Religion og samfunn: Religionsvitenskap

Statue av engel med kors
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna Opptak.

Kontakt
religion@mf.no

Religion og samfunn: Religionsvitenskap

Bachelorprogrammet Religion og samfunn gir deg kunnskap om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre og forståelse for viktige samfunnsprosesser. Dette programmet har to studieretninger: 
Samfunnsvitenskap og Religionsvitenskap. 

Studieretning religionsvitenskap gir forståelse av menneskers tro og praksis. Du får særlig fordypning i religion og livssyn, med vekt på de store verdensreligionene, og religioner og livssyns rolle i dagens samfunn. 

Du tar emner innen både religionsvitenskap og samfunnssvitenskap, med hovedvekt på religionsvitenskap. Det gis valgmuligheter når det gjelder hvilke temaer du ønsker å fordype deg i.