Bachelor

Bachelor

Bachelor

Er du interessert i å lære mer om kultur, religion eller samfunn? Vi har mange spennende bachelorprogram du kan velge mellom. Se utvalget i menyen.

Veien videre på MF
Etter å fullført bachelorgraden kan du studere til master. Se MFs masterprogram her.
Etter mastergraden kan du søke deg til doktorgradsstudier. Les mer om MFs ph.d.-utdanning her.

Religion og samfunn: Religionsvitenskap

Statue av engel med kors
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna Opptak.

Kontakt
religion@mf.no

Religion og samfunn: Religionsvitenskap

Bachelorprogrammet Religion og samfunn gir deg kunnskap om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre og forståelse for viktige samfunnsprosesser. Dette programmet har to studieretninger: 
Samfunnsvitenskap og Religionsvitenskap. 

Studieretning religionsvitenskap gir forståelse av menneskers tro og praksis. Du får særlig fordypning i religion og livssyn, med vekt på de store verdensreligionene, og religioner og livssyns rolle i dagens samfunn. 

Du tar emner innen både religionsvitenskap og samfunnssvitenskap, med hovedvekt på religionsvitenskap. Det gis valgmuligheter når det gjelder hvilke temaer du ønsker å fordype deg i. 

Religion og samfunn: Samfunnsvitenskap

Student utenfor Stortinget i Oslo
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna Opptak.

Kontakt
religion@mf.no

Religion og samfunn: Samfunnsvitenskap

Bachelorprogrammet Religion og samfunn gir deg kunnskap om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, og forståelse for viktige samfunnsprosesser. Dette programmet har to studieretninger: 
Samfunnsvitenskap og Religionsvitenskap. 

Studieretning Samfunnsvitenskap tilbyr perspektiver på religion som utdyper forståelsen av religiøsitet og religioner i dagens samfunn. Du får særlig fordypning i demokrati, internasjonal politikk og det flerkulturelle samfunnet.

Du tar emner innen både samfunnsvitenskap og religionsvitenskap, med hovedvekt på samfunnsvitenskap. Det gis valgmuligheter når det gjelder hvilke tema du ønsker å fordype deg i.

Theology, Religion and Society

Oslo domkirke
Fakta: 

Undervisningsspråk
Engelsk

Omfang
3 år (180 studiepoeng)

Kontakt
teologi@mf.no

Theology, Religion and Society

Bachelorprogrammet Teology, Religion and Society gir en grundig utdannelse i de teologiske disiplinene, og aktuelle utfordringer knyttet til teologi, samfunn og religion.

Dette programmet er spesielt rettet mot internasjonale studenter. Det finnes ingen norsk beskrivelse av dette studieprogrammet. Vennligst se den engelske versjonen av denne siden for mer informasjon.

Teologi

Teologi
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna Opptak.

Kontakt
teologi@mf.no

Teologi

Gjennom en bachelor i teologi kan du fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. 
Bachelor i teologi kan bygges videre til en master i teologi. Dersom du ønsker å bli prest, kan deler av graden innpasses i Profesjonsstudiet i teologi.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT
UKT: 
<p>Ungdom, kultur og trosopplæring</p>
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna Opptak.

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak. 

Kontakt
skole@mf.no

Eli Andrea Revling Holm studerer UKT.

– Jeg har lyst til å jobbe med
ungdommer og ville
kombinere det med troen min.
Da var UKT et naturlig valg.
Studiet er variert og 
spennende, og gir kompetanse
i mange ulike, interessante fag.
Og lærerne er motiverende
og utrolig flinke!

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT-studiet gir kompetanse til å jobbe som barne- og ungdomsleder, trosopplærer og menighetspedagog i kirke og organisasjonsliv. 
Vi ønsker å gjøre studentene kompetente til å arbeide i spennet mellom den kristne tradisjonen og en ungdomskultur i rask endring.

På UKT utforsker vi lederen og oss selv som:

1. Disippel
Vi tror at ledere også trenger å bli ledet. Når Jesus sier «Følg meg!», er det en utfordring til oss, og den ønsker vi å jobbe med og respondere på som enkeltmennesker og fellesskap. Hva er det å være disippel i Norge i dag? Hvordan ser det ut for deg?

2. Formidler
Vi har noe å dele! I møte med barn og ungdom vil vi være troverdige i alt vi er, sier og gjør. Formidling er et fag og et håndverk. Gjennom teori og praksis øver vi oss i å skape engasjement, forståelse og læring.

3. Veileder
Å lede andre mennesker handler ofte om å gå sammen med, lytte, stille spørsmål, bekrefte og utfordre. Gjennom praksisveiledning (som enkeltperson og gruppe) vil du både bli veiledet og selv veilede andre.

4. Innovatør 
Innovasjon handler om å skape noe nytt. Evangeliet er det samme, men barne- og ungdomskulturen er alltid i endring og utvikling. Det krever et rotfestet lederskap og mot til å gjøre nye ting på nye måter i nye tider. 

Å være ungdomsleder i menighetsarbeid krever variert kompetanse. På UKT får du bl.a. lære om:
- Ledelse og medarbeiderskap
- Frivillighet
- Gudstjenesten
- Sjelesorg
- Ungdomsdiakoni
- Bibelen
- Livstolkning
- Religioner og livssyn

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.