Årsstudium

Årsstudium ved MF

Årsstudium

Kristendom/KRLE

Bibel og kaffekopp
Fakta: 

Varighet: 1 år/60 poeng
Oppstart: August
Søknadsfrist: 15. april gjennom Samordna Opptak.
Realkompetansesøkere: 1. mars

Mari Jensen, årsstudium i KRLE

– Jeg valgte dette studiet fordi 
jeg er interessert i religion,
og 
jobber med konfirmanter. 
Jeg har fått
bredere forståelse
for samfunnet vårt og de 
vi lever sammen med. Dette 
er et fag som kan 
brukes til 
veldig mye! 

Kristendom/KRLE

Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn. Det inngår i MFs lektorprogram, flere bachelorprogram og teologistudiet. Studenter som ønsker seg inn på disse programmene, søker opptak direkte på disse.

KRLE-emnene på årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn: 
- Hva er religion?
- Hva er etikk?
- Kan tro læres?
- Hva slags bok er Bibelen?
- Hvordan analysere bibeltekster?
- Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?
- Hva lærer kristendommen om Gud, verden og mennesket?
- Hva er forskjellen mellom de ulike kirkesamfunnene?
- Hva tror muslimer, hinduer, buddhister, jøder?
- Hva er de viktigste ikke-religiøse livssynene i samfunnet vårt, og hva kjennetegner disse?
- Hva er KRLE-fagets sentrale målsetninger, og hvordan kan disse oppnås? 

Studenter som ikke har Examen Philosophicum (ex.phil.) fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har ex.phil. fra før, velger i stedet et fordypningsemne.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fakta: 

Søknad
Frist: 1 juni
Søk via Søknadsweb

Opptakskrav
Minimum 180 studiepoeng​
- min. 60 stp i samfunnsfag
- min. 60 stp i religionsfag

Utsetter krav om mastergrad for PPU
Bachelorkandidater vil kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019.

Praktisk-pedagogisk utdanning

PPU er en ettårig utdanning som kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Det består av 30 poeng pedagogikk, 30 poeng fagdidaktikk og 12 uker veiledet praksis.
Fagdidaktikken er knyttet til skolefagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag.

Du må ha gjennomført utdanning innen disse fagfeltene før du starter på PPU.

Interkulturell kommunikasjon

Folkemengde i Kina
Fakta: 

Varighet:
1 år/ 60 studiepoeng

Søknadsfrist:
15. april gjennom Samordna Opptak

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Studietur til Kina
e-post: roar.fotland@mf.no

Interkulturell kommunikasjon

Samfunnsfag

Internasjonale og globale koblinger
Fakta: 

Studiepoeng: 60
Oppstart: august
Søknadsfrist: 15. april gjennom Samordna Opptak.
Søknadskode: SO: 190 242

 

Samfunnsfag