Religion in Contemporary Society

studenter med verdenskart
Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via Søknadsweb.

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Kontakt
samfunn@mf.no

Religion in Contemporary Society

Masterprogrammet Religion in Contemporary Society: Public Issues - Global Perspectives er flerfaglig, med tyngdepunkt i samfunnsfaglige perspektiver.

Du får redskaper til å forstå og fortolke aktuelle samfunnsprosesser og samfunnsutfordringer som former, og formes av, religiøse tradisjoner og praksiser.

Som student vil du møte spørsmål som dette: 

  • Hvordan og hvorfor blir religion mobilisert i politiske konflikter i dag?
  • Hva er egentlig «religion»? Er det et nyttig begrep? 
  • Hvordan kommer globale endringer til uttrykk i lokale religiøse praksiser?
  • Hvordan kan vi best forstå at mange føler tilhørighet til religiøse tradisjoner de ikke tror på eller er aktive i?

Undervisningen foregår på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave, kan også skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.