Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk (deltid)
Fakta: 

Varighet
3 år / 90 studiepoeng

Søknadsfrist
15. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Veien videre
Studiet gir en dypere og mer helhetlig forståelse av KRLE/religion- og etikkfaget i møte med andre fag, samfunnet og kulturen, samt dyktiggjør til yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke.

Se brosjyre for masteren her!

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)