Teologi

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni, med løpende opptak til semesterstart.
Søk via SøknadsWeb (åpner 1. april)

Opptakskrav
Bachelor i teologi eller tilsvarende.

Utveksling
​​Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Teologi

Master i teologi gir deg en solid utdanning innen kristendom og teologi, med faglig trygghet og skarpe perspektiver på eget ståsted. I løpet av studiet får du innsikt i sentrale fagdebatter og teologisk tematikk. Du kan velge å fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg inn mot enkelt fagområder. Spesialiseringen skjer ved valg av fordypningsemner og tema for avhandlingen. Alle studieretninger inkluderer masteroppgave og metodelære.

Master i teologi gir et godt grunnlag for arbeid innenfor bistandsarbeid, organisasjon, skole og institusjon, samt videre studier på doktorgradsnivå.

Kontakt
Ta kontakt med studieveileder for teologi og historie hvis du lurer på noe om dette studietilbudet.