Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Snarveier: Canvas  |  StudentWeb  |  Timeplan  |  Office 360

StudentWeb
Følg steg for steg veiledning for bruk av StudentWeb her.

Timeplan og oppmelding til eksamen
Timeplanen er tilgjengelig fra nett. Her følger en steg- for steg bruksanvisning.

NB! Det kan forekomme endringer i timeplanen. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig på Canvas. Hver enkelt student har selv ansvar for å holde seg oppdatert.

Informasjon til studenter fra lærere og studieadministrasjon
Informasjon utover i semesteret vil primært bli gitt via Canvas, som er MFs elektroniske læringsverktøy. Alle studenter må derfor jevnlig logge seg inn på Canvas. For å få tilgang til riktige rom, må du ha registrert deg på StudentWeb og betalt semesteravgiften. Hvis du ikke har tilgang til Canvas (og aktuelle fagrom) noen dager etter semesteråpningen, må du henvende deg i studieresepsjonen i 3. etasje. For øvrig finnes informasjon på informasjonstavlene ved hovedinngangen.

Informasjon til studenter på e-post
Alle nye studenter får en e-postadresse. Hvis du har oppgitt en annen e-postadresse på StudentWeb, vil e-posten bli videresendt til denne adressen. Skal du sende epost fra stud.mf.no adressen kan du feks. gjøre det i webmail. NB! Du må aktivere kontoen din ved å godta IT-reglementet før dette fungerer. Gå inn på https://aktiver.mf.no/.

Spørsmål
Hvis du har spørsmål av faglig art kan du kontakte faglærer eller emneansvarlig. Emneansvarlig har også ansvar for driften av det aktuelle emnet.

Ta kontakt med studieveileder hvis du lurer på noe om emnevalg, programplan, emnebeskrivelser, studieprogresjon e.l.

Spørsmål av studieteknisk art (eksamen, semesterregistrering, Lånekassen) rettes til studieresepsjonen i 3. etasje (student@mf.no).

Aktuelle datoer

Aktuelle datoer

2018

Vår:
Semesteravslutning: fredag 15. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
tirsdag 14. august
Fadderuke: f.o.m. tirsdag 14. august -
Undervisningsstart: torsdag 16. august
Deltidsundervisning start: lørdag 18. august
Semesteråpning: mandag 20. august
Semesteravslutning: fredag 14. desember

2019

Vår:
Januar-kurs: torsdag. 3 – fredag 4. januar
Mottak nye studenter: tirsdag 8. januar
Undervisningsstart: tirsdag 8. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: torsdag 10. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 12. januar
Semesteravslutning: tirsdag 18. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
tirsdag 13. august
Fadderuke: f.o.m. tirsdag 13. august -
Undervisningsstart: torsdag 15. august
Deltidsundervisning start: lørdag 17. august
Semesteråpning: mandag 19. august
Semesteravslutning: onsdag 18. desember

Registrering

Registrering

Du må 
- betale semesteravgift
​- ​​semesterregistrere deg og melde deg opp til emner i Studentweb (se enkel brukerveiledning)

Når du har gjort dette, er du registrert som student for det aktuelle semestret.
Først da får Lånekassen rapport om studentstatus.

Frist  for semesterregistring er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 
Merk! Noen emner har tidligere oppmeldingsfrister.

Vi sender ikke ut giroer. Unntak: nye studenter på deltidsstudier.
Du generer faktura/betalingsdata på Studentweb under "Mer" og "Betaling". Her kan du bestille papirfaktura hvis du ønsker det. 

Dersom du får innvilget oppmelding/semesterregistrering etter fristen, 
koster det kr. 200 i administrasjonsgebyr. 

Gebyret kan betales med VIPPS: 89000.

 

Betaling

Betaling

Studieavgift

Heltids- og enkeltemnestudenter må selv generere faktura hvert semester.
Gå til StudentWeb under Betaling.
Dette gjelder ikke nye studenter.

Ordinær studieavgift (norskspråklige heltidsstudier): kr. 3200 for høsten 2018.
Engelskspråklige studier: kr. 3400 for høsten 2018.
Deltidsstudier: kr. 4700 for høsten 2018.
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning: Kr. 7500.

Studieavgiften inkluderer SiO-avgift på kr. 600, samt frivillige gaver til MF-studentenes hjelpefond (kr. 40) og Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) (kr. 10) som du kan trekke fra hvis du vil. Studieprogrammer innen etter- og videreutdanning har egne avgifter. Hva SAIH er og gjør, kan du lese mer om her.

Jeg har bedt om papirfaktura for betaling av studieavgift og har mistet giroen. Hva gjør jeg?
Du har to muligheter. Enten kan du gå inn på StudentWeb og velge "Betaling" på menyen til venstre. Skriv ned kontonummer, beløp og KID-nummer. Du kan også bestille utskrift samtidig med at du generer faktura for det aktuelle semesteret. Eller du kan ta kontakt med studieresepsjonen og få tilsendt en ny giro.

Hva er de forskjellige postene på studieavgiften?
SiO-avgift: En avgift alle studenter i Oslo betaler til Studentsamskipnaden i Oslo. Alle studenter må være medlem av en samskipnad. Studerer du flere steder skal du kun betale semesteravgiften én gang. Du må vise kvittering fra det andre lærestedet til oss.
Egenandel: Består av to deler:
En del som finansierer studentdemokratiet (lønnede ombud etc.) og ulike velferdstiltak i læringsmiljøet (tilskudd til Velferdstinget, kjellerkafé, avisabonnementer, gymsal, trimrom, etc.).
En del som går til dekning av studiemateriell som kan sidestilles med læremidler (kopiering, Classfronter, etc.)
Begge disse beløpene er obligatorisk.
I tillegg kommer frivillig beløp til MF-studentenes hjelpefond: Hver student betaler kr. 40. Pengene danner et fond, som hvert år gis til et godt formål. Formålet bestemmes av studentenes allmøte på MF. Det samme gjelder kr. 10 til Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond, som også er frivillig.

Jeg studerer også ved et annet universitet/høyskole og betaler SiO-avgift (eller tilsvarende) der. Må jeg da betale denne på nytt til MF?
Nei. Du må forevise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/ universitet i studieresepsjonen i 3. etg. Studieavgiften til MF vil da bli redusert med beløpet som tilsvarer SiO-avgiften. Men allerede før det kan du rett og slett trekke SiO-avgiften fra giroen og betale kun det resterende beløpet.

Jeg har sluttet, trukket meg fra studiet eller betalt SiO-avgift to steder. Kan jeg få pengene refundert?
Ja. Send epost til studieresepsjonen innen registreringsfristen 1. september/1. februar med beskjed om hva det gjelder og kontonummer, så får du pengene tilbake.

Forbedre karakter

Dersom du vil ta opp en eksamen som du allerede har bestått, koster det 1500 kr. Meld deg opp i Studentweb. Etter oppmeldingsfristen oppretter MF en faktura til deg i Studentweb. Du vil få en epost når dette er på plass.

Administrasjonsgebyr

Dersom du etter de fastsatte fristene får innvilget oppmelding i et emne / lov til å semesterregistrere deg, vil det koste kr. 200 i administrasjonsgebyr. Gebyret kan betales kontant i studieresepsjonen eller med VIPPS, nr. 89000 (Merk med navnet ditt og adm.gebyr.).

Betaling for kopi/kopikort

Printer og kopikvote blir fylt på 100 kr ved opprettelse av konto og deretter 100 kr. hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.)

Priser per 16.01.2018 finner du i tabellen under, med forbehold om feil. Eventuelle oppdaterte priser oppgis på kopimaskinene.

Format Ensidig, pris per ark Tosidig, pris per ark
A4 svart/hvitt 0,40 kr 0,70 kr
A4 farge 1,00 kr 1,90 kr
A3 svart/hvitt 0,80 kr 1,50 kr
A3 farge 2,00 kr 3,90 kr

 

Ønsker du å skrive ut eller kopiere utover kvoten du får, kan du kjøpe mer kvote på https://betal.mf.no.

Unngå å fylle på store beløp med mindre du har tenkt å bruke dette med en gang, da dette ikke er "penger" dere kan få tilbake og kvoten blir slettet om semesterregistrering og semesteravgift mangler i to semestere på rad.

Studentkort og -bevis

Studentkort og -bevis

Studentkort
Når du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgift kan du få studentkort i 2. etasje (ved siden av kopirommet). Vær oppmerksom på at betalingen din må være registrert dagen før du henter kortet. Her er det egne åpningstider de første 2 ukene (se oppslag på døra og i Fronter). Vi tar bilde og du får kortet på stedet.

Du må ha dette kortet for å få ut utskriftene dine på MF.

Studentbevis
For at studentkortet skal være gyldig som studentbevis trenger du en studentbevis-app i tillegg til student­kortet. Appen fungerer som studentbevis hos blant annet Studentsamskipnaden (sio.no) og kollektivtrans­portselskap (f.eks. NSB og Ruter). Studentbevis-appen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og følger stan­dardspråket på telefonen din.

Appen henter inn bilde av deg fra studentkortet, så du må få dette først. For at studentbevis-appen skal være gyldig, må du ha betalt semesteravgiften og være semesterregistrert.

 1. Appen finnes til både iPhone, Android- og Windows-smarttelefoner:
  Last ned fra App Store    Tilgjengelig på Google Play    
 2. Når du har installert appen, start den og velg Logg inn
 3. Du skal få en liste over institusjoner. Velg "Det teologiske menighetsfakultet" (må skrolle ned og trykke på "vis alle")
 4. Logg inn med vanlig Canvas-brukernavn og -passord.
 5. Dersom du har betalt avgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden.​ Selve kvitteringen lagres i appen, så den kan brukes uten internet­tilgang etter at du har logget inn og registrert semesteravgift i appen.

​Dersom du ikke har smarttelefon, eller ikke vil benytte appen, kan du bestille studentbevis på papir ved å sende mail til student@mf.no.

Eksamen

Eksamen
Fakta: 

Kontakt:
Før du tar kontakt, se om du finner informasjonen du leter etter på disse nettsidene.

Studieresepsjonen:
student@mf.no
22 59 06 24

Eksamenskontoret:
eksamen@mf.no
22 59 05 00 (kl.08:15-14:00)

Tips: Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Eksamen

Eksamensmelding
Hvert semester må du bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgiften. Dette gjør du i StudentWeb.  Fristen  er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Husk at du bør kontrollere at du er meldt til eksamen i emner som du planlegger å ta eksamen i inneværende semester ved å gå inn i StudentWeb og velge fanen «Aktive emner». Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du oppdager feil.

Eksamensformer
Hvilken eksamensform eller kombinasjon av eksamensformer som gjelder for ditt emne og hvor lang tid du har til disposisjon, finner du i emnebeskrivelsen.

Eksamensforsøk
Du har rett til tre eksamensforsøk i et emne. Ikke beståtte studiekrav, ikke bestått eksamen, eller ikke møtt til eksamen vil alle telle som ett eksamensforsøk. Du kan velge å trekke deg før eksamen for å ikke bruke eksamensforsøk. Les mer om trekk før eksamen.

Eksamensoppgaver
Tidligere eksamensoppgaver blir lagt ut i Eksamensinformasjons-rommet i Canvas.

Målform og eksamensspråk
Du har rett til å velge målform ved eksamen og skriftlige innleveringer. Du registrerer ønsket målform i StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering. Målformen du har valgt gjelder inntil du eventuelt endrer målform igjen.

I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk eller et annet språk. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk, eller følge språket som er fastsatt for studieprogrammet. Emnebeskrivelsen gir mer informasjon om hvilke språk som gjelder hvert emne.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her. Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger ved starten av hvert semester.

Før eksamen skal du sette deg inn i eksamensinstruksen (PDF).

Eksamenslokalet og kandidatnummer blir normalt sett offentliggjort 3 dager før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Huskeliste for skriftlig eksamen

 • Du må møte frem senest 15 minutter før eksamen begynner. Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 9.00.
 • Du må ha med skrivesaker (blå kulepenn) og gyldig legitimasjon (for eksempel studiekort eller bankkort med bilde).
 • Du må selv orientere deg om hvilke hjelpemidler som du kan med deg eller som blir utdelt. Se lenger ned på siden for mer informasjon.
 • Du bør ev. ta med mat og drikke.
 • Før eksamen starter skal mobiltelefoner, klokker og tilsvarende utstyr være slått av og plassert bort på anvist plass sammen med vesker, armbåndsur og yttertøy.
 • Luftepauser og toalettbesøk kan du ta når du ønsker det, men ikke før etter én time. Rekk opp hånden og vent på eksamensinspektørene.
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene under eksamen. Les mer om fusk.
 • Spørsmål til eksamensoppgaven kan rettes til faglærer som vanligvis kommer i løpet av den første timen av eksamen.
 • Du kan tidligst levere besvarelsen én time etter at eksamen er i gang.
 • Trekk under eksamen regnes som ett (av i alt tre) eksamensforsøk. Det er egne regler for trekk under eksamen på grunn av sykdom. Les mer.
 • Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Tillatte hjelpemidler

Ved skriftlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvis en hjelpemiddelliste er tillatt vil det være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Det blir utdelt bibler i eksamenslokalet i emner hvor bibler er tillatt hjelpemiddel. De fleste andre hjelpemidler må du sørge for å ta med selv.

Alle hjelpemidler vil bli kontrollert av inspektør før hver eksamen. Understrekinger (men ikke notater) i hjelpemidlene er tillatt. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet vil det bli behandlet som forsøk på fusk.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk kan du søke om å få bruke ordbok og bibel på ditt morsmål. Mer informasjon om tilrettelegging og søknadsfrister finner du her.

Husk at du må ha med deg lånekort hvis du skal låne tillatte hjelpemidler fra biblioteket.

Se Oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (pdf) for mer informasjon.

Innlevering

Innlevering

NB! Informasjon på denne siden gjelder kun for eksamensinnleveringer, ikke for studiekravinnleveringer. Hvis du er i tvil om innleveringen er eksamen eller studiekrav, kan du søke opp ditt emne i emnekatalogen og se nærmere på emnebeskrivelsen.

Generell informasjon

 • Eksamensdatoer og innleveringsfrister finner du på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» eller i emnekatalogen.
 • Innleveringssiden for skriftlige oppgaver eller mappeeksamener åpnes senest tre dager før fristen. Emnet blir da synlig i WISEflow. Det sendes ut en e-post når det er mulig å levere.

 

WISEflow som innleveringsystem

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserene Chrome, Firefox og Safari. Internet Explorer er ikke anbefalt.

 

Om innleveringen

 • Besvarelser i WISEflow kan kun leveres i PDF. Du finner en engelsk hjelpeside for å konvertere filer til pdf her.
 • Besvarelsen skal være anonym. Ikke bruk navnet ditt i besvarelsen eller filnavnet.
 • I WISEflow trenger du ikke merke besvarelsen med kandidatnummer, siden systemet identifiserer deg.
 • Du vil bli bedt om å godta erklæring om akademisk arbeid etter at du har lastet opp besvarelsen. Du trenger ikke sende inn eget skjema for egenerklæring (slik som tidligere semestre).
 • Sensor vil ha tilgang til en plagiatkontroll av din besvarelse. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under.
 • Hvis du får problemer med å levere må du ta kontakt med eksamenskontoret før fristen går ut. Hvis innleveringsfristen nettopp har gått ut, må du sende e-post med innleveringsfilen vedlagt til eksamen@mf.no innen fem minutter. Merk imidlertid at for sent innleverte besvarelser normalt skal avvises. Ikke kontakt lærere hvis du har tekniske problemer.

 

Formelle krav til innleveringen

Oppgaveteksten bør skrives med skrivestilen Times New Roman, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12 (størrelse 10 i fotnoter), og ha normalt margoppsett og konsekvent bruk av overskrifter. Besvarelsen bør også inneholde informasjon om:

 • Emnekode og semester (f. eks. SAM1000 høsten 2018)
 • Antall ord (ekskludert forside, ev. innholdsfortegnelse og litteraturliste. Fotnoter teller med.)
 • Sidetall på første side (og løpende i topp- eller bunnteksten)
 • Tittel/problemstilling/oppgaveordlyd på oppgaven
 • Eventuelle merknader du har blitt bedt om å oppgi, f.eks fagdisiplin

Vi anbefaler at du bruker forsidemalen (bokmål, nynorsk) for å sikre at disse formelle kravene blir oppfylt.

 

Ressurser for akademisk skriving

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her. Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger ved starten av hvert semester. Vær imidlertid forberedt på at noen endringer kan forekomme, i tilfelle sykdom hos eksaminator eller lignende.

Eksamenslokalet og nøyaktig tidspunkt for muntlig blir senest offentliggjort 3 dager før eksamen, men som oftest minst én uke før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Muntlig eksamen kan enten være en selvstendig prøve eller en prøve som justerer den midlertidige karakteren som er satt på et skriftlig arbeide. Hvis det er en justerende prøve, vil det være oppgitt i emnebeskrivelsen.

Ved noen muntlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. Hjelpemidlene vil være tilgjengelige i eksamenslokalet. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvilken hjelpemiddelliste som er tillatt vil være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Trekk fra eksamen

Trekk fra eksamen

Trekk før eksamen

Du kan trekke deg før en eksamen hvis du ønsker det. Dette gjør du i StudentWeb fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle faget og trykk på knappen «Trekk fra vurdering».

Trekk før eksamen må skje innen kunngjort trekkfrist for eksamen. Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen, vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet. Det er derfor viktig at du trekker deg fra eksamener du ikke planlegger å møte til. Trekk før eksamen teller ikke som et eksamensforsøk, men gir ikke rett til ny/utsatt eksamen.

Fristen for å trekke seg er:

 • 1. nov/1.mai for eksamener avholdt i hovedeksamensperioden: 15. nov–15. des (høstsemester) og 15. mai–15 juni (vårsemester).
 • 14 dager før eksamensdatoen for ordinære eksamener avholdt utenfor hovedeksamensperioden. Hjemmeeksamen: 14 dager før utlevering. Oppgaveinnlevering: 14 dager før innlevering. 
 • Ved utsatt eksamen gjelder egne frister.

 

Trekk under eksamen

Du kan velge å trekke deg under eksamen («Avbrutt eksamen»). Trekk under eksamen er i praksis det samme som å stryke og teller som ett av tre eksamensforsøk. Du vil da ha samme rett til ny eksamen som de som ikke består eksamen. På skriftlig eksamen gjennomføres trekk under eksamen ved å fylle ut et skjema i eksamenslokalet. Ved hjemmeeksamen i WISEflow trekker man seg ved å velge alternativet «Lever inn blankt» under unnlevering. Det er ikke mulig å trekke seg fra innlevering av oppgaver eller mapper.

NB: Legg merke til forskjellen mellom trekk før eksamen og trekk under eksamen.

 

Sykdom og fravær

Sykdom og fravær

Sykdom, begravelser, eller sammenfallende eksamensdatoer på MF regnes normalt som gyldige grunner for fravær. Du må levere dokumentasjon for fraværsgrunnen. Andre tvingende fraværsgrunner kan også bli godkjent som gyldig fravær. Ved gyldig fravær bruker du ikke et eksamensforsøk, og du får muligheten til å melde deg opp til utsatt eksamen.

Sykdom
Hvis du blir syk før eller under eksamen, må fraværet dokumenteres med legeattest datert senest på eksamensdagen.

 • Hvis du blir syk før eksamen, ta kontakt med lege hvis du tror sykdommen vil vare til eksamen. Lever legeattest til eksamenskontoret.
 • Hvis du blir syk under skoleeksamen, må du velge om du vil levere besvarelsen til sensur eller trekke deg. Hvis du trekker deg må legeattest datert eksamensdatoen må leveres eller sendes til studieadministrasjonen senest 3 dager etter eksamen for at trekk ikke skal telle som ett eksamensforsøk.
 • Hvis du blir syk under en lengre hjemmeeksamen eller ved eksamensinnleveringer, kan det i spesielle tilfeller være mulig å få innvilget utvidet tid. Kontakt lege for legeattest og ta kontakt med eksamenskontoret. 

Legeattesten må opplyse om:
a) At du ikke kan gjennomføre eksamen på MF på grunn av sykdom/akutt sykdom
b) Hvilke tidsperiode/dato attesten gjelder for
c) Hvilke emne(r) attesten gjelder for
d) Legens signatur og stempel

Legeattesten må være poststemplet eller levert senest 3 dager etter den første eksamen den gjelder for. Du kan enten levere legeattesten i Studieresepsjonen i 3. etg. på MF eller sende den per post til følgende adresse:​

Det teologiske menighetsfakultet
Eksamenskontoret,
Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Dødsfall/begravelse
Dødsfall eller begravelse i nær familie må dokumenteres for at dette skal bli godkjent som gyldig fravær i forbindelse med eksamen. Det samme gjelder også utsatt frist for studiekravsinnleveringer.  Eksempel på dokumentasjon kan være dødsattest, dødsannonse eller tilsvarende dokumentasjon hvor slektskap fremgår.

Sammenfallende eksamensdatoer
Har du sammenfallende eksamensdatoer på MF, vennligst ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@mf.no.

Tilrettelegging

Tilrettelegging

All informasjon om tilrettelegging ved eksamen finner du her

Eksamensresultater

Eksamensresultater

Eksamensresultater blir offentliggjort i StudentWeb, i fanen «Resultater». Kunngjøringsfrist er normalt tre uker etter eksamen og er opplyst om i emnebeskrivelsen. Vær oppmerksom på at fristen kan utvides i forbindelse med julen og ferieavvikling i juli. For masteroppgaver er fristen inntil 6 uker etter frist for innlevering.

En forklaring på hva karakterene innebærer finnes i «Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF» (PDF).

Karakterutskrift bestiller du i Studentweb (velg «mer» og deretter «bestillinger»). Utskriften vil da bli sendt til den semesteradressen du har registrert på StudentWeb. Du kan alternativt få karakterutskrift ved å henvende deg i studieresepsjonen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse og klage

Fristen for å be om begrunnelse for et eksamensresultat er innen en uke etter sensuren er kunngjort i StudentWeb. Begrunnelsen vil gjøre rede for de prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen. Dersom du har en muntlig eksamen, må du kreve begrunnelse umiddelbart etter at du har fått karakteren din. Behandlingstiden er to uker. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Krav til forespørsel om begrunnelse
Forespørselen om begrunnelse rettes til . Den skal inneholde navn, kandidatnummer og hvilken eksamen det gjelder. Kandidatnummer er tilgjengelig i resultatfanen på StudentWeb.

Klage på eksamenskarakter
Før du sender inn klage på karakter, er det vanlig å be om begrunnelse for karakterfastsettingen. Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen behandles anonymt. Klagen behandles av to nye sensorer, og gir en ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. De nye sensorene får ikke tilsendt den opprinnelige karakteren din eller begrunnelsen for denne. Den nye karakteren erstatter den opprinnelige uansett utfall. Du kan ikke påklage den nye karakteren, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3.

Behandlingstid
Fristen for å klage er innen tre uker etter kunngjøringsfristen. Dersom du har bedt om begrunnelse, løper klagefristen fra det tidspunkt du har fått begrunnelsen. Behandlingstiden er normalt tre uker etter fristen for å klage gikk ut.

Dersom resultatet etter en klagesensur ikke er mottatt innen fristen for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen og du har rett til å melde deg opp grunnet stryk, anmodes du om å melde deg opp til ny eksamen.

Klageskjema
Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen må skje skriftlig. Du fyller ut et eget skjema for dette: klageskjema for sensur ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Klagen sendes til Det teologiske Menighetsfakultet eller leveres til Studieresepsjonen på MF. Du vil få skriftlig beskjed om resultatet av klagen.

E-post: eksamen@mf.no

Postadresse:
Det teologiske Menighetsfakultet
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse:
Gydasvei 4, Majorstuen
Oslo

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen

Tilgang til ny/utsatt eksamen

 • Hvis du får innvilget gyldig fravær under en ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. Se Sykdom og fravær.
 • Hvis du har strøket til ordinær eksamen, eller trekker deg under en skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen, har du rett til ny prøve etter de reglene som er gitt i Utfyllende reglement for eksamen §6 dersom ikke annet er bestemt i emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet. Merk at det kun er mulig å trekke seg under skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.
 • Hvis du på grunn av delstudier i utlandet eller utsatt praksis ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, vil du få innvilget tilgang til utsatt eksamen ved søknad til eksamen@mf.no.
 • Ikke møtt til eksamen gjelder ikke som stryk, og gir ikke rett til ny eksamen.
 • Hvis du ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har du ikke krav på å få gå opp til emnet på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
 • Hvis du ønsker å forbedre karakter i et emne du allerede har bestått, kan du melde deg opp til neste ordinære eksamen. Merk at dette koster 1500 kroner. 

 

Hvordan melde seg til ny og utsatt eksamen

Du må melde deg til ny og utsatt eksamen i StudentWeb. Merk at du ikke registrere deg før sensuren i emnet er kunngjort på Studentweb. Dette gjelder også hvis du har fått gyldig fravær.

 • Logg deg inn på Studentweb og velg fanen «Resultater». Klikk på knappen «Ta emnet på nytt». Et nytt vindu kommer opp.
 • Steg 1 Undervisning, klikk knappen «Videre» (det vil si ikke meld deg til undervisning)
 • Steg 2 Vurdering, velg aktuell eksamen fra «Velg fra lista» (06/12 kont)
 • Klikk på knappen «Fullfør»
 • Det er også mulig å melde seg til ny/utsatt eksamen fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle emnet fra ved hjelp av søkefeltet (og fullfør deretter steg 1 og steg 2 over).

Får du problemer med dette, må du ta kontakt med studieresepsjonen slik at du får ordnet det innen fristen. Hvis du er enkeltemnestudent må du sende e-post til eksamen@mf.no for å få registrert deg til ny/utsatt. Hvis det er flere vurderingsformer i et emne, må du vente til sensuren for hele emnet er kunngjort før du kan melde deg opp.

 

Ny og utsatt eksamen vårsemesteret 2018

 • Fristen for å melde seg til ny og utsatt eksamen er søndag 5. august.
 • Skriftlig eksamener gjennomføres i perioden 13.-17. august.
 • Hjemmeeksamener gjennomføres i perioden 13.-27. august
 • Frist for innlevering av individuelle skriftlige oppgaver og mappeinnlevering er mandag 20. august innen kl. 12.00.
 • Datoer for muntlig eksamen blir klart fortløpende.

Nøyaktige eksamensdatoer er tilgjengelige  i emnebeskrivelsen.

Masteroppgaven

Masteroppgaven

 

OBS! Denne informasjonen gjelder for de som leverer masteroppgave innen 20. august (på vårsemesteret). Før høstsemesteret blir det publisert ny informasjon med en del endringer vedrørende de praktiske sidene rundt studiekrav og endelig innlevering.

 

Viktig informasjon om de praktiske sidene ved å levere masteroppgave er samlet i dette dokumentet:

Informasjon om masteroppgaven (pdf)

Forsidemal, veiledningskontrakt m.m. er tilgjengelig i masteroppgaverommet i Canvas.

 

De ordinære fristene det kan leveres til vårsemesteret 2018 er:

- 15. mars kl. 12.00 (sensur innen 26. april)

- 15. mai kl. 12.00 (sensur innen 13. juni)

- 20. august kl. 12.00 (sensur innen 1. oktober). Leverer du til denne fristen, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien 15. juni.

- Masteroppgave i profesjonsstudiet i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist: 15. juni i vårsemesteret (15. desember i høstsemesteret), med mulighet for utsettelse til tidlig i august. Kunngjøringsfrist for sensur er 3. august.

- Masteroppgave i diakoni (AVH5070) kan kun levere masteroppgave til fristene 15. mai (15. november i høstsemesteret).

- Fristene det kan leveres masteroppgave til neste semester er 15. oktober, 15. november og 7. januar.

Det vil være mulig å levere fra og med to uker før fristen.

 

Muntlig eksamen

Det er kun studenter på master i kirkelig undervisning (AVH5040) som har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her (lenke).

Fusk

Fusk

Fusk er brudd på akademisk redelighet. Det stilles strenge krav til en forsvarlig kildebruk og siteringsregler, og som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk og utvise akademisk integritet i eksamensbesvarelser og innleveringer. Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen er oppført i emnebeskrivelsen. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet, blir det behandlet som forsøk på fusk. MF ser svært alvorlig på fusk, da dette er et tillitsbrudd fra studenten overfor institusjonen MF.

Det blir benyttet et plagieringsprogram for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, bokrapporter, andre studiekrav og eksamen. Programmet sjekker grad av samsvar mellom innleverte oppgaver og tekster på internett, i tekstdatabaser og i andre innleverte oppgaver.

Ved alle avsluttende innleveringer skal en erklæring om selvstendig arbeid godtas og leveres sammen med besvarelsen. For informasjon om kildebruk, se dokumentet «Formelle retningslinjer om oppgaveskriving på MF» (PDF).

Konsekvenser for studenten ved fusk/forsøk på fusk framgår i universitets- og høgskoleloven § 4-7 og § 4-8.

 

 

 

 

Studiekrav

Studiekrav

Studiekrav er knyttet til gjennomføringen av et emne og vurderes med godkjent/ikke godkjent. Studiekrav må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Eksempler på studiekrav kan være krav til tilstedeværelse, utkast til oppgave, bokrapport, kortprøve, deltagelse i praksis eller lignende.

Studiekravene er angitt i emnebeskrivelsen. Informasjon om frister for oppfyllelse av studiekrav finnes i emneark eller emnehefter for de enkelte emnene.

Hvis du er forhindret fra å oppfylle studiekrav og har en gyldig grunn til det, må du kontakte emneansvarlig. Krav til dokumentasjon er de samme som ved fravær ved eksamen. Les mer om gyldig fravær her.

Husk at det stilles strenge krav til en forsvarlig kildebruk og siteringsregler. Som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk og utvise akademisk integritet i obligatoriske innleveringer. Det blir blant annet bruket et plagiatavdekkingsprogram for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, bokrapporter og andre studiekrav. Mer informasjon om fusk her.

Fjerde eksamensforsøk

Fjerde eksamensforsøk

særlige tilfeller kan et utvalg oppnevnt av rektor gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.
(Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske menighetsfakultet § 17.2​)

Fyll ut dette skjemaet for å søke om et fjerde eksamensforsøk.​
Svar søknaden vil bli sendt til den epostadressen du oppgir her. 

Læringsmiljø og velferd

Læringsmiljø og velferd

Studenter med tilretteleggingsbehov

Kopiering

All privat studentkopiering skal skje på kopi­maskinen i biblioteket.

Leseplasser

Alle studenter som har betalt semesteravgift til MF kan benytte arbeidsplassene i læringsressurssenteret i 2. etasje. Noen plasser er «faste plasser», dvs. at de er reservert for en spesiell student. Disse plasse­ne kan ikke benyttes av andre. Alle øvrige plasser er til fri benyttelse.

Søknadsfrist for fast plass og bokskap: se frist på intranett for studenter. Alle må søke, også de som har hatt plass tidligere. Søknad sendes via studentenes intranett.

Miljøtimen

Onsdager kl.12.15-13.00 annenhver uke er en åpen time uten ordinær undervisning. For oddetallsuker se International Coffee-Hour.

Parkering

MF har for tiden kun noen få egne parkeringsplasser som er reservert for spesielle formål. Disse befinner seg like ved inngangen.

Ønsker du parkeringstillatelse?
Henvend deg i resepsjonen i 1. etg for å be om midlertidig tillatelse til å parkere der, og for å få en parkeringsbevis du kan plassere i frontruten.

Hvem kan søke om fast plass?
Studenter med bevegelsesnedsettelser som har behov for fast parkeringsplass nær hoveddøren kan søke om fast parkeringstillatelse ett semester av gangen. Se søknadsskjema på siden som heter "Tilrettelegging".

Gymsal/trimrom

MF har gymsal, treningsrom og badstu til fri benyttelse for studenter. Du kan reservere tider i gymsalen i begynnelsen av hvert semester. Treningsrommet er alltid åpent. Se oppslag på badstua (i garderoben) for å finne ut når den står på.

Trakassering

Mobbing og/eller uønsket seksuell oppmerksomhet

Trakassering er i norsk lov definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende […]» Dette kan bl.a. være knyttet til etnisitet, hudfarge, språk, religion, livssyn eller kjønn.

Trakassering i form av uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet kan fremtre på ulike måter. Seksuell oppmerksomhet kan oppleves negativt selv om det ikke er ment negativt, og det er den som oppfatter seg utsatt som har rett til å definere hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet. 
Mobbing snakker vi om når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger.

Handlingsplan
Styret ved MF har vedtatt en handlingsplan mot trakassering delt i to hovedkategorier:

Kontaktperson
Det er oppnevnt en kontaktperson som har som oppgave å gi støtte, veiledning og hjelp til studenter som blir utsatt for noen form for trakassering. Den som henvender seg til kontaktpersonen, skal bli møtt med kunnskap og forståelse innenfor en konfidensiell ramme. 
Kontaktperson:
Studentprest Elin Lunde (rom 327)
Tlf. 22 59 05 90
E-post: elin.lunde@mf.no

Sette grenser
Det er den som utsettes for uønskede ord eller handlinger som avgjør om de er plagsomme/truende eller ikke. Å sette grenser for hva man kan akseptere er en individuell rett, men for mange vil det av ulike grunner kunne være vanskelig å si fra. I en slik situasjon kan det være nyttig å søke hjelp hos kontaktpersonen. Ikke vær redd for å ta kontakt for råd og hjelp, og om ønskelig er det også mulig å være anonym.

MFs forskrift

Lovdata

MFs forskrift

Hjemmel: Fastsatt av styret for Det teologiske Menighetsfakultet 2. november 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-1 og § 7-1. Endringer: Endret ved forskrift 26. november 2007 nr. 1530. 

- Gå direkte til forskriften
____________________________________________________________________

Utdrag:

Kapittel I: Allmenne regler 

§ 1. Virkeområde 

 1. Forskriften gjelder for studier ved Det teologiske Menighetsfakultet, unntatt studier på doktorgradsnivå (PhD).
   
 2. Forskriften gir regler om opptak til studier, organisering av studier, eksamen, krav for tildeling av grader og bestemmelser om studentens og institusjonens plikter og rettigheter.
   
 3. Reglene i det følgende er bygd på at studentene følger normert studieprogresjon. For studenter som har søkt om og fått innvilget lavere progresjon, skal anvendelsen av reglene ta hensyn til dette, med mindre noe annet er særskilt angitt.

Kvalitet i utdanningen

Kvalitet i utdanningen

Med utdanningskvalitet menes kvaliteten på MFs rekruttering, undervisning og læringsmiljø, eksamensgjennomføring og forberedelse for yrkesliv slik den fremstår for studentene. Utdanningskvaliteten skal omfatte institusjonens grunnutdanninger (bachelor/master/cand. teol), PhD utdanningen samt etter- og videreutdanning.

Kravet til å ha et kvalitetssystem er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven, og regulert av en forskrift gitt av NOKUT. Internt har MFs styre vedtatt et kvalitetssystem, og gitt retningslinjer for kvalitetsarbeidet. Styret ved MF har hovedansvaret for kvalitetsarbeidet, og har delegert utøvelsen av systemet til andre kompetente organer ved institusjonen gjennom egne vedtak og reglementer.

Tilrettelegging

Tilrettelegging

MF skal så langt det er mulig og rimelig legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.  På disse sidene finner du informasjon om tilrettelegging av studiehverdagen og eksamen.

Nærmere informasjon om dine rettigheter og vår plikt til å tilrettelegge læringsmiljø, undervisning og eksamen finner du her.

Tilrettelegging av studiehverdagen

Tilrettelegging av studiehverdagen

Dersom du har behov for tilrettelagt studiehverdag, ta kontakt på

E-post: 
Tlf. 22 59 06 55
Hilde Sjo Førre (rom 363)

Studieveilederne vil også kunne hjelpe med spørsmål om tilrette­legging av studiehverdagen. Dette kan f.eks. gjelde:

- Informasjon om pensum på lydbok (NLB)
- Informasjon om døvetolk i undervisningen
- Søknadsskjema om parkeringstillatelse på MF for studenter med bevegelseshemning (pdf)                                      (søknadsfrist 1. sept/1.feb.)

Studenter med særskilt behov kan få tilrettelagt en individuell plan ved evakuering av bygget. Ta gjerne kontakt med Nadia Sand nadia.sand@mf.no for en samtale om og vurdering av dette.

Tilrettelegging ved eksamen

Tilrettelegging ved eksamen

MF skal sikre at studenter med dokumentert behov får tilrettelagt eksamen på en måte som så langt det er mulig og rimelig oppveier de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som man sørger for at studentene prøves på lik linje. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenliknet med andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.
 
Søknadsfrist: 
1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 

Det kan dispenseres fra søknadsfristen hvis behovet for tilrettelegging oppstår etter utløpet av fristen, eller hvis det foreligger andre særlige grunner til å fravike den. 

Søknadskjema:
Søknadskjema om tilrettelegging av eksamen (pdf)

Dokumentasjon:
Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen, og det skal her fremgå tydelig at det er behov for tiltaket det søkes om. 

Søknadsskjemaet inkluderer et skriv til utfylling av lege/sakkyndig.  Dette, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon, skal være vedlagt søknaden, eller ettersendes så raskt som mulig.  

Leveres/sendes til: 
Søknad og dokumentasjon leveres til eksamenskonsulent Hilde S. Førre (rom 363), eller sendes til: 

Det teologiske menighetsfakultet
v/Hilde S. Førre
Pb 5144 Majorstuen
0302 Oslo.

Saksbehandling
Behandlingstiden er normalt fire uker fra søknadsfristen. Sakene vil bli behandlet i samsvar med reglene om taushetsplikt. 

Vedtaksbrev sendes til semesterregistrert adresse/pr e-post. Innvilget tilrettelegging vil også bli synliggjort i Studentweb. Her står det presisert hva du har fått innvilget og for hvilken periode. Vedtak om tilrettelegging gjøres fortrinnsvis for 1-3 år av gangen. Ved varige behov kan tiltak innvilges for hele studietiden. 

Her finner du mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen:
Eksempler på grunner til tilrettelegging og mulige tilretteleggingstiltak ved eksamen (pdf)

MF-bygget

MF-bygget

Parkering: MF har opptil 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved hovedinngangen. Det er mulig å søke om en fast parkeringsplass ett semester av gangen hvis man har kommunalt parkeringsbevis. Søknadskjema for parkeringstillatelse finner du her (søknadsfrist 1. sept/1.feb.)

Inngangsparti/dører: Alle dører har foreskrevet åpningsbredde, og det finnes ingen høye terskler i bygget. Hovedinngangen og døren inn til biblioteket har automatiske døråpnere. 

Studenter som bruker rullestol, kan få nøkkelkort til bi-inngangen og heisen her etter avtale. 
 
Heis: Det er to heiser i bygningen. Areal i hovedheisen er 110 x 160 cm. Åpningsbredden på døren er 91 cm. Bi-heisen: areal er 112 x 189 cm, og åpningsbredden er 90cm. Begge heisene er tilrettelagt med følbare og lave knapper samt blindeskrift på etasjeknappene både på ut- og innsiden.
 
Toalett for bevegelseshemmede: Bygningen har to HC-toaletter som nås via heis.  Ett er lokalisert i underetasjen og ett i 4. etasje. 
 
Undervisningsrom: Alle rom kan nås via heis. Det er installert teleslynge i AUD 1. Kart over hvor det er best å sitte i forhold til teleslyngen, henger på en stolpe rett ved inngangen til auditoriet. 

Ved brann: MF har brannansvarlige med særlig ansvar for egne områder på bygget ved brann. Disse har hovedansvar for å hjelpe ut og å tømme området for mennesker. 

Studenter med særskilt behov kan få tilrettelagt en individuell plan ved evakuering av bygget. Ta gjerne kontakt med Nadia Sand nadia.sand@mf.no for en samtale om og vurdering av dette.

Dine litteraturinnkjøp

Dine litteraturinnkjøp

Fordi studentene kan velge mellom en rekke emner vil det ofte ikke være mulig for de tradisjonelle bokhandlene i ha all aktuell litteratur på lager. Den må da enten bestilles en tid i forveien hos bokhandlene eller bestilles direkte på internett. Det siste kan ofte være det raskeste. Bok og Media Oslo og Akademika Blindern får alle våre pensumlister og dermed skal kunne ha alt tilgjengelig (som ikke er merket "kompendium" eller "kjøpes på Vivo/Can be bought at Vivo" i litteraturlistene).

Endel av pensumlitteraturen er utilgjengelig på papir og blir gjort tilgjengelig elektronisk for registrerte studenter. Bok og Media selger alt som er merket "(Kjøpes på Vivo/Can be bought at Vivo)" i emnebeskrivelsen. Dette kan også bestilles via Bok og Medias nettbutikk.

Tradisjonelle bokhandlere:

 • Bok og Media
  Akersg. 47, 0180 Oslo, telefon: 22 82 32 20
   
 • Akademika
  Problemv. 9 (Campus på Blindern), 0313 Oslo, telefon: 22 85 30 30
   
 • Norli
  Universitetsg. 20-24, 0162 Oslo, telefon: 22 00 43 00

Andre bokhandlere tar også imot bestillinger.

Vitnemål

Fakta: 

Vitnemål

Karakterutskrift bestiller du i StudentWeb under Bestillinger i venstremenyen. Utskriften vil bli sendt til din semesterregistrerte adresse. Hvis du ikke husker pin-koden kan du få tilsendt ny på e-post fra innloggingssiden.

Hvis du ikke kan bestille karakterutskrift i StudentWeb, ta kontakt med Studieresepsjonen: student@mf.no

Vitnemål
MF tildeler gradene Bachelor i Teologi, Bachelor i Kultur- og samfunnsfag, Master i kultur- og samfunnsfag (lektorprogram), Master in Religion, Society and Global Issues, Master i klinisk sjelesorg, erfaringsbasert master i praktisk teologi, erfaringsbasert master i RLE/Religion og etikk, Master i Teologi, Master i Kristendomskunnskap, Master i Diakoni, Cand. Theol. og PhD. For studieretninger og hva som må inngå i graden se MFs forskrifter.

Du må søke om å få tildelt en grad og sørge for at evt. eksterne eksamener som skal inngå i graden er dokumentert hos oss. Siden det i dag kan velges hvilke emner som skal inngå i din grad må vi ha beskjed fra deg hva du ønsker - ikke minst hvilken type grad du vil ha (BA i kultur- og samfunnsfag eller i teologi, etc.) Søknaden sendes til studieveileder.

Vi skriver ut vitnemål 4 ganger i året (15.3., 15.6., 15.9., 15.12.) og du kan søke når som helst. Saksbehandlingstid vil imidlertid variere og vi anbefaler at man søker i god tid. Vitnemål blir bare skrevet ut én gang og på ett språk (avhengig av undervisningsspråk på programmet graden leder fram til). Oppnådd grad kan likevel dokumenteres ved å be om karakterutskrift med spesiell merknad. 

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement)
Ved utstedelse av vitnemål ved fullført grad, får alle MF- studenter vedlagt et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning. Diploma Supplement er gratis. Tillegget følger vitnemålet og er kun gyldig sammen med vitnemålet.

Vitnemålstillegget er utarbeidet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.).

Vitnemålstillegget er utformet for å gi en utfyllende beskrivelse av studiene med art, nivå, kontekst, innhold og status. Tillegget er fritt for enhver verdivurdering, ekvivalensvurdering eller forslag om godkjenning.

Se eksempel på Diploma Supplement.

Mer informasjon om Diploma Supplement på NOKUTs nettsider.

Kantine

Kantine

Nye åpningstider

Kafe Ole holder nå åpent kl 10 -16.30 mandag til torsdag, og 10 - 16.00 fredag.

Fra kl. 10 serveres kaffe og baguetter
Fra kl. 11 er salatbaren klar
Etter kl. 12 serveres varm lunsj

Verdt å merke seg

 • Alle som kjøper salat og varmmat kan få hvert 10. måltid gratis ved bruk av klippekortet.
 • Utenom kafe Oles åpningstid er alle velkommen til Musikkhøgskolen spiseri, som har åpent frem til kl 18 mandag til torsdag, og kl 17 på fredag.
 • Kaffeavtalen: påfyll koster kr 10. Tilbudet gjelder termokopp (kr 29), KeepCup (kr 99), men også dersom du har med din egen kopp.

- Her kan du lese om ukens middagsmeny

SiO - Livet rundt studiene

SiO, studentsamskipsnaden i Oslo og Akershus

SiO - Livet rundt studiene

Mer om SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) kan du lese på www.sio.no. Her kan du også se en infofilm fra SiO.

Har du betalt semesteravgift kan du benytte deg av følgende tilbud:

SiO Bolig

SiO Bolig har nesten 9000 studentboliger i Oslo, fordelt på 24 studentbyer og – hus rundt omkring i byen. De har et bredt utvalg boliger i ulik størrelse og standard, for single, par og familier. Felles for dem alle er lave leiepriser, slik at du har mer penger igjen til å bruke på morsommere ting! Du kan søke studentbolig når som helst, hele året. Les om boligene og søk på sio.no/bolig

SiO Athletica

SiO Athletica legger forholdene til rette for at du skal ha et bra treningstilbud under studietiden til en studentvennlig pris. SiO Athleticas ønsker å gi deg et studenttilpasset treningstilbud som gir overskudd og energi til studiene. Sjekk ut Athleticas fem sentrale treningssentre og brede tilbud på sio.no/trening

SiO Helse

Velg SiO Helse som fastlege i studietiden og få tilbakebetalt dine helseutgifter over 350 kroner. Informasjon om helserefusjon finner du nederst på denne siden. SiO Helse har blant annet leger, psykologer og tannleger som kjenner spesielt godt til studentrelaterte utfordringer. Bytt fastlege på sio.no/helse

SiO Mat og Drikke

SiO tilbyr mat og drikke til 50 000 studenter hver dag. De har et variert utvalg av smakfull hverdagsmat, med gode lunsj- og middagstilbud. Sjekk menyen i SiO-appen eller på sio.no/mat-og-drikke

SiO Barnehage

Med erfaring og entusiasme skaper SiO Barnehage et godt sted å være for nysgjerrige barn, slik at du kan fokusere på studiene. Deres 10 barnehager ligger alle i nærheten av læresteder eller studentbyer og tilbyr 600 plasser til barn mellom 8 mnd. og 6 år. De har løpende opptak. Søk barnehageplass på sio.no/barnehage 

SiO Foreninger

I Oslo finnes det over 450 studentforeninger som er tilknyttet SiO. Det betyr at du som student i Oslo kan velge mellom 450 foreninger å ha det gøy med – eller du kan starte din egen studentforening. Det finnes en studentforening for de fleste interesser, sjekk ut foreningsoversikten på sio.no/foreninger og finn din forening! 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Opptak/videre studier

Hvis jeg går på et studieprogram, trenger jeg da å søke på nytt hvert semester?
Er du student ved MF inneværende semester og ønsker å fortsette på samme studieprogram, trenger du ikke å søke. Fyll ut utdanningsplanen din på StudentWeb og meld deg til eksamen i løpet av semesterregistreringsperioden (august/januar). Ønsker du å skifte studieprogram (for eksempel fra bachelor Religion, kultur og samfunn til profesjonsstudiet i teologi eller omvendt) må du søke gjennom Samordna Opptak. Studenter som blir tatt opp til enkeltemner får studierett med ett semester varighet. Det blir ikke sendt ut papirfaktura. Du må selv gå inn på Betaling i StudentWeb og generer din faktura.

Semesteravgift/studieavgift

Alle nåværende heltids- og enkeltemnestudenter må hvert semester generere faktura selv i StudentWeb under Betaling.

Alle nødvendige betalingsdata vil da dukke opp på siden og ligge tilgjengelig for deg når du er pålogget StudentWeb.

Semester-/studieavgiften ved MF inkluderer SIO-avgift på kr. 600, samt frivillige gaver til MF-studentenes hjelpefond (kr. 40) og Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH, kr. 10) som du kan trekke fra hvis du vil. Studieprogrammer innen etter- og videreutdanning har egne avgifter.

Jeg har bedt om papirfaktura for betaling av semesteravgift og har mistet giroen. Hva gjør jeg?
Du har to muligheter. Enten kan du gå inn på StudentWeb og velge "Betaling" på menyen til venstre. Skriv ned kontonummer, beløp og KID-nummer. Du kan også bestille utskrift samtidig med at du generer faktura for det aktuelle semesteret. Eller du kan ta kontakt med studieresepsjonen og få tilsendt en ny giro.

Hva er de forskjellige postene på semesteravgiften?
SiO-avgift: En avgift alle studenter i Oslo betaler til Studentsamskipnaden i Oslo. Alle studenter må være medlem av en samskipnad. Studerer du flere steder skal du kun betale semesteravgiften én gang. Du må vise kvittering fra det andre lærestedet til oss.
Egenandel: Består av to deler:
En del som finansierer studentdemokratiet (lønnede ombud etc.) og ulike velferdstiltak i læringsmiljøet (tilskudd til Velferdstinget, kjellerkafé, avisabonnementer, gymsal, trimrom, etc.).
En del som går til dekning av studiemateriell som kan sidestilles med læremidler (kopiering, elektroniske kompendier etc.)
Begge disse beløpene er obligatorisk.
I tillegg kommer frivillig beløp til MF-studentenes hjelpefond: Hver student betaler kr. 40. Pengene danner et fond, som hvert år gis til et godt formål. Formålet bestemmes av studentenes allmøte på MF. Det samme gjelder kr. 10 til Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond, som også er frivillig.

Jeg studerer også ved et annet universitet/høyskole og betaler SiO-avgift (eller tilsvarende) der. Må jeg da betale denne på nytt til MF?
Nei. Du må forevise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/ universitet i studieresepsjonen i 3. etg. Semesteravgiften til MF vil da bli redusert med beløpet som tilsvarer SiO-avgiften. Men allerede før det kan du trekke SiO-avgiften fra giroen og betale kun det resterende beløpet. Du må da forevise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift i etterkant, men innen 1. februar. 

Jeg har sluttet, trukket meg fra studiet eller betalt SiO-avgift to steder. Kan jeg få pengene refundert?
Ja. Send epost til studieresepsjonen innen registreringsfristen 1. september/1. februar med beskjed om hva det gjelder og kontonummer, så får du pengene tilbake.

Hva er StudentWeb?

StudentWeb er en nettapplikasjon der studenter melder seg opp til eksamen, melder seg på seminargrupper, endrer adresse, får oversikt over karakterene sine m.m. StudentWeb finner du ved å bruke linken på MFs hjemmeside.

Finnes det en brukerveiledning for StudentWeb?
Enkel brukerveiledning finner du her.

Hvor finner jeg PIN-koden for innlogging på StudentWeb?
PIN-koden står øverst i høyre hjørne på giroen du fikk tilsendt før semesterstart. Dersom du har mistet koden, kan du få tilsendt en ny. Dersom du tidligere har registrert e-postadressen din på StudentWeb, kan du logge deg inn med fødsels- og personnummer og trykke på knappen "Send PIN-kode". Eller du kan kontakte studieresepsjonen i 3.etasje på MF.

Jeg har betalt semesteravgiften, men det er ikke oppdatert på StudentWeb. Hva er galt?
Det tar 2 virkedager fra giroen er betalt til det er registrert i StudentWeb. Dersom det er gått mer enn 2 dager, kan årsaken være at du ikke har brukt KID-nummeret som var oppgitt på giroen da du betalte den. Da tar det litt lengre tid før betalingen er registrert.

Kan jeg endre eller annullere en eksamensoppmelding jeg har registrert?
Eksamensoppmeldinger kan endres frem til fristen for oppmelding til eksamen. Etter dette kan du bare melde deg av eksamen innen 1. mai i vårsemesteret, og 1. november i høstsemesteret.

Må jeg semester registrere meg på StudentWeb eller kan jeg gjøre det på en annen måte?
Semesterregistreringen skal foregå på StudentWeb. Dersom dette av en eller annen grunn ikke skulle fungere, må du kontakte studieresepsjonen i 3. etasje på MF.

Hvorfor må jeg ha en e-postadresse?
E-post er en veldig grei måte å kontakte studenter på både når det gjelder individuelle henvendelser og informasjon som gjelder visse eller alle studentgrupper. Det kan være forelesninger som blir avlyst, terminer som blir flyttet og mange andre viktige ting som du ikke kan få vite på en bedre, raskere og sikrere måte. Du får en e-postadresse tildelt som vi kommer til å bruke ved alle henvendelser. Har du i tillegg oppgitt en privat e-postadresse, vil e-post automatisk bli videresendt til denne (husk å oppdatere endringer på StudentWeb).

Må jeg bruke e-postadressen jeg ble tildelt av MF?
Nei. Dette er et tilbud til alle som ikke har egen adresse eller skifter ofte. Denne ligger også i Canvas og brukes evt. av andre studenter og lærere som ønsker å kontakte deg. Som sagt sendes all e-post som kommer til den adressen videre til din private e-post, så sant du har angitt den på StudentWeb. Det er DITT ansvar å holde StudentWeb-adressene ájour og sjekke e-posten.
Videresending fungerer kun etter at du har aktivert kontoen din.

Studentkort / Lånekort

Hvor får jeg studentkort?
Nye studenter som har semester­registrert seg og betalt kan møte i 2. etasje ved siden av kopirommet. Egne åpningstider de første 2 ukene, se oppslag på døra. Vi tar bilde og du får kortet omgående. Vær oppmerksom på at betalingen din må være registrert dagen før du henter kortet. Det tar en natt før kortet kan brukes som lånekort i biblioteket. Det er viktig å hente studiekortet snarest bl.a. for å kunne låne bøker i MFs bibliotek.

Hva må jeg ha med meg når jeg henter kortet?
Du må ha med legitimasjon (førerkort, bankkort, pass.) Det blir tatt bilde på stedet, så du behøver ikke ha med det. Husk at betalingen din må være registrert dagen før du henter kortet.

 

App for studentbevis (semesterkort)

App for studentbevis (semesterkort)

Det er utviklet en studentbevis-app som skal erstatte semesterkvittering på papir eller oblat.

Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos blant annet studentsamskipnaden og kollektivtransportselskap (f.eks. NSB og Ruter), og vil være gyldig på lik line med studentkort/bevis og papirkvittering (semesterkort). Du vil likevel fremdeles trenge studentkort/bevis for å låne bøker på biblioteket.

For at studentbevis-appen skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften og være semesterregistrert. Om du ikke har bilde av deg selv i appen, kan du få dette ved å ta bilde i kortsentralen i 2. etasje på biblioteket.

Studentbevis-appen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og følger standardspråket på telefonen din.

Semesterkort/semesterkvittering sendes ikke lenger ut automatisk (f.o.m. høsten 2016). Om du ikke har smarttelefon, eller ikke vil benytte appen, kan du selv bestille semesterkortet ved å sende mail til student@mf.no.

Bruksanvisning - Ny versjon av studentbevis-appen

Den nye versjonen av studentbevis-appen innebærer blant annet:
-ny påloggingsløsning
-strekkode for scanning av gyldig studentbevis
-nå også tilgjengelig for Windows-telefoner

Den nye versjonen av studentbevis-appen lastes ned fra din app-butikk: App Store (iOS), Google Play (Android) eller Windows Store.

a) Studenter som skal laste ned studentbevis-appen før første gang
Last ned appen fra din app-butikk.

b) Studenter som har lastet ned studentbevis-appen før 8. august 2016
Viktig: Den gamle versjonen av appen vil bli faset ut i løpet av høsten. Hvis du i dag bruker studentbevis-appen, men ikke laster ned den nye versjonen, vil du miste ditt digitale studentbevis.

Beskjed om å laste ned den nye versjonen
-Hvis du har internettilgang vil du en uke etter lansering få beskjed om at brukeren din ikke lenger er gyldig: "Beklager. Din bruker er ikke lenger godkjent. Vennligst logg inn på nytt." Så snart du forsøker å logge inn på nytt vil du få opp en nettside med oppgraderingsmelding og lenke til app-butikk for å laste ned den nye versjonen av appen.
-Hvis du oppdater informasjonen i appen, eller hvis du logger deg ut av appen og så logger deg inn igjen, vil du få beskjed om å laste ned den nye versjonen av appen.
-Hvis du ikke har internettilgang, ikke forsøker å oppdatere informasjonen i appen eller ikke logger deg ut, vil du ikke få beskjed om å laste ned ny app.

Hvordan logge seg på studentbevis-appen første gang?
1) Åpne appen (krever internettilgang)
2) Velg hvilket lærested du tilhører
3) Logg inn med vanlig brukernavn og passord utdelt av ditt lærested.
4) Les samtykkeerklæringen og aksepter (Appen kan kun benyttes hvis du gir ditt samtykke)
5) Les vilkårene og godkjenn (Appen kan kun benyttes hvis du godkjennes vilkårene)

Hvis du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden. Selve kvitteringen lagres i appen, så etter innlogging og registrering av betalt semesteravgift i appen kan den brukes uten internettilgang.

[Gyldig studentbevisapp og ikke gyldig studentbevisapp]

 

Vanlige spørsmål om Studentbevis-appen

Spørsmål: Hvordan logger jeg på appen?
Svar: Du logger på med det samme brukernavnet og passordet som du bruker på andre systemer (Canvas, StudentWeb, datamaskiner osv.)

Spørsmål: Når kan jeg ta i bruk appen?
Svar: Så fort du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg i StudentWeb. Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert.

Spørsmål:Trenger jeg fortsatt studentkort (adgangskort)?
Svar: Ja. Bruken av studentkort er ulik fra institusjon til institusjon. Det kreves hos mange institusjoner for adgang til bygninger og utlån av bøker.

Spørsmål: Hvordan bruker jeg appen for å bevise at jeg har rett på studentbillett hos kollektivtransportselskaper?
Svar: Ved eventuell billettkontroll viser du frem gyldig billett og Studentbevisappen. Studentbevisappen skal vise at du er aktiv student ved institusjonen.

Spørsmål: Hvorfor kommer det ikke bilde av meg i appen?
Svar: Hvis du ikke har skaffet studentkort (adgangskort) med bilde vil det heller ikke dukke opp bilde på appen. Mer informasjon om hvor og når du kan hente studiekort får du etter studiestart.

Spørsmål: Jeg har studentkort med bilde, men det dukker likevel ikke opp noe bilde i appen. Hvem kan jeg kontakte?
Svar: Ikke alle institusjoner har registrert bilde på sine studenter.

Spørsmål: Er studentbevis-appen gyldig når den ikke viser bilde av meg?
Svar: Hvis ikke Studentbevis-appen viser bilde av deg må du legitimere deg med annen legitimasjon. Appen bekrefter likevel at du er gyldig student.

Spørsmål: Jeg trenger hjelp. Hvem kan jeg kontakte?
Svar: Sjekk din institusjons hjemmesider for å få hjelp.

Spørsmål: Jeg får feilmelding. Hva betyr dette?
Svar: Ta kontakt med institusjonen din.

Spørsmål: Hva slags informasjon henter appen om meg?
Svar: Appen henter følgende informasjon: navn, bilde, fødselsdato, studentnr., institusjon og om du er gyldig student (at du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg)

Spørsmål: Hvor blir denne informasjonen lagret?
Svar: Informasjonen blir kun lagret på telefonen din i appen.

Spørsmål: Når slutter appen å vise gyldig kvittering hvis jeg kun er registrert og har betalt for et semester?
Svar: Vårens kvittering vil vises fra og med 1. januar til og med 31. august. Høstens kvittering vil vises fra og med 1. august til og med 31. januar.

 

Eksamen / mappe

Timeplan

Canvas

Canvas er MFs elektroniske læringsplattform. Dette benyttes aktivt i undervisningen, og det er viktig at du gjør deg kjent med Canvas. 

Nye studenter får brukernavn og passord i studieresepsjonen. For mer informasjon, send mail til student@mf.no.

Brukerveiledning for Canvas.

Fronter

Fronter erstattes av Canvas høsten 2018. 

Finnes det en brukerveiledning for Fronter?
Brukerveiledning for Fronter finner du i Fronter (Kalles kursrom).

Hvor finner jeg passordet for pålogging i Fronter?
I studieresepsjonen i 3. etasje. Du kan også bestille ny utskrift per telefon eller e-post til student@mf.no

Abonnere på meldinger i Fronter
Du kan abonnere på meldinger m.m som legges ut i de rommene du har tilgang til på Fronter, slik at de blir sendt til deg som e-post i tillegg. Dette anbefales! Slik gjør du: Gå inn på "Tilpass Dagens" i øverste høyre hjørne. Velg kartotekkort "Abonnement". Hak av for "Abonner på Dagens via e-post", og velg om du vil ha det daglig eller ukentlig som HTML-tekst eller ren tekst. Da får du all informasjon som legges ut på de rommene du har tilgang til sendt til deg når de legges ut. Det er dessverre ikke mulig å begrense utvalget, slik at du får tilsendt alt eller ingenting. Husk at det er du som er ansvarlig for å hente ut informasjon.

Utdanningsplan

Nye studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer skal ha en utdanningsplan. Det betyr at studenten og institusjonen inngår en kontrakt om å samarbeide, og hvor studenten skal opplyses om sine rettigheter og plikter i forhold til skolen. MF på sin side skal legge til rette for at studenten kan gjennomføre det planlagte studiet fram til en grad på normert tid og utdanningsplanen skal gi opplysninger til skolen om hva du planlegger å studere framover i tid.

Når du registerer deg på StudentWeb vil du i de fleste programmer få opp "Sem.reg./Utd.plan" som menyvalg. Du klikker deg videre til det som passer, og velger inn nye emner der du planlegger å ta dem. Dette er bindende for inneværende semester, men du kan endre alt som ligger lengre fram i tid. Du blir automatisk meldt til undervisning og eksamen der dette finnes, men husk å dobbeltsjekke dette under "Meldinger" og på semesterkvitteringsarket du får tilsendt. Bruk blyant for å endre emner som allerede er i planen, eller klikk på emnevalg for å velge inn flere. For grunnstudier kommer det også valg om seminargruppe opp. Se bilde-for-bilde veiledning her.

Student-PC

Hvor får jeg passord for student-PCene?
Passord til PCene og Canvas (samme passord!) får du i studieresepsjonen i 3. etasje. På arket finner du en innloggingsadresse der du må aktivere kontoen din og bekrefte at du er inneforstått med IT-reglementet ved MF.

Hvordan kan jeg endre passordet mitt?
Passordet kan du endre ved å logge deg på PCen. Gå inn på studentenes intranett og velg "Passord" i menyen til venstre.

Jeg får feilmelding når jeg logger meg inn på studentenes intranett. Trenger jeg nytt passord?
Du må ha aktivert kontoen din og ventet i omtrent 30 minutter før du kan logge inn på intranett. Ellers burde samme passord fungere der hvis du ikke tidligere har endret passordet selv. Sjekk store og små bokstaver, og forskjellen på bokstaven O og tallet 0 (null). Har du glemt det, kan du alltids hente passordet på nytt, se ovenfor.

Hvordan får jeg logget meg på trådløsnettet med bærbar PC?
Følg oppskriften som ligger her, utskrifter av "oppskriften" skal også henge utenfor lesesalen. Ved problemer får du hjelp av terminalvakt på pc-stue 1.

Hvordan bruker jeg PCene/skriverne på MF?
For en grunnleggende innføring i bruk av PC og Word, kan du sjekke denne PowerPointen fra PC-kurset vårt for engelskspråklige studenter. Der står det også litt om PC- og utskriftssystemene på MF.

Lånekassen

Når kan jeg søke om lån og stipend?
Du kan søke om lån og/eller stipend fra det øyeblikket du har studieplass ved et studiested. Er du allerede student, kan du søke fra slutten av forrige semester inntil 15. november for høsten og 15. mars for våren.

Hva er forskjellen mellom papirsøknad og nettsøknad?
Alle studenter må bruke nett­søknad. Dette skjer via MinID med PIN-koder som du har fått tilsendt fra skatteetaten.

Jeg finner ikke studiet mitt på nettsiden. Hva gjør jeg?
Det kan søkes om lån og stipend til alle våre studier på nettet. Inndelingen av studiene på Lånekassens nettsider er veldig generell. Dersom du ikke finner ordlyden til det du studerer, og evt. bare ha tenkt å ta et semester eller to med "blandete emner", velg "historie, religion, idéfag, årsstudium". Da betyr det at du skal ta 30 stp per semester i den perioden du søker på. Tar du mindre, skal du krysse av for det i tillegg til å velge "historie, religion, idéfag, årsstudium".

Jeg har vedlegg til søknaden min. Kan jeg da søke via nettet?
Det kan du. Har du tilgang til scanner, kan du scanne inn vedleggene. Det er også mulig å ettersende papirene per post. Da skal du krysse av for det i nettsøknaden.

Hvor lang tid tar søknadsbehandlingen?
Nettsøknader tar 1-2 uker (hvis de ikke blir plukket ut for behandling via en saksbehandler). Sjekk "dine sider" hos Lånekassen for å se hvordan det går med søknaden din.

Hvor og når kan jeg hente gjeldsbrevet ("lånet") mitt?
Lånekassen sender gjeldsbrevet hjem til deg. Du skriver under og sender gjeldsbrevet tilbake, så får du pengene inn på kontoen din. Søker du både høst og vår gjelder gjeldsbrevet begge semestre og du får penger for vårsemesteret så snart du har betalt og semesterregistrert deg.

Hva er den nye utbetalingsløsningen?
Lånekassen har gått over til en elektronisk løsning av utbetalingen, og jo mer du som søker kan levere elektronisk, jo fortere går saksbehandlingen. I utgangspunktet skal det kunne ta kun 2 dager. Lånekassen henter informasjon om din studentstatus fra oss (innebærer betalt semesteravgift og semesterregistrering), kontoopplysninger fra skatteetaten og søkerinformasjon fra deg. Du får gjeldsbrev i posten og må signere og sende tilbake (sett på frimerke). Så snart alle tre ting er i orden får du pengene på konto.

Endringer på ett blikk:
Nytt gjeldsbrev:
Underskrives og sendes tilbake, er ikke lik penger. Har du ikke mottatt brevet noen dager etter du har fått beskjed via SMS, bør du sjekke på "dine sider" om adressen er feil eller ufullstendig.

Dine sider:
Dine sider Individuell side på Lånekassens webside, der adresse og annen info kan oppdateres av søkeren når som helst.

Når får du penger?:
Pengene overføres til konto så snart lærestedet har oversendt studentstatus-ok, kontonummeret er kontrollert (via skattedirektoratet) og gjeldsbrevet er undertegnet og sendt tilbake til Lånekassen, Postboks 430, Alnabru, 0614 Oslo.

Jeg har fått brev fra Lånekassen om at alt jeg har søkt om er lån. Hvorfor får jeg ikke stipend?
Alle studenter får støtten sin som lån inntil de har bestått eksamen. Konvertering til stipend skjer i påfølgende semester. 

Hvordan får Lånekassen vite hva jeg har bestått?
Vi oversender alle eksamensresultatene elektronisk med jevne mellomrom. Det tar noen måneder å få lånet konvertert, men det blir justert for renter og siden du ikke nedbetaler ennå er det ingenting å bekymre seg over.

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av å få fullt lån og stipend?
Hvis du mottar lån og stipend i mer enn 7 måneder i et kalenderår, kan du ikke tjene mer enn kr. 136 061 (i 2010). Har du bare mottatt lån og stipend i 1 semester av et kalenderår, kan du i samme kalenderår tjene kr. 340 153 (i 2010). Stipendet du får utbetalt, blir ikke endelig fastsatt før likningene er ferdig, dvs. ett til to år etter at du fikk pengene. Tjener du mer enn maksimalbeløpet, blir deler eller hele stipendet omgjort til lån. For å regne ut hvordan dette blir for deg kan du bruke støttekalkulatoren på Lånekassen sine hjemmesider.

Grad/Kvalifikasjon

Hvilken grad kan jeg oppnå ved MF?
MF tildeler gradene Bachelor i Teologi, Bachelor i Kultur- og samfunnsfag, Master i Teologi, Master i Diakoni, Cand. Theol. og PhD. For studieretninger og hva som må inngå i graden se MFs forskrifter.

Jeg oppfyller alle kriteriene og har allerede mer enn nok studiepoeng.
Kan dere skrive ut et vitnemål med en gang?

Du må søke om å få tildelt en grad og sørge for at evt. eksterne eksamener som skal inngå i graden er dokumentert hos oss. Siden det i dag kan velges hvilke emner som skal inngå i ens grad må vi ha beskjed fra deg hva du ønsker - ikke minst hvilken type grad du vil ha (BA i kultur- og samfunnsfag eller i telogi, etc.). Vi skriver ut vitnemål 4 ganger i året (15.3., 15.6., 15.9., 15.12.) og du kan søke når som helst.
Saksbehandlingstid vil imidlertid variere og vi anbefaler at man søker i god tid.

Karakterutskrift

Trenger du en karakterutskrift kan du sende mail til student@mf.no. Angi adresse vi skal sende den til, så får du det i posten innen noen få dager. Alternativt kan du hente den personlig i studentresepsjonen.

Hittegods

Hvor kan jeg finne gjenglemte ting?
Du kan sjekke resepsjonen i 1. etasje, men det oppbevares ikke alle gjenglemte her. Alt som ikke har navn på og ikke er en verdigjenstand legges i kjelleren. Der er det noen hyller med mye rart, så det kan lønne seg å se etter hvis du f.eks. ikke finner notatene dine fra forelesningen. Ting som glemmes igjen i 2. etg. oppbevares der en stund før det ender opp i hittegodsrommet i kjelleren.

Tilrettelegging av MF-bygget

 • Parkering: Opptil 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved hovedinngangen, langs veggen. Det er mulig å søke om en fast parkeringsplass ett semester av gangen hvis man har kommunalt parkeringsbevis.
   
 • Inngangsparti: To innganger til bygningen. Hovedinngangen (mot Musikkhøyskolen) har automatiske døråpnere. Det vil bli anlagt ny rullestolrampe ved hovedinngang i forbindelse med planlagt utbedring av utvendig adkomst. Bi-inngangen (mot Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami) leder til bi-heisen. Studenter som bruker rullestol, kan få nøkkelkort til bi-inngangen etter avtale.
   
 • Heis: Det er to heiser i bygningen. Areal i hovedheisen er 110 x 160 cm. Åpningsbredden på døren er 91 cm. Bi-heisen: areal er 112 x 189 cm, og åpningsbredden er 90 cm. Begge heisene er tilrettelagt med følbare og lave knapper samt blindeskrift på etasjeknappene både på ut- og innsiden.
   
 • Dører: Døren til biblioteket har automatisk døråpner. I forbindelse med rehabilitering vil det bli installert ytterlige automatiske døråpnere. Ellers har alle dører foreskrevet åpningsbredde, og det fins ingen høye terskler i bygget.
   
 • Handicap-toalett: Bygningen har to HC-toaletter som nås via heis – ett helt nytt, separat HC-toalett lokalisert i underetasjen, tilgjengelig for studenter og besøkende. I tillegg er ett av toalettene i 4. etasje oppgradert og utvidet for studenter med særskilte behov.
   
 • Undervisningsrom: Alle rom kan nås via heis eller rampe. Det er installert teleslynge i det største og mest brukte auditoriet (aud. 1). Planen er å skaffe dette også i auditorium 2 og 3.
   
 • Hvilerom: Et hvilerom, lokalisert i underetasje. Reservering skjer ved hovedresepsjonen i 1. etasje.

Microsoft Office programvare

Permisjon fra studier

Permisjon fra studier

Permisjon fra studier

Du kan søke om permisjon dersom helse- eller velferdsforhold, verneplikt, politiske verv eller andre forhold vanskeliggjør normal studieaktivitet. Søknaden skal være begrunnet og sendes studieadministrasjonen innen fristen for semesterregistrering i det semesteret du søker om permisjon. Hvis behovet for permisjon oppstår etter utløpet av fristen eller det er særskilte grunner for å fravike den, vil søknaden bli behandlet selv om søknadsfristen er utløpt. Husk å legge ved relevant dokumentasjon.

Når vi vurderer søknaden, vil vi blant annet legge vekt på grunnlaget for ønsket om permisjon, og i hvilken grad dette gjør det vanskelig for deg å følge normal studieaktivitet.    

Som hovedregel innvilger MF permisjon for inntil to semestre, og fortrinnsvis for hele semestre. Ved vurderingen av permisjonens lengde vil vi blant annet se hen til hvilke konsekvenser avbruddet får for din utdanningsplan.

Permisjon på grunnlag av fødsel eller adopsjon
For studenter som får barn under studiene, gjelder egne regler om rett til permisjon. Dette er regulert i universitets- og høyskoleloven § 4-5. Ta kontakt med din studieveileder for nærmere informasjon om dette.

Søknad om foreldrepermisjon skal dokumenteres med terminbekreftelse, fødselsattest e.l.

Lånekassen stiller visse krav for å utbetale fødselsstipend og omgjøre lån til stipend. Du må selv sette deg inn i vilkårene for dette når du søker om foreldrepermisjon. Det vil ikke bli rapportert fra lærestedet til Lånekassen at du har studentstatus når du er i permisjon. Lånekassen krever derfor dokumentasjon fra lærestedet på at du har studentstatus og har permisjon. Kontakt din studierådgiver for å be om dette.

Du kan velge å betale semesteravgiften og registrere deg i studentweb mens du er i foreldrepermisjon, selv om du ikke skal ta emner. Du vil da få semesterkvittering og kan benytte velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden. De vanlige fristene for å betale semesteravgiften og registrere seg gjelder.

Du kan melde deg til emner, være aktiv student og gå opp til eksamen selv om du er registrert med foreldrepermisjon, hvis studieprogrammet er lagt opp slik at dette er mulig.

Du får utvidet studietid tilsvarende foreldrepermisjonsperioden. Dette gjelder selv om du velger å betale semesteravgift, registrere deg, følge undervisningen og ta eksamen.

Ta kontakt med studieadministrasjonen når du ønsker å begynne å studere igjen.

Permisjonsreglene finner du her.

Skikkethet

Fakta: 

Institusjonsansvarlige:
Torbjørg Torp Nilssen for profesjonsstudiet i teologi.
Torbjorg.T.Nilssen@mf.no

Roald Eskildsen for Lektorprogrammet.
Roald.Eskildsen@mf.no

Skikkethet

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

En slik tvil skal meldes til MF på eget skjema:
Tvilsmelding for profesjonsstudiet i teologi
​Tvilsmelding for Lektorprogrammet

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale (faglærere, praksisveiledere o.a.), administrativt personale og medstudenter, samt personer som ikke er tilknyttet fakultetet men som kjenner til forhold som gjør at studentens skikkethet bør vurderes.
Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og vil ikke få tilbakemelding på hvor saken står.

Tvilsmeldinger som er åpenbart ubegrunnet behandles ikke.​

Sjekkliste

Huskeliste for studiestart

Sjekkliste

Husk å

Spørsmål?
Send epost til student@mf.no eller kom innom administrasjonen i MFs 3. etasje.