Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT

UKT

Ungdom, kultur og trosopplæring

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Utveksling
Du kan ta deler av bachelorgraden i utlandet.

Kontakt
skole@mf.no

Eli Andrea Revling Holm studerer UKT.

– Jeg har lyst til å jobbe med
ungdommer og ville
kombinere det med troen min.
Da var UKT et naturlig valg.
Studiet er variert og 
spennende, og gir kompetanse
i mange ulike, interessante fag.
Og lærerne er motiverende
og utrolig flinke!

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT-studiet gir kompetanse til å jobbe som barne- og ungdomsleder, trosopplærer og menighetspedagog i kirke og organisasjonsliv. 
Vi ønsker å gjøre studentene kompetente til å arbeide i spennet mellom den kristne tradisjonen og en ungdomskultur i rask endring.

På UKT utforsker vi lederen og oss selv som:

1. Disippel
Vi tror at ledere også trenger å bli ledet. Når Jesus sier «Følg meg!», er det en utfordring til oss, og den ønsker vi å jobbe med og respondere på som enkeltmennesker og fellesskap. Hva er det å være disippel i Norge i dag? Hvordan ser det ut for deg?

2. Formidler
Vi har noe å dele! I møte med barn og ungdom vil vi være troverdige i alt vi er, sier og gjør. Formidling er et fag og et håndverk. Gjennom teori og praksis øver vi oss i å skape engasjement, forståelse og læring.

3. Veileder
Å lede andre mennesker handler ofte om å gå sammen med, lytte, stille spørsmål, bekrefte og utfordre. Gjennom praksisveiledning (som enkeltperson og gruppe) vil du både bli veiledet og selv veilede andre.

4. Innovatør 
Innovasjon handler om å skape noe nytt. Evangeliet er det samme, men barne- og ungdomskulturen er alltid i endring og utvikling. Det krever et rotfestet lederskap og mot til å gjøre nye ting på nye måter i nye tider. 

Å være ungdomsleder i menighetsarbeid krever variert kompetanse. På UKT får du bl.a. lære om:
- Ledelse og medarbeiderskap
- Frivillighet
- Gudstjenesten
- Sjelesorg
- Ungdomsdiakoni
- Bibelen
- Livstolkning
- Religioner og livssyn

 

Utveksling til utlandet
UKT gir mulighet for utveksling til Bethel College i Indiana, USA og Cambridge i England i 6. semester. 

Studieretninger
Ungdomsledelse eller teologi

Veien videre
En bachelor i UKT kvalifiserer også til studier på høyere nivå (profesjon og master), innen teologi (prest), diakoni, kirkelig undervisning (kateket) og Religion, Society and Global Issues.