Samfunnsfag

Internasjonale og globale koblinger
Fakta: 

Studiepoeng: 60
Oppstart: august
Søknadsfrist: 15. april gjennom Samordna Opptak.
Søknadskode: SO: 190 242

 

Samfunnsfag