arrangerte ting for oss, både utflukter og fester. Dette var en god måte å bli kjent med andre Erasmus studenter på, samtidig som vi ble kjent med byen. Det arrangeres fortsatt minst én fest i uka for Erasmus studenter, samt at folk nå på eget initiativ inviterer på utflukter, filmkvelder og middager.

Jeg vil ikke karakterisere Thessaloniki by som vakker, men den har sjarm og er deilig avslappet - selv om det er en stor by. Den er rik på historie og det er stadig nye ruiner og monumenter å oppdage. Det var planlagt å lage en undergrunn her, men dette viste seg å være vanskelig fordi de stadig fant nye ruiner under byen. Hele byen er full av historiske ruiner og monumenter, og selvfølgelig en stor mengde flotte kirker. Til tross for at det er en stor by preges den av den greske avslappede livsstilen, og tålmodighet kommer godt med her. Den greske kulturen er lett tilgjengelig, spesielt på de mange tavernaene der det serveres tradisjonell mat og ”rebetiko”-musikken spilles live. Grekerne er vennlige og hjelpsomme, og selv om ikke alle snakker godt engelsk er de interesserte i å høre hvor du er fra og anbefale deg spennende steder å besøke i Hellas. 

Kloster i Meteora

Tubingen, Tyskland

Fakta: 

Navn: Richard Svane
Studieretning: Teologi
Studiested: Tübingen
Program: Erasmus

— Studerer du i Tyskland, gis du en unik mulighet til å fordype deg i det tyske språket og få en bred kjennskap til den tyske teologien og dens innflytelse på vår egen samtid.

Tubingen, Tyskland

— De to første vintermånedene tilbragte jeg i en liten landsby som heter Neuendettelsau som ligger en halv time uten for Nürnberg, før jeg tok fatt på sommersemesteret i Tübingen.

Som student i Tyskland får du en unik mulighet til å fordype deg i det tyske språket. Slik får du også bred kjennskap til den tyske teologien og dens innflytelse på vår egen samtid.

— For meg har dette vært en viktig og god erfaring i møte med et Europa som står foran store utfordringer i møte med terror, flyktningskrisen, og situasjonen som utfolder seg i Syria og Ukraina, sier Richard

Tübingen: fortid og nådtid
Universitetsbyen Tübingen ligger syd-vest i Tyskland og er en del av delstaten Baden-Wurtenberg. Universitetet ble stiftet av grev Karl Eberhard von Barte i 1477. Med innføringen av reformasjoen i 1534 ble Tübingen et viktig lærested for reformatorisk teologi. Tübingen kan skilte med store personligheter som Phillip Melanchthon, astronomen Johannes Kepler og filosofen Hegel, og i vår tid Jürgen Moltmann og Josef Ratzinger. Byen har i dag ca. 80 000 innbyggere. Av dem er et betydelig antall studenter.
— I den gamle bykjernen finner du trivelige kafeer, kneiper og butikker som selger kunst og håndverk. På en varm sommerdag kan man sitte på muren til det gamle slottet og skue utover landskapet og elven Nekar som renner gjennom byen.
    
Studiehverdag
Studiehverdagen starter med forelesninger i dogmatikk, bibelfag og kirkehistorie. Forelesningene starter kl.08.00 og varer frem til lunsj kl.12.00, eller «midttag» som man sier i Tyskland. Den tradisjonelle «matpakken» er blitt byttet ut med et treretters måltid. Måltidet består av suppe og en varmrett, samt en liten dessert noe tyskerne er veldig glade i. Ettermidagenefylles gjerne med etterarbeid og ulike seminarer.
— Jeg følger et seminar som tar for seg mange av Martin Luthers tekster. Disse omhandler kristologi og trinitetslære.
Til hvert seminar har to studenter forberedt et fremlegg som man diskuterer i plenum sammen med to professorer i dogmatikk og kirkehistorie.
— Mer spennende kan det ikke bli!

Fritid
Som student i utlandet bør du ikke bare studere., Du bør ta deg tid til å bli kjent med den lokale historien og kulturen.
— Hva er vel da bedre enn å besøke et gammelt slott eller å klatre opp i verdens høyeste kirketårn? Det kan også være spennende å besøke et kunstmuseum eller å tilbringe kvelden i Operaen.
Gunstige og lettvinte bussforbindelser gir deg dessuten også muligheten til å bli kjent med flere av de store byene som Hamburg, Frankfurt, Berlin, München, Stuttgard og Nürnberg.
— Selv skal jeg forsøke å følge Luther jubileet i 2017 med å besøke byene Eisenach og Wittenberg, forteller Richard. 

UC Berkeley, USA

Fakta: 

Navn: Espen Gilsvik
Studieretning: Samfunnsfag
Studiested: UC Berkeley
Program: Bilateral

UC Berkeley, USA

Jeg er for tiden på utveksling på UC Berkeley i California i forbindelse med masterprogrammet Religion, Society and Global Issues på MF. Skolen er godt vant til å ta imot internasjonale studenter. Om lag 70 nordmenn er her nå. BISP-programmet, som legger opp utvekslingen for oss, fortjener skryt for måten de tar imot internasjonale studenter på. Der man kanskje i Norge er mer vant til å fikse mye selv som selvstendig og voksen student har man her mye fokus på å legge til rette, ha grundige introduksjonskurs i alt fra hvordan man finner og søker på riktige og relevante kurs til hvordan du fikser telefon og bank-konto og hvor mye man bør tipse når man er ute på restaurant.

Et av de beste universitetene i verden
UC Berkeley hevdes å være blant de ti beste universitetene i verden og toppet nylig den nasjonale kåringen over beste state-university her i amerika. Kulturen her er allikevel veldig avslappet. Første ukas introduksjons-samlinger inneholdt mye (gratis) Ben & Jerrys-is, samt (leir-)leker for å bli kjent med andre studenter, som jeg senere fant ut var utvalgte topp-studenter fra sine respektive universitet i Kina og Japan uten at man skrøt så mye av det. Her om dagen hadde vi en internasjonal student-event med gratis grillmat, eggeløp, quiz og basar. Nesten de fire B-ene altså, i hvert fall et stykke unna de norske fadderuke-aktivitetene man kan lese om i VG.

Engasjement i studentaktiviteter og organisasjoner
Man kan bli med på en haug av studentaktiviter og organisasjoner med alle mulige fortegn, fra improteater, til dronebyggere, til kommunistisk revolusjon (væpna!) og en haug med ulike kristne studentlag. Jeg har foreløpig engasjert meg mer i en lokal kirke utenfor campus.

Kunnskapsrike og inkluderende professorer
Professorene er engasjerte og kunnskapsrike. Jeg har en som til tider driver med akademisk stand-up. Jeg har også hatt et par som er noe mer monotone i sin fremleggelse, men som holder høyt intellektuelt nivå. Kan være verdt å sjekke noe så unorsk som www.ratemyprofessors.com når man skal vurdere hvilket kurs man skal lande på. De første par ukene har man mulighet til å teste så mange kurs man vil. Selv om nivået er generelt høyt så er det stor forskjell på arbeidsmengden de ulike professorene krever. Generelt ligger det på 3-4 innleveringer pluss en final exam i desember, men denne er som regel mye mindre enn våre 4-6 timers eksamener og karakter vurderes også helhetlig utifra alle innleveringer og noen ganger også deltakelse i timen. Du trenger ikke å stille opp med eple til læreren, men å slenge opp hånda i timen har man tydeligvis en del å tjene på.

En god del skolearbeid
Det er relativt mye lesing også i de fleste fagene og man finner ut etterhvert hvilke lærere som sjekker lesingen og ikke, men det er verdt å bruke en del tid på biblioteket (som for øvrig ser ut som barokke ballsaler fra 1600-tallet) for å henge med i timene. Pratet med en fra Asia som mente han brukte ca 75 timer i uka på skolearbeid, m.a.o en snau dobbel norsk arbeidsuke!

Vet ikke helt om det sier mest om hans eller min studiekultur.

Mange spennende gjesteforelesere
Professorene er, tatt i betraktning de akademiske kvaliteter de besitter, stort sett veldig tilnærmelige og hyggelige. De vil gjerne at du skal komme innom dem i «office hours», der de ukentlig setter av tid til samtale/veiledning med studentene. I forbindelse med min masteroppgave har jeg hatt samtaler og veiledning med professorer innen relevante fagfelt  som til vanlig ikke foreleser i mine fag, noe det virker som settes pris på og også oppmuntres til. I tillegg er det en hel del gjesteforelesere, journalister, forfattere, etc og debatter som settes opp som er verdt å få med seg. Her om dagen var jeg på en gjesteforelesning med tidligere secretary of labour i Clinton-administrasjonen i forbindelse med den første presidential debate, som for øvrig også var satt opp på storskjerm.

En by preget av "hippie-spirit"
Berkeley er en by preget av studenter, musikk, kaféer, bokhandlere og hjemløse - det er en viss «hippie-spirit» ved byen fremdeles, noe som gjør at hjemløse fra andre steder i USA busses inn (med en one-way-ticket) ettersom lokale myndigheter er vennligere innstilt til disse menneskene enn andre steder. Til tross for dette er boligprisene i området noen av de høyeste i USA for tiden, mye grunnet press fra Silicon Valley og San Francisco der prisene noen steder er det dobbelte av Berkeley. 

 

 

 

 

 

UC Berkeley, USA

Los Angeles
Fakta: 

Joaquin Emilio Høvik

UC Berkeley, USA

De kan skilte med hele syv Nobelprisvinnere. Er du av typen som er opptatt av papirer har du vel mest sannsynlig søkt alt. Mitt første møte med en forelesning var lekent, interessant og moro. For meg kan det sammenlignes med når Professor Czaika knytter neven rundt tusjen og freser gjennom reformasjonen med enorm kunnskap - det er gøy og inspirerende å være student!

Er du i tillegg eksistensiell og sulten på opplevelser er det et must å bo i- og være en del av California. En t-bane tur på ca 20 minutter tar deg til San Fransisco, en by man må oppleve med sine mange ulike personligheter. Sausalito, Walnut Creek, Napa Valley, Monterey, Somoma og legendariske Highway One er mellom en til to timer unna. LA og Las Vegas en litt lengre kjøretur. 

Sammen med Kona fant vi ut av at vi ville angre livet ut om vi ikke benyttet oss av muligheten til å bo et semester i California.

På statens regning har vi det helt fantastisk, benytt deg av muligheten du også!

- Joaquin