MUV - utvikler menigheter

MUV logo

MUV - utvikler menigheter

Forskning og utvikling

 • Menigheter inviteres til å bli samarbeidspartnere for en systematisk utviklingsprosess. Dette er organisert som en 3-årig reise.
 • MF vil legge til rette for et faglig nettverk og drøftinger innen feltet menighetsutvikling. Det blir arrangert seminarer og videreutdanningskurs.
 • Vi har kontakt med relevante fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige som utveksler erfaringer i tilsvarende arbeid, i tillegg deltar vi i et videre internasjonalt nettverk om menighetsutvikling.

MUV 10 år 

Her kan du lese mer om visjon, erfaringer og praksis, samt se hvilke muligheter MF tilbyr interesserte menigheter.
Ti år med MUV. 2008-2018 og veien videre (pdf)

Kontakt oss

Menighetsutvikling i folkekirken
MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstuen 
0302 Oslo

Telefon: 22 59 05 18 / 928 32 645 (Erling Birkedal)
E-post: menighetsutvikling@mf.no

Om MUV

Om MUV

Organisering

MFs arbeid med menighetsutvikling ledes av prosjektleder/forsker Erling Birkedal.

Virksomheten er en del av MFs oppdragsvirksomhet overfor Den norske kirke og andre trossamfunn, som samordnes i et internt utvalg for etter- og videreutdanning og oppdragsforskning.

Det er jevnlige kontaktmøter for MUV med representanter fra Kirkerådet i Den norske kirke (avd. dir. Paul Erik Wirgenes) og KA (dir. Frank Grimstad).  

Økonomi

Virksomheten har blandet økonomi. Kirkerådet og enkelte organisasjoner gir bidrag etter nærmere avtale, og det søkes støtte fra ulike hold. Menighetene som deltar bidrar med en årlig avgift. MF, og også andre institusjoner vi samarbeider med, bidrar med arbeidskraft fra enkelte av sine ansatte. 

Medvirkende menigheter

Ti menigheter i Møre og Tunsberg bispedømmer var med i forsøksprosjektet 2008-2011. Etter den tid har det vært med menigheter/enheter fra flere bispedømmer, de flest i prosjekter over ca tre år:

 • Bjørgvin bispedømme: Fem menigheter i Bergenområdet fra 2011. Fem enheter i Bergen sentrum, fra 2013.
 • Stavanger bispedømme: Fire menigheter i Karmøy prosti, fra 2011
 • Agder og Telemark bispedømme: Fire menigheter i Skien prosti, fra 2011
 • Oslo bispedømme: Ni menigheter, fra 2012. Tre fra 2014.
 • Nidaros bispedømme: Fire menigheter, fra 2012
 • Borg bispedømme: To fra 2014. Fem fra 2015. Ti fra 2016 (de siste er med i et toårig opplegg, muv-Borg) 

Medvirkende fra MF

Ansatte ved MF som har spesielt ansvar i MUV:

Prosjektleder/forsker Erling Birkedal, erling.birkedal@mf.no 
Birkedal har ansvaret for kontakten med forsøksmenighetene og ulike samarbeidspartnere. 
Telefon: 22590518 / 92832645 

Leder EVU og oppdragsforskning Inge Westly, inge.westly@mf.no har delansvar for MUV og deltar på flere av samlingene med menigheter mm

Stipendiater og andre ansatte bidrar med avgrensede oppdrag, etter avtale med prosjektleder.

Vil din menighet være med?

Fakta: 

Menigheter inviteres til en 3-årig reise i menighetsutvikling. Last ned informasjonsbrosjyre til menighetsråd.

Et utfyllende velkomstnotat (for nærmere informasjon til menigheten)

Vil din menighet være med?

 • Hva vil det si å være menighet?
 • Hva skal en menighet gjøre?
 • Hva er dine drømmer og tanker om menigheten?
 • Hvordan skal vi se helheten når vi får mange reformer og planer om ulike deler av menigheten?

Vi inviterer menigheter til et samarbeid om disse spørsmålene og utfordringene. Vi ønsker med dette å gjøre noe med en av visjonene for Den norske kirke: ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014).

MUV-reise
Menigheter inviteres til en reise i menighetsutvikling på 2-3 år​. Last ned informasjonsbrosjyre til menighetsråd.

Et utfyllende velkomstnotat (for nærmere informasjon til menigheten)

Det kan lages avtaler med menigheter med annet omfang og innhold enn det som er omtalt i brosjyre og notat, ut fra behov og ønsker menigheten har.

Erling Birkedal er prosjektleder og har hovedansvaret for kontakten med menigheter i prosjektet:

Erling Birkedal

            Erling Birkedal, dr. art., førsteamanuensis. 
            E: erling.birkedal@mf.no

 

Kurs og seminarer

Kurs og seminarer

Folkekirke i lokalsamfunnet

Ledelse av strategiske utviklingsprosesser i menigheten

Dette kurset (TEOL8590) er på 10 studiepoeng og går over 3-4 semester. Oppstart skjer når vi ser det er tilstrekkelig antall deltakere, og/eller det inngås avtale med aktuelle samarbeidspartnere (som bispedømme, prosti, fellesråd). Tilsvarende kurs ble gjennomført i 2016-2018 i samarbeid med Borg bispedømme.

Her kan du laste ned emnebeskrivelsen        

Her finner du litteraturlisten

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennomførte kurs

 

Kirken mot 2030

Hele programmet finner du her.

Presentasjoner og innlegg fra arrangementet:
Birkedal - Innledende refleksjon
Repstad - Trender og scenarier
Furseth - DNK for "nordmenn"?
Hansen - Kirkens betydning i det flerkulturelle Oslo
Dale - Rammer for fremtidens kirke
Vad Nilsen - Utvikle soknemenigheten
Vik - Sinsen menighet i mangfoldig samfunn
Mosdøl - Lillestrøm menighet i mangfoldig samfunn
Stålsett - Avsluttende refleksjon

------------------------

Folkekirke i lokalsamfunnet

Ledelse av strategiske utviklingsprosesser i menigheten

Studie på MF våren 2016 – våren 2018, 10 studiepoeng (TEOL8590)

Her kan du laste ned emnebeskrivelsen.         All informasjon om påmelding er her.

Slik organiseres og gjennomføres studiet.       Her finner du litteraturlisten

------------------------

Menighetsutvikling - "Det umuliges kunst"

Seminar på MF om systematisk arbeid med menighetsutvikling i folkekirken.
Programmet for seminaret.

Ønsker du lydopptak fra seminaret? Ta kontakt med Erling Birkedal.

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:
Intro: presentasjon (ppt)

Innledninger ved professor Harald Hegstad og prosjektleder Erling Birkedal:
Presentasjon Hegstad (ppt)
Presentasjon Birkedal (ppt)

Fortellinger fra fem menigheter med erfaring fra MUV:
Ruth Elisabeth Lien Myrvang - Siljan (ppt)
Martin Ljønes - Gjerdrum
Åse Maria Schmidt Haugstad - Nordstrand
Nina Lind - Jeløy (ppt)
Stein Mydske - Glemmen/Fredrikstad Domkirke (ppt)

Er det mulig å lede menigheter i et systematisk utviklingsarbeid? Ved praktikumsleder Fredrik Saxegaard
Presentasjon (ppt)

Refleksjoner over teori og praksis i systematisk utviklingsarbeid. Ved seniorrådgiver Turid S. Lannem
Presentasjon (ppt)

En kirke i alltid endring, ved dirketør i Kirkerådet Jens-Petter Johnsen
Presentasjon (ppt)

------------------------

Å være luthersk folkekirke i dag

Seminar på MF om menighetsutvikling i luthersk kirke, 1. mars 2017. 
Programmet for seminaret 

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:​
Bakke: 4 B-er i ByMenigheten (pdf)
Bakke: 4 B-er i ByMenigheten (ppt)
Nordhaug: Menighet i luthersk kirke 
Onarheim: Asker, kirke i lokalsamfunnet (ppt) 
Heiene: Erfaringer fra europeiske prosjekt (ppt)

​-------------------------

Menighetsutvikling etter valget

02.03.2016
Hvilken utvikling for menigheten vil valgte kirkeledere arbeide for? 
Seminaret ble arrangert av «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF, i samarbeid med Kirkerådet og KA.

Her er programmet for seminaret

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:​
- Erling Birkedal om mangfoldig kirke
Tron Fagermoen om valgte visjoner 
- Erfaringer fra MUV-prosjektet
 

​-------------------------

I samme hus ...

17. mars 2015
Seminar om menighetsutvikling og forståelse av menighet som fellesskap. 

Last ned brosjyre
Les mer ...

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:
- Knut Lundby
- Harald Hegstad
Heid Leganger-Krogstad
​-
Ole Inge Bekkelund

​-------------------------

Seminar om ledelse i den lokale kirke

20. mars 2014.
Last ned informasjon og program for seminaret.

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:

Einar Aadland 
Sabine Kleinbeck 
Erling Birkedal og Sunniva Gylver 
Harald Hegstad 
Grete Aaby 
Robert Wright

-------------------------

Menighetsutvikling i folkekirken i skandinavisk perspektiv 

videreutdanningskurs 2013 - 2014 (20 stp.)

Les mer om kurset her
Les omtale av kurset i InterCollecas

-------------------------

mandag 11. mars 2013:

Seminar om kirkeordning og lokal menighetsutvikling

Last ned seminarprogrammet ...

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:
Erling Birkedal: Menighetsutvikling - en visjon og et program.
Björn Vikström: Soknet som eneht for kirkelig virksomhet og utvikling.
Marit H. Hougsnæs:Fra forsøk til forenkling

-------------------------

Våren 2012: Fagseminar

Fagseminar om ny bok om menighetsutvikling i folkekirken,

27. mars 2012.
Last ned seminarprogrammet (pdf)

-------------------------

Høsten 2011: 

Ledelse av utviklingsprosesser i menigheten. Om hvordan menighetsutviklende prosesser kan ledes. 

Kursbeskrivelse (pdf)

-------------------------

1. februar 2010 - 

Prestens rolle i menighetsutvikling.

Seminar med Patrick Keifert og Patricia T. Ellison, USA. Se Åpningsforedraget (PDF)

Høsten 2009: Menighetsutvikling i folkekirken (20 studiepoeng)

-------------------------

04.03.2009 - 

Konferansen menighetsutvikling og kirkelig planarbeid 

Materiell fra konferansen 

4.mars 2009 (Presentasjoner og innlegg fra konferansen): - lydfiler fra foredrag (mp3)
Jens Petter Johnsen"Hva vil vi med planverk og menighetsutvikling i Den norske kirke?" (presentasjon) Fullstendig manus: Last ned (Word)
Harald Hegstad"Teologiske perspektiver på menighetsutvikling"
Harald Askeland: "Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling"
Heid Leganger-Krogstad"Trosopplæringsplanen som verktøy i menighetsutvikling"

-------------------------

19.02.2009: 

Konsultasjon om statistiske data og menighetsutvikling. 

Verktøy og ressurser

Verktøy og ressurser

Prosjektmenighetene får tilgang på ulike redskaper for arbeid med menighetsutvikling. Noen av disse er også tilgjengelig for andre som er interessert. Nærmere informasjon kan en få ved henvendelse til forsker i prosjektet.

Redskaper som er tilgjengelig:

Utgivelser

Utgivelser

Bøker

Det er utviklet to bøker på grunnlag av forsøks- og utviklingsarbeid i 2008-2011. De er begge redigert av MF-ansatte: Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid S. Lannem.

Sammen i forandring. Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken.

Denne boka tar utgangspunkt i den virkelige kirke. Hver menighet har sitt særpreg og sitt unike lokalmiljø. Samtidig har menigheter en del til felles og kan dermed la seg inspirere og dra nytte av hverandres erfaringer. Å arbeide med menighetsutvikling i en folkekirkelig sammenheng krever bestemte arbeidsmåter. Bidragene i boka er tett på den virkelighet som preger Den norske kirke. Boka tar opp problemstillinger knyttet til menighetsutvikling og presenterer nyttige verktøy med tanke på arbeid med utviklingsprosesser lokalt.

Nærmere omtale og ev bestilling av Sammen i forandring kan du finne her.

Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter.

Bokas navn rommer i seg selv et program. Begrepet “menighetsutvikling” peker i retning av en styrt og villet utviklingsprosess. Begrepet “folkekirke” sier noe om konteksten, at det dreier seg om utviklingsarbeid i vanlige menigheter i Den norske kirke. I de tre første artiklene i boken presenteres erfaringer med utviklingsarbeidet i prosjektet. I de andre artiklene presenteres ulike perspektiver på fagfeltet, som for eksempel: trosopplæring som drivhjul i menighetsutvikling, ungdoms kontaktflate med kirken, menighetsutvikling i det flerkulturelle samfunn, menigheten som organisasjon og endringsledelse. Boken henvender seg til alle som er interessert i menighetsutvikling som praktisk-teologisk fagfelt.

Nærmer omtale og ev bestilling av Menighetsutvikling i folkekirken kan du finne her.

Artikler

Her refereres artikler som er skrevet med direkte erfaring og referanse til arbeidet med MUV, i kronologisk rekkefølge:

Birkedal, Hegstad, Lannem:
Menighetsutvikling i folkekirken. Perspektiver fra et forsknings- og utviklingsprosjekt i Den norske kirke 2008–2011. Luthersk Kirketidende Nr. 5/2012​

Erling Birkedal: Menighedsutvikling i folkekirken – erfaringer fra Norge. I: Kirken i dag 2/2012, s. 26-27. Kirkefondet, DK

Erling Birkedal og Harald Hegstad:
Strategisk praktisk ekklesiologi. Perspektiver fra prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken». I: Ecclesiologica & alia : Studia in honorem Sven-Erik Brodd. ​Artos & Norma bokförlag 2015 ISBN 978-91-7580-788-1. s. 33-47

Erling Birkedal: Menighetsutvikling i et folkekirkeperspektiv: hvorfor og hvordan drive systematisk utviklingsarbeid i Den norske kirke. I: Folkekirke nå. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121. s. 155-165

Erling Birkedal: 
- Forankring og forandring: en analyse og drøfting av erfaringer med systematisk utviklingsarbeid i menigheter i Den norske kirke i perioden 2011-14. Tidsskrift for praktisk teologi. 2015; Volum 32.(2) s. 18-33​
- En mangfoldig kirke: en studie og drøfting av kirkemedlemmers ønsker og forventninger til sin lokale menighet. ​Tidsskrift for praktisk teologi ​2015; Volum 32.(2) s. 4-17
Flere artikler i samme tidsskrift (TPT 2/15) omhandler også menighetsutvikling, og kommenterer også MUV (bl.a. av Stephen Sirris og Ole Vinther)​

Rapporter mm

En kort artikkel om erfaring med systematisk menighetsutvikling. Om prøveperioden 2008-2011.
Les artikkel.

Statistikk for sokn – evaluering

En delrapport fra prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken 2008-2011. Det teologiske Menighetsfakultet, august 2010
Last ned rapport (pdf)

Forsøksprosjekt 2008-2011

Forsøksprosjekt 2008-2011

Prosjektet har utviklet ulike verktøy for menighetsanalyse og prøvd ut hvordan en slik menighetsanalyse kan være grunnlag for en videre utviklingsprosess i menigheten.

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Forsøksmenigheter

Vanlige menigheter i Den norske kirke var forsøksmenigheter og målgruppe for dette prosjektet. Vi hadde kontakt med relevante fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige som utvekslet erfaringer i tilsvarende arbeid, i tillegg til at vi deltok i et videre internasjonalt nettverk om menighetsutvikling. Forsøksmenigheter kom fra Tunsberg og Møre bispedømmer. 

Finansiering

Prosjektet mottok ekstern finansiering fra Kirkerådet (Opplysningsvesenets fond), ved siden av økonomisk bidrag fra Areopagos og Det norske misjonsselskap. MF deltok også med egne ressurser. Prosjektet hadde en bredt sammensatt referansegruppe med medlemmer fra universiteter/høgskoler, institusjoner/organisasjoner, bispedømmeråd, Kirkerådet og KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Prosjektet samarbeidet med KIFO - Stiftelsen Kirkeforskning om tilrettelegging av relevante kirkestatistiske data.

Ansatte i forsøksprosjektet
 
Professor Harald Hegstad, harald.hegstad@mf.no
Prosjektleder og professor i praktisk teologi.

Forsker Erling Birkedal, erling.birkedal@mf.no
Forsket på prosjektet og hadde blant annet ansvaret for kontakten med forsøksmenighetene.
Telefon: 22590518 / 92832645

Stipendiat Turid Skorpe Lannem, turid.s.lannem@mf.no
Doktorgradsstudent (ph.d.) i tilknytning til prosjektet.