Kortere opphold

Kortere opphold

Følgende muligheter finnes

 • Praksis
  • Gjennom Erasmus+ kan MFs studenter få stipend dersom oppholdet er i et EU-land og er lenger enn to måneder.  Praksisoppholdet kan være en del av studiet eller etter fullført grad. Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom dette er aktuelt.
  • Lektor-studenter kan ta kontakt med Torbjørg Torp Nilssen Torbjorg.T.Nilssen@mf.no i  innen 01. april hvert år 
  • Teologi-studenter kan ta kontakt med Roald Eskildsen Roald.Eskildsen@mf.no 
 • Feltstudier
  • Du kan få støtte fra Lånekassen ved opphold over 4 uker. 
  • MF gir ut stipend for feltstudier i Myanmar. Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon.