Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni for studiestart om høsten. Søk via SøknadsWeb

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest.

Kontakt
teologi@mf.no

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning

Kateketen leder menighetens undervisningsarbeid. Kateketen har liturgiske funksjoner og forkynnelsesoppgaver og legger til rette for barn, unge og andre gruppers deltagelse i gudstjenester. 

Trosopplæring bidrar til å bygge menigheter. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har skapt stort behov for kvalifiserte kateketer. På MF kan du ta masterstudiet som kvalifiserer til arbeid som kateket i Den norske kirke.

En kateket har ansvar for å:
- ivareta menighetens undervisning av barn, unge og voksne
- tilrettelegge kirkens arbeid for livslang læring innen den kristne tro
- drive ledertrening og koordinere samarbeidet med skolen, ulike organisasjoner og kommunale etater
- bidra til å skape gode arenaer i menigheten for trosmessig og menneskelig vekst

De fleste kateketer er med på å bestemme profilen på sin egen stilling, og dette gir en god fleksibilitet.

Denne mastergraden er en studieretning innen Master i teologi.