Interkulturell kommunikasjon

Folkemengde i Kina
Fakta: 

Varighet:
1 år/ 60 studiepoeng

Søknadsfrist:
15. april gjennom Samordna Opptak

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Studietur til Kina
e-post: roar.fotland@mf.no

Interkulturell kommunikasjon