Praktisk teologi

Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknadsfrist
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Opptakskrav
Cand. theol.-grad eller tilsvarende, samt minimum to års praksis i prestetjeneste. MF avgjør hva som er relevant praksis.

Praktisk teologi